söndag 26 januari 2014

Analys av Rella

Senast uppdaterad: 27e januari 2014

Allmänt om bolag
Rella Holding är ett danskt holdingbolag med aktier i Aller Holding som enda tillgång.  Allers kärnverksamhet är produktion av veckotidningar och magasiner. Dess andel av nordiska veckotidningsmarknaden är ca 60%. Aller har även en betydande portfölj av värdepapper.

Aller har två aktieklasser; A-aktier med rösträtt och B-aktier utan rösträtt. A-aktierna är förbehållna familjen Aller. Rella äger 63% av utestående aktier men makten ligger ändå hos familjen Aller.


Allers kärnverksamhet
Aller har en stark position på en krympande marknad. Värdebyrån skriver:
"År 2002 läste 70 % av befolkningen någon tidsskrift en genomsnittlig vecka, idag är den siffran 59 %. Gissningsvis ligger de som i störst utsträckning läser tidsskrifter i den högre delen av åldersintervallet och gör man samma undersökning om 10-20 år har säkerligen läsningen av tidningar minskat avsevärt. Det är ett stort problem för Aller att flera av deras kunder tillhör en äldre generation och när de inte längre är med oss ersätts de inte av nya läsare från yngre generationer."
Flera av Allers populäraste veckotidningar är skvallerbaserade såsom Hänt Extra, Se & Hör samt Svensk Damtidning. Aller saluför även flera titlar inom "livsstil" (mat, hälsa, inredning, mode) med titlar som Hemmets Veckotidning, Allers, Allas och Året Runt. Bland Allers magasiner kan nämnas Cafe, Elle, Femina, Fiskejournalen, Jaktjournalen och Må Bra.


  Geografisk spridning
  Andel av försäljning 2013
  Norge       32%
  Danmark  31%
  Sverige     29%
  Finland       8%
  Allers lönsamhet skiljer sig rejält mellan länderna. Verksamheten i Norge och Finland har sedan 2008 svarat för endast 5% av vinsten.


  Historik
  Sista decenniet har Allers rörelseverksamhet (med fokus på veckotidningar och magasin) svarat för ca 70% av vinsten medan resterande kommit från värdepappersportföljen. 

  Allers rörelseverksamhet gick med förlust 2009 och dess intjäning är klart lägre än vid decenniets början. Resultat från värdepappersportföljen svänger i takt med värdeförändringar. Eget kapital exklusive goodwill har ökat 3% årligen under decenniet.  
   Net Finance                               = Resultat från värdepappersportfölj och nettokassa
  Adj* Ebit From Core Business = Resultat från rörelseverksamhet. Exklusive av- och
                                                       nedskrivning av goodwill. Exklusive realisationsvinst
              vid försäljning av fastighet.

  Aller har som policy att dela ut 35% av vinsten. Detta följs slaviskt vilket innebär att utdelningen svänger över åren.
  Rörelseverksamhetens ROA (efter skatt) har snittat 9% sista decenniet. Inkluderar vi goodwill sjunker nyckeltalet till 8%. Kanske lite förvånande ganska bra lönsamhet. Trots tveksamma förvärv och lönsamhetsproblem i största marknaden Norge.
  Värdering (P 50 DKK)
  Direktavkastning:   0%
  Om Rella skyfflat utdelningen från Aller vidare hade direktavkastningen uppgått till ca 3%. Rella har sedan 2007 istället valt att använda utdelningen till återköp. En strategi som jag gillar så länge aktiekursen är kraftigt nerpressad. Sista femårsperioden har Rellas återköp reducerat antal aktier med dryga 3% årligen. Även Aller gör betydande återköp till kurser betydligt under eget kapital. Tillsammans har återköpen snittat 6% per år sedan 2008.

  Rellas tillgångar i Aller är extremt lågt värderade av börsen.
  P/B    (exklusive goodwill)           0.5
  P/nettokassa                                  0.7
  Bolag som handlas under bok brukar ha tillgångar med tveksamma bokförda värden. Det brukar typiskt vara immateriella tillgångar, lager eller maskiner. I Allers fall består tillgångarna dock primärt av marknadsvärderade värdepapper och kassa (55%) samt byggnader och land (22%). Mer osäkra tillgångslag såsom maskiner och lager svarar bara för omkring 10% av tillgångarna.

  P/E10 (tio års justerat vinstsnitt)     7
  Klicka för förstoring


  Finansiell ställning
  Aller har starka finanser.
  Soliditet:                                              68%
  Räntetäckningsgrad (fem års snitt):    >40

  Rella lägger på en blygsam belåning motsvarande 6% av dess andel av Allers egna kapital.


  Bedömning
  Det finns helt klart stora värden i Aller som inte speglas i Rellas aktiekurs. Den stora risken är att familjen Aller ägnar sig åt imperiebyggande och gör dyra förvärv i okända branscher. Men i mina ögon är det redan inprisat en svag kapitalallokering. Om vi värderar tidningsverksamheten till 6 gånger tio års vinstsnitt landar vi på 33DKK. Implicit värdering av nettokassan på 70kr blir då 17DKK  (50-33).
  -------  
  Länkar
  Värdebyrån -  Analys av Rella Holding

  Før øvriga inlægg om bolaget, anvænd bloggens søkfunktion på startsidan.

  8 kommentarer:

  1. Jag är själv tveksam till att investera i verksamheter där tiden är ett problem. Jag vill kunna gå i koma i fem år, komma tillbaka och se att mina bolag blomstrat. Inte säga "äsch, nu hann jag inte sälja".

   SvaraRadera
   Svar
   1. "time is the friend of the wonderful company" som Buffett skulle sagt.

    Men Grahamianen i lundaluppen måste väl gilla Rella? :)

    Radera
  2. Tack för bra analys ur ett lite annat perspektiv. Jag hade "net-netsglasögonen" på mig och fokuserade nästan enbart på tillgångarna. Men Rella på "look through"-basis handlas även attraktivt baserat på intjäningen som du visar. Även om P/E 7 inte är lika fantastiskt som det låter mtp den negativa utvecklingen.

   Antar att du läst den men om inte så se Johns kommentar på min uppföljning av Rella. Mycket tänkvärd kommentar tycker jag.

   SvaraRadera
   Svar
   1. Det är också trevligt att Allers vinster någorlunda speglas i fritt kassaflöde.

    Har ni förresten funnit historik för antal utestående Aller aktier? Jag är intresserad av förändring av antal aktier över 5/10år.

    Radera
   2. Deras egna rapporter är otroligt röriga på bland annat den punkten. Men man kan se det om man räknar lite baklänges från Rellas årsredovisningar. De har endast rapport från 2003 som äldst. Men då hade Aller 16,2M aktier utestående. Så på 10 år har de gått från 16,2 till 14,6M.

    Det är dock bättre än vad det ser ut. Bara för några år sedan ändrades reglerna för danska otc-bolag och de har bara haft tillåtelse att återköpa aktier i 2-3 år något. Så gissningsvis var antalet aktier mer eller mindre stillastående mellan 2003 och ~2011. (minns inte exakt år förändringen skedde)

    Radera
  3. Köper du mer Philip Morris nu när kursen gått ner mot 80 USD?

   SvaraRadera
   Svar
   1. svar ja, men mindre än vad jag egentligen skulle vilja pga att jag redan har så stor del av portföljen där.

    Radera