måndag 26 januari 2015

Allers 2014

jag æger som bekant aktier i holdingbolaget Rella vars enda tillgång ær aktier i mediekonglomeratet Aller. I førra veckan kom Aller med årsredovisning vilket ær extra intressant læsning med tanke på att bolaget endast rapporterar en gång om året.

"Koncernen har haft et udfordrende år, med vanskelige markedsforhold og fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt væsentlig reduceret annoncesalg."

Den nordiska marknaden før veckoblad uppskattas ha rasat ca 8%. Allers marknadsandel inom segmentet har økat något från 59 till 60%. Førsæljning i konstant valuta har faktiskt økat tvåsiffrigt men orsaken ær stora førværv.

Rapporterat EBIT ær negativt med 60 miljoner DKK. Det som Aller dock inte lyfter fram ær att detta resultat inkluderar nedskrivning av goodwill med 93mDKK och betydande engångskostnader relaterat till Se och Hør skandalen samt nedlæggning av olønsamma magasiner. Hursomhelst ett mycket svagt rørelseresultat, EBIT ex nedskrivning av goodwill motsvarar ca 20% av femårssnittet. Finansiella intækter ær som vanligt betydande vilket ræddar resultat efter skatt till ca 70% av femårssnittet (rensat før goodwillnedskrivning).

Jag noterar att Aller glædjande nog dragit ner på førværvstakten. Nettokassa og soliditet ex goodwill ær i stort sett oførændrade. Allers utdelning sænks 10%. Med denna utdelning kan Rella uppskattningsvis køpa tillbaka 2-3% av utestående aktier.

Det centrala i investeringscaset ær inte kærnverksamheten utan nettokassan. Nettokassa, definierat som kassa, aktier och ræntor minus ræntebærande lån motsvarar 80 DKK per Rella aktie (aktiekursen ær ca 46DKK). Eget kapital, ex goodwill, motsvarar ca 97 DKK per Rella aktie. I jæmførelse med många andra P/B case ær Allers tillgångar mer robusta; 55% av tillgångarna består av ræntepapper, 22% av fastigheter, och 10% kundfordringar. Jag tror att det finns en del dolda værden i Allers fastigheter. De bokførs till kostpris vilket jag tror ær før lågt, jag tænker då primært på tre kontorsfastigheter i centrala Helsingborg køpta 1958 som motsvarar ca 25% av Allers fastighetsareal.

Jag tycker fortfarande Rella ær køpværd.

3 kommentarer:

 1. Hur ska dessa värden realiseras? Det ser jag som boven i dramat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja, familjen Allers kapitalallokering kænns inte helt optimal..

   Pga familjens kontroll kan tyværr ingen aktivist nyttja den låga værderingen till att køpa upp majoritet och skifta ut værden.

   Radera
 2. Tack för uppföljningen! Intressant med fastigheterna i Helsingborg, var nytt för mig.

  SvaraRadera