lördag 31 januari 2015

Ekornes valutahedging

Ekornes resultat efter skatt var missvisande lågt 2013. Orsaken ær att valutahedges detta år marknadsværderades mot resultatrækningen. Jag jobbar sjælv med valutahedging och det normala ær att vinst/førlust från øppna valutahedges resultatførs først nær hedgen stængs i samband med att underliggande kost/intækt posteras ("hedge accounting"). Vi talar inte om kattsand; år 2013 uppgick redovisat resultat efter skatt till 48m NOK men med "hedge accounting" hade resultatet uppgått till 222mNOK.

Førenklat exempel
Jan-14
Førvæntad intækt                                                                     100 USD
Kurs vid kontraktskrivelse= hedge kurs                                      6 NOK per USD
Førvæntad intækt                                                                     600 NOK

Dec-14
Marknadskurs                                                                               7 NOK per USD

Dec-15
Kurs vid intæktsføring                                                                8 NOK per USD
Operationell intækt                                                                    800 NOK


Hedge Accounting       Dec-14                   Dec-15 
Operationell intækt        0                            800
Hedge effekt                  0                            -200

Marknadsværdering       Dec-14               Dec-15
Operationell intækt           0                       800
Hedge effekt                   -100                  -100

Bakgrund
Orsaken att Ekornes redovisat enligt marknadsværdering ær att de varit tvungna. Før att få rætt att anvænda "hedge accounting" måste føretaget uppfylla diverse krav och 2013 beslutade finanstilsynet att Ekornes inte uppfyllde dokumentationskraven før denna redovisningsmetod. År 2014 har Ekornes återigen børjat med hedge accounting.

Det som fortfarande kommer vara missvisande ær att realiserade hedge effekter redovisas nedanfør rørelseresultatet. Med en sådan metodik hade vi i ovanstående exempel redovisat ett rørelseresultat på 800 vilket øverskattar intjæning från rørelseverksamhet.

1 kommentar:

  1. Ekornes hedging metodik ganska mærklig i mina øgon:
    "Hedging by means of financial instruments is undertaken as long as the foreign exchange rate achievable in the forward contract is equal to or better (higher) than the rate specified in the company’s budgets. If the foreign exchange rate is lower than this level, the company postpones any further hedging activities until the situation has improved."

    Detta innebær att Ekornes spekulerar i valuta; om nuvarande valutakurs ær høgre æn budgetkursen sækrar man valutaexponeringen, annars inte.

    SvaraRadera