måndag 31 mars 2014

Analys av Alma Media

Allmänt om bolag
Alma Media är ett finsk mediabolag med kärnverksamhet inom nyhetstidningar. Publicerar över 30 olika nyhetstidningar, de flesta med lokalt fokus. Står bakom Finlands största affärstidning , Finlands näst största dagstidning och Finland näst största kvällsavis. På senare år har Alma Media breddat verksamheten mot digitala marknadsplatser. Exempelvis äger bolaget Finlands ledande marknadsplats för fastigheter samt landets största datingsida. Företaget har även expanderat så smått utanför Finland och är marknadsledande i flera östeuropeiska länder när det gäller marknadsplatser för rekrytering.

Jag hade som vanligt helst sett en aktivt involverad familj som huvudägare. Men största ägare (med 30% av rösterna) är Ilkka-Yhtymä, ett annat mediabolag fokuserat på nyhetstidningar. Detta bolag i sin tur har ganska anonym ägarstruktur. En intressant aspekt är att Alma Media och dess huvudägares verksamhet i viss del överlappar inom regionala och lokala aviser. Det bör ligga i huvudägarens intresse att hålla Almas investeringar i "gammalmedia" på låg nivå då verksamheten delvis kannibaliserar på huvudägarens verksamhet.


Operationella segment
Andel av försäljning 2012-2013)

Nyhetstidningar                   50%
Den näst största dagstidningen och den näst största kvällsavisen svarar för ca fjärdedel vardera av segmentets försäljning. Resterande är huvudsakligen regionala och lokala utgåvor.
  
Kauppalehti                         15%
Segmentet innehåller primärt affärstidningen Kauppalehti.

Digitala konsumenttjänster  14%
Här ingår de digitala marknadsplatser som nämndes i ingressen. Närmare 60% av segmentets försäljning kommer från marknadsplatser inom rekrytering där bolaget är marknadsledande i Finland, Baltikum, Tjeckien, Slovakien och Kroatien.

Övrigt                                   22%
Tryckning och distribution åt övriga segment. Central administration.


Vinsterna då?
Andel av rörelseresultat 2012+2013
Nyhetstidningar                     63%
Kauppalehti                           25%
Digitala konsumenttjänster   37%
Övrigt                                   -25%
Trots hårda tider står nyhetstidningarna för halva rörelseresultatet.


Geografisk spridning
Andel av försäljning 2013
Finland         86%
Övriga          14%


Historik
Sedan 2004 har Almas försäljning växt knappt 1% per år. Rörelseresultatet har under samma period minskat 6% årligen. Viktigt att notera är att Alma under perioden delat ut 103% av vinsten. Den negativa tillväxten hade varit mer oroande om bolaget återinvesterat vinsten.

Almas lönsamhet är god, sedan 2005 har ROA (resultat efter skatt, exklusive goodwill) snittat 18%.


Värdering (P 2.74$)
Direktavkastning:    3.6%
Nuvarande utdelning motsvarar 30% av fem års vinstsnitt.

P/B (ex goodwill)   >10
P/E5                            9
P/E10                          7
P/FCF10                     6
Fritt kassaflöde har konsekvent varit högre än redovisat resultat. Huvudförklaringen är att Almas av- och nedskrivningar varit betydligt högre än capex.


Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill                       8%
Räntetäckningsgrad (fem års snitt)  17  
God soliditet fram till 2012 då belåningen ökade för att finansiera förvärv. Räntetäckningsgraden är fortfarande god.Bedömning
Jag ser en del konkurrensfördelar. För det första lokala och regionala nyhetstidningar (ungefär 25% av Alma Medias försäljning). Warren Buffett har köpt dussintals lokala nyhetstidningar sista åren. Citat:
"This may puzzle you as I have long told you in these letters and at our annual meetings that the circulation, advertising and profits of the newspaper industry overall are certain to decline [...]  
Newspapers continue to reign supreme, however, in the delivery of local news. If you want to know what’s going on in your town – whether the news is about the mayor or taxes or high school football – there is no substitute for a local newspaper that is doing its job. A reader’s eyes may glaze over after they take in a couple of paragraphs about Canadian tariffs or political developments in Pakistan; a story about the reader himself or his neighbors will be read to the end. Wherever there is a pervasive sense of community, a paper that serves the special informational needs of that community will remain indispensable to a significant portion of its residents.
[...] Over the years, almost all cities became one-newspaper towns [...] When competition existed, the paper that gained a significant lead in circulation almost automatically received the most ads. That left ads drawing readers and readers drawing ads. This symbiotic process spelled doom for the weaker paper and became known as “survival of the fattest.
[...] Berkshire’s cash earnings from its papers will almost certainly trend downward over time. Even a sensible Internet strategy will not be able to prevent modest erosion. At our cost, however, I believe these papers will meet or exceed our economic test for acquisitions."
Källa Business Insider
För det andra Kauppalehti, Finlands största affärstidning (15% av försäljningen). Jag tror att tvåan och trean får kämpigt men att marknadsledaren kan fortsätta göra vinster. För det tredje de digitala marknadsplatserna. För flera av dessa finns en kraftfull nätverkseffekt (självförstärkande spiral; besökarna går till sidan med störst utbud, säljarna går till sidan med flest besökare). De här tre områdena tillsammans svarar uppskattningsvis för tre fjärdedelar av rörelseresultatet.

Vad är då Alma Media värt? Viktigt att notera är att Buffett köpte lokaltidningar "at a very low multiple of current earnings". Om vi sätter motiverat PE på lokalaviser och Kauppalehti till 6, motiverat PE på nationella nyhetstidningar (ej marknadsledande) till 4 samt motiverat PE på digitala marknadsplatser till 15 landar vi på snittet 9. Detta kan jämföras med Alma Medias skuldjusterade PE (EV/EBI) som jag bedömmer till ca 13. Jag ser alltså ingen säkerhetsmarginal med dagens pris.

2 kommentarer:

 1. Tack för en intressant av ett bolag jag tyckt verkat vara intressant. Var på min lista med bolag som hade positivt fcf tio år i rad. Lite rellavibbar över resultatutvecklingen de senaste tio åren. Alma är ju dock av mycket högre kvalitet, men också betydligt dyrare.

  Lite intressant att de delat ut så mycket som de gjort. Att svedberg delar ut mer än det redovisade resultatet tycker jag inte är så förvånande. Det är förhållandevis begränsat rent förvärvsmässigt i den branschen. Men inom media tycks möjligheterna nästan vara oändliga. Bara se på Rella igen, går att "motivera" otroligt många branscher och sektorer inom "media". Något en badrumstillverkare inte kommer undan med.

  Kanske är det Ikka (storägaren) som vill ha utdelningar för att sedan kunna genomföra egna förvärv?

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja Ilkka vill nog gärna se hög utdelning med tanke på dess höga belåning. Verkar som att Alma bytt strategi de sista åren och ersatt hög utdelning med förvärv i utlandet

   Radera