fredag 20 maj 2011

Analys av Exxonmobil

Senast uppdaterad: 14e januari 2016.

Allmänt om bolag
Exxonmobil är ett av världens största oljebolag. Företaget är verksamt i hela kedjan, från prospektering och utvinning till raffinaderi och kemikalier. Utdelningen har höjts över 30 år på raken. Ingen tydlig huvudägare.

Exxon är det enda oljebolag som Morningstar ger "wide moat":
"Exxon earns a wide moat by integrating its low-cost upstream segment and its downstream business to capture economic rents along the oil and gas value chain. [...] Over the past decade, Exxon's downstream segment averaged 24% returns on average capital employed compared with the upstream segment's 34%. Meanwhile, peers have averaged only 11% for downstream and 24% for upstream."

Operationella segment
Exxons verksamhet kan delas upp i två delar; Upstream (utvinning och prospektering) samt Downstream/Chemical (vidareförädling). Över tid har upstream svarat för omkring tre fjärdedelar av vinsten (80% av bokförda tillgångar).
Upstream Earnings per barrel
(källa Exxon Investor Presentation 2015)
Downstream ROCE
(källa Exxon AR 2014)
Chemical ROCE
(källa Exxon AR 2014)Historik
Verksamhetens cykliska karaktär blir tydlig i grafen. Även om vinsten dök efter finanskrisen så var Exxon långt ifrån en förlust. 

Sedan 2000 har försäljning och vinst ökat 4 respektive 5% årligen.Tillgångarna har ökat 6% årligen. 
Vinst och utdelning per aktie, justerat för nuvarande antal aktier

Kassaflödet visar liknande trend. Det fria kassaflödet har varit positivt sedan åtminstone 2000. I jämförelse med de andra oljegiganterna har Exxon lägre investeringsnivå (ca 40% av de löpande kassaflödet brukar återinvesteras mot 70-80% för andra oljejättar jag kikat på).
Kassaflöde per aktie

Värdering (pris 82 usd)
Direktavkastning:                3,4%
Utdelningsandel (5y E):       35%
Utdelningsandel (5y FCF):  45%
Med tanke på volatila vinster och kassaflöden minskar den låga utdelningsandelen risken för sänkt utdelning och ökar utrymmet för höjningar.

Förutom vanliga utdelningar har Exxon genomfört stora återköp. Sedan 2005 har antalet aktier minskat med i genomsnitt 4% per år. Färre aktier innebär ökar utdelning och vinst per aktie.

Ett problem med återköp brukar vara att de endast görs när företaget presterar på topp och aktien därmed värderas högt. Exxon har dock genomfört återköp i vått som torrt.
2005: - 185m shares
2006: - 360
2007: -389
2008: -429
2009: -317
2010:  -65
2011:  -22
2012:  -188
2013:  -209
2014:   137

EV/EBI (skuldjusterat PE, fem års vinstnitt)    11
EV/EBI (skuldjusterat PE, tio års vinstnitt)      11
P/B ex goodwill                                            2.1
Fritt kassaflöde har sista decenniet snittat 30% lägre än vinsten.
Baserat på fjorton års ROE uppgår skuldjusterat PE till 6.

Det är motiverat att Exxon har ett högre P/B än övriga oljegiganter med tanke på bolagets lägre investeringstakt (som inneburit att Exxon har äldre tillgångar än konkurrenterna).  Oljebolagen utvunningskostnader har ökat kraftigt sista decenniet vilket innebär att gamla oljekällor undervärderas.
(oljekällor värderas enligt investeringskostnad *  ej utvunnen andel).


Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill:                        50%
Räntetäckningsgrad (tio års snitt):   >500
Starka finanser. Ett av endast tre amerikanska företag med kreditbetyg AAA.  


Lönsamhet
Exxon har högre lönsamhet i både upstream och downstream-segmentet jämfört med konkurrenterna. Jag tror en viktig orsak är stordriftsfördelar. Men jag tror också att Exxons kapitaldisciplin bidrar. Det senaste decenniet har Exxon återinvesterat 40% av det löpande kassaflödet vilket är ungefär hälften mot konkurrenterna. Exxon har gjort flera avyttringar över tid vilket jag ser som positivt då det tyder på att ledningen inte ägnar sig åt imperiebyggande.

ROCE 2010-14
(källa Exxon)


Bedömning 
Chevron och Exxon är mina favoriter bland oljegiganterna p.g.a dess starka balansräkningar och lågkostnadspositioner. Råvaror är homogena produkter och det avgörande på lång sikt blir därmed låga kostnader. Konkurrenter med lägre lönsamhet och högre belåning kommer drabbas hårdare av prisnedgångar vilket ger CVX/EXX möjlighet att flytta fram positionerna.

Oljesektorn kan knappast kallas defensiv. Det finns en uppsjö risker såsom strängare miljöregleringar, olyckor a la BP, lägre oljepris, försvagad konjunktur, konkurrens från gynnade statligt ägda konkurrenter och nya energikällor.

Jag anser dock att oljebolag är ett fint komplement i en portfölj (åtminstone om bolagen kan fås till en rimlig prislapp). Dagens världsekonomi skulle stanna utan olja och gas. Stigande oljepriser drabbar nästan alla sektorer av ekonomin; dyrare transporter, dyrare el, dyrare plast osv. Oljekriserna på 70-talet drabbade hela västvärlden hårt. Jag ser oljebolagen som en hedge mot stigande oljepriser. Fram till oljepriset kraschade 2014 hade jag en mycket begränsad andel olja i portföljen (<5%) men jag har sedermera ökat andelen till 15%.

Mr Market är extremt pessimistisk till oljesektorn för närvarande; Chevron och Exxons P/B är på tioårslägsta, ca 40% lägre än tioårssnittet. Baserat på normal lönsamhet värderas Exxon till sju gånger skuldjusterat vinst.

Mitt estimerade värde är 80$ vilket motsvarar åtta gånger normaliserad och skuldjusterad vinst. Nuvarande pris är i nivå med detta.


-------------
Før øvriga inlægg om bolaget, anvænd bloggens søkfunktion på startsidan.

6 kommentarer:

 1. Intressant läsning. Inte annat än att man blir lite sugen :)

  SvaraRadera
 2. Roligt att höra:) Kvalitetsbolag men kanske inte det bästa köpläget.. aktien var nere under 60 dollar förra våren i samband med BPs oljeläcka (idag 82usd). Likaså under finanskrisen. Nåja, spridda inköp brukar vara en god metod.

  SvaraRadera
 3. Tack för en bra blogg. Exxon ser intressant ut och verkar inte vara alltför högt värderat. Hur ser deras oljereserver ut? Har de reserver så att de klarar nuvarande produktionstakt i många år framöver?

  SvaraRadera
 4. Hej Mattias. Exxons "säkra" olje- och gasreserver (dvs mängd som med minst 90% sannolikhet kan utvinnas under rådande operationella, ekonomiska och politiska förhållanden) räcker ca 16 år med nuvarande produktionstakt.

  Siffrorna är dock inte huggda i sten. Shell skrev t.ex. ner sina reserver år 2004. Samtidigt kan reserver som tidigare inte varit lönsamma bli möjliga att utvinna tack vare tekniska landvinningar eller högre oljepris.

  Jag är verkligen ingen expert på oljesektorn men här är ett inlägg där jag behandlar ämnet:
  http://www.defensiven.com/2011/05/nyckeltal-for-ett-knippe-oljebolag.html

  SvaraRadera
 5. Jag tror det avgörande blir hur Exxon står sig gentemot resten av oljeproducenterna. Om produktionen minskar över hela världen tror jag att prisökningar kompenserar produktionsbortfall. Det blir värre om Exxons reserver sinar medan andra producenter fortsätter producera (mycket av återstående energikällor ägs av stater).

  SvaraRadera
 6. Nu med senaste tidernas prisras på oljesidan så känns det som ett köpläge är på väg in. Har dock inte kollat p/e tal eller någt än så länge utan det är bara en känsla. Snart borde det vara ett riktigt bra läge att gå in. Dyra amerikanska fraktioning? uttal har en högre kostnadsnivå samma sak har jag förstått är med den kanadensiska. Mao olje produktionen i USA och Kanada droppar sanart hårt. Vilket kan stödja en stopp eller uppgång.

  SvaraRadera