onsdag 13 april 2016

Tesco årsresultat 15/16

Tesco har ett brutet räkenskapsår som slutar i februari. Årets försäljning och rörelseresultat (ex engångseffekter) landade i linje med fjolårets. Lönsamheten är fortfarande mycket pressad, tillgångsmassan på 44 miljarder GBP har bara ynglat av sig 1 miljard i rörelseresultat (motsvarande ROA innan skatt kring 2%). Som jämförelse snittade Tescos ROA innan skatt 10% mellan 2004 och 2012. Den pressade lönsamheten gör att rörelseresultatet endast motsvarar två gånger räntekostnaden.

En positiv aspekt är att avyttringen av den sydkoreanska verksamheten har möjliggjort en rejäl skuldreducering- nettoskulden har minskat från 9 till 6 miljarder GBP. Samtidigt har den bokförda pensionsskulden reducerats med över 1 miljard GBP (orsaken uppges vara högre räntenivå och flytt från förmåns- till avgiftsbestämd pension, ref tidigare inlägg).  

Ett tecken på att kriskriget i UK möjligen är på väg att mattas är att Sainsbury överger sin prismatchningsgaranti.


Värdering (180p)
Dagens värdering motsvarar 1,1 gånger Tescos egna kapital givet att fastigheter värderas till ursprunglig investering. Jag tror som bekant att Tescos fastigheter är värda mer än ursprunglig investering, bland annat för att 20% av Tescos fastigheter är äldre än 20 år, en period då fastighetspriserna i UK ökat 200-300%. Om vi är konservativa och antar att fastigheterna ökat i takt med brittisk inflationstakt, samt att byggnaderna avskrivs över 50år, landar jag på P/B 0,9.

5 kommentarer:

 1. Tack för inlägget, det är spännande att följa din djupdykning i retail!

  SvaraRadera
 2. Hej, redovisar inte Tesco sina fastigheter enligt IFRS?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, fastigheterna redovisas till det lägsta av investering-avskrivning respektive "marknadsvärde". Ifjol skrevs fastigheterna ner rejält, se www.defensiven.com/2015/04/tesco-q4-15-tgs-q1-15.html

   Jag bedömmer att fastigheterna är undervärderade i Tescos räkenskaper.

   Radera
 3. Hej, redovisar inte Tesco sina fastigheter enligt IFRS?

  SvaraRadera