lördag 28 augusti 2010

Analys av Fortum - Stabilt elbolag med fokus på Vatten- och kärnkraft

 defensiven: Sålt Fortum

Allmänt om bolag
Fortums verksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme. Finska staten äger 51% av bolaget.


Operationella segment
I jämförelse med många amerikanska elbolag har Fortum mer verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Amerikanska bolag som Exelon eller Public Service Enterprise har ca hälften av sina intäkter i monopolliknande reglerade el- och gasdistribution. Fortums omsättning har bara ca 12% i verksamhet av den typen. Bolagets försäljning fördelade sig år 2009 inom följande segment: 

Power 37% av omsättning, 78% av vinsten
Elproduktion (exklusive Ryssland).
vattenkraft 49% , kärnkraft 48%, "thermal" (t.ex. olja, gas) 3%


Markets 21% av omsättning, 1% av vinsten
"Markets business area is responsible for retail sales of electricity to a total of 1.2 million private and business customers as well as to other electricity retailers in Sweden, Finland and Norway. Markets buys its electricity through Nord Pool."


Heat 20% av omsättning, 12% av vinsten
Värmeproduktion. Exempelvis värma vatten till uppvärmning av villor. Tre största värmekällor är kol (22%), biomassa (22%), naturgas (20%). 
"When counting the Heat and Russia divisions together, Fortum is the fourth biggest heat producer in the world today."


Distribution 12% av omsättning, 14% av vinst
"The Distribution business area owns, operates and develops local and regional distribution networks as well as supplies safe electricity. The distribution business is regulated and supervised by national authorities."

Russia 9% av omsättning, negativt resultat 
Den ryska elmarknaden är på väg att avregleras. Ryssland är världens fjärde största elmarknad och Fortum tror på större energibehov i framtiden (medan nordens energibehov bedöms vara ganska konstant).


Geografisk spridning 
Omsättning: Sverige 40%, Finland 39%, Ryssland 12%, Norge 3%, Polen 2%, andra länder 4%.
Medan omsättningen i de nordiska länderna sjönk med 7% mellan 2008 och 2009 så ökade omsättningen med 28% i Ryssland.

Historik


Inget förlustår och ingen slopad utdelning. Rätt svajig utveckling vinstmässigt. Konjunkturnedgång innebär lägre energiförbrukning och lägre energipriser (allt annat lika). Detta har gjort att Fortum och många andra elbolag haft medioker utveckling senaste åren. Fortum minskar dock volatiliteten i elpriserna genom att prissäkra en stor del av elen.

Tillväxt
Årlig tillväxt (bedömning utifrån historVinsterna har ökat med 18% (!) per år sedan 2004. Omsättningen har ökat ca 7% per år. Här exkluderar jag 2004 då bolaget knoppade av Neste Oil. Jag tror att även omsättningsökningen är i högsta laget, hälften är mer rimligt. Enligt Wikipedia har den svenska elförbrukningen ökat med mindre än 1% per år mellan 1990 och 2005.

Värdering (baserat på priset 19 euro)
Direktavkastning: 5,3% , Utdelningsandel 68%
P/E (3år): 11,5
P/E (2009): 12,8
P/B: 2,1
Earnings power (6år): 7,0%

Finansiell ställning
 

Räntetäckning: 6,7
Balanslikviditet: 1,5
Soliditet: 44

Av de amerikanska utilties i energibranschen jag spanat på har knappt någon räntetäckning över 4. För att vara i den här stabila och förutsägbara branschen är Fortums finansiella ställning stark.
  
Q1Q2 2010 vs 2009
Resultat +19%
Omsättning +15%Liknande bolagJag gillar elbolag pga deras trygga intjäning, låga värderingar och höga utdelningar. Två andra elbolag jag spanat på är EON och RWE. EONs vinst 2009 störtdök från 2008 och bolaget har dessutom 66% fossila bränslen (kol/gas/olja). EON har dessutom mycket svaga finanser. RWE värderas med samma multiplar som Fortum men har en mycket smal energimix med 68% kol.


Bedömning 
Jag håller med aktiefokus när denne skriver "med finska staten som dominant majoritetsägare finns en stor och mycket långsiktig ägare, vilket när det gäller elbolag enbart är positivt eftersom investeringar görs med en oerhört lång tidshorisont."

Med fortum får man en schysst direktavkastning, låg värdering och tillväxtmöjligheter i Ryssland. Vi kan se att majoriteten av vinsterna (nästan 80% år 2009) kommer från elproduktionen. Fortum har inte blandat in dyra och ostabila energislag som vind- eller solkraft och har mycket lite användning av fossila bränslen. Blandningen av vattenkraft och kärnkraft känns helt rätt.

Tillägg: 
Hade en diskussion om energislag med min korridorgranne igår. Han pluggar till ingenjör inom energisystem. Enligt honom är kärnkraft överlägsen de "nya" förnyelsebara energislagen (med brasklappen vågkraft som än så länge är på försöksstadiet). Den största fördelen med kärnkraft är, förutom den billigare produktionen, att energiproduktionen är så pålitlig. Med vind eller sol är det svårt att få "lagom" mängd el för elnätet. Tydligen har Danmark (som har mycket vindkraft) ibland överkapacitet i sina elledningar (när det blåser mycket) och betalar då sverige för att ta emot och därmed avlasta energinätet. 

Man ska kanske inte grunda sina investeringar på tips från korridorgrannar men faktum kvarstår att sol- och vindkraft, trots stora statliga subventioner, står för en obefintlig del av energiproduktionen (visserligen knappt tio år gamla i gamet). (källa) 

 ----
Andra inlägg om Fortum av defensiven:
defensiven: Sålt Fortum

Andra inlägg:
Lundaluppen: Analys av Fortum

4020: Fortum 6% direktavkastning - köpa?
4020: Fortum - Störst på den nordiska marknaden 

Fortum IR 

8 kommentarer:

 1. Tack för en bra blogg! Jag såg den första gången igår och den ligger redan med i mina RSS-flöden.

  SvaraRadera
 2. Kul att se att fler hittar hit! Ni får gärna ge förslag på bolag ni vill ha en analys på:)

  SvaraRadera
 3. Tack för en bra, överblickbar, analys. :)

  SvaraRadera
 4. Tack för en bra analys!

  Jag skulle gärna se en analys av Unibet, har själv lite svårt o få koll på dom

  SvaraRadera
 5. Tack för gensvaren:) Filip: Unibet blir nästa aktie jag analyserar! Spelbolagen verkar i en konjunkturokänslig bransch och det är alltid intressant för mig..

  SvaraRadera
 6. Har adderat ett tillägg sist i analysen efter en diskussion med en korridorgranne!

  SvaraRadera
 7. Har strukturerat om inlägget en del. Tydligare uppdelning av operationella segment.

  SvaraRadera
 8. Angående efterfrågan på el finns det ju faktorer som talar för en kraftig ökning i efterfrågan. Bland annat från elbilar.

  SvaraRadera