lördag 4 juli 2015

belåning ger hävstång på börsvärdet

Benjamin Graham:
"a price far less than value to a private owner will constitute a sound touchstone for the discovery of true investment opportunities in common stocks."
För en privat ägare (som köper hela bolaget och därmed får kontroll) är skuldsättning en viktig faktor. Låt oss se tänka oss två identiska bolag där endast skuldsättning skiljer dem åt.

Trots att bolagen har samma vinst är bolag B mer värt för den privata ägaren. Orsaken är att den privata ägaren kan dela ut nettokassan. Samma logik gäller skuldsatta bolag; desto lägre skuldsättning desto större utrymme för den privata ägaren att öka belåningen och dela ut pengarna.

Mr Market tenderar att fokusera mer på vinstnivå och mindre på belåning. För den enskilda investeraren blir belåning abstrakt/teoretiskt då det sällan är möjligt att köpa kontroll (för att t.ex. dela ut nettokassa). Det är lätt att ignorera en hög belåning så länge bolaget har god lönsamhet.

En aspekt jag inte riktigt tänkt på tidigare är att belåning ger hävstång på börsvärdet.


Värderingen av bolag A minskar 50% medan bolag B endast minskar 33%. Nettokassan fungerar som en stabilisator av värdet för en privat ägare. På samma sätt gör belåning att börsvärdet ändras mer än värdet för den privata ägaren;
Om det skuldfria värdet av bolaget minskar 20% blir motiverad ändring på börsvärde i detta exempel 40%.

1 kommentar:

  1. orsaken att jag kom att tänka i dessa banor är utvecklingen i Weight Watchers, kursen är ner ca 85% sedan årsskiftet men skuldjusterat PE (EV/EBIT) är endast ner ca 35% (antar oförändrad skuldsättning och intjäning).

    SvaraRadera