söndag 29 januari 2012

PG q2

q2)
Försäljning (konstant valuta, exklusive förvärv och avyttringar)    +4%
EPS             -49

q1q2)
Försäljning (konstant valuta,exklusive förvärv och avyttringar)    +3%
EPS              -25%
Kassaflöde från rörelse:     +2%

Det svaga resultatet i q2 beror främst på en större nedskrivning av goodwill för segmentet Salon Professional pga försvagade framtidsutsikter. Det är en redovisningsmässig åtgärd som inte påverkar kassaflödet. Exklusive denna nedskrivning av goodwill har EPS minskat 1% q1q2. Alla sex operationella segment ökar försäljningen under det senaste halvåret. Bäst är Baby & Family Care med 7% ökning, främst drivet av prishöjningar.

På basis av genomsnittlig vinstmarginal sedan 2005 blir PE 16. PG är väl lite granna den fula ankungen bland konsumentgiganterna. Stått och stampat på samma vinst- och försäljning sedan 2008. Flera av de andra konsumentgiganterna har en motsvarande vinstmultipel över 20. Det känns bra att PGs värdering inte kräver stordåd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar