måndag 5 november 2012

FT vs TEF vs VIV

då ska vi se om jag lyckas publicera inlägget idag.. försökte igår utan framgång (hoppas jag inte lurade hit allt för många via bloggfeeds). 

Det senaste kvartalet har TEF rusat över 10% medan FT rasat över 20%. Det har inneburit att Telefonica numera har en tydlig värderingspremie gentemot FT. Försäljningen värderas 50% högre, vinsten 35% högre och det fria kassaflödet 65% högre.
Jag har som bekant drivit en tes att lönsamheten tenderar att stiga med marknadsandelar. TEF är ca 50% större än FT men lönsamheten är densamma. Kanske beror det på att TEF "sprider ut" sin storlek över fler marknader (förkastar förstås all data som motsäger min tes).

TEF's räntetäckningsgrad är marginellt högre än FT. En faktor som en del tycker talar för premievärdering är att närmare hälften av TEFs försäljning kommer från snabbväxande Latinamerika medan FT är mer beroende av gamla gråa Europa (kanske 15% i tillväxtmarknader). Risken är dock att konkurrenterna flockas till Latinamerika och driver ner lönsamheten. Det kan också tänkas att Telefonica måste investera stora summor för att behålla sin position. Vivendis lönsamhet utklassar de mer homogena telekomgiganterna tack vare dess verksamhet inom tv-spel och musik, där konkurrensfördelarna är större och lönsamheten högre. Räntetäckningsgraden är fyra gånger högre. Mot den bakgrunden är det förvånande att Vivendi värderas till lägre P/S än TEF.

I nuläget har jag 8% av portföljen i Telefonica, 10% i France Telecom och 25% i Vivendi. Om jag slapp courtage och skatt hade jag nog bytt ut Telefonica mot FT och/eller Vivendi. 

4 kommentarer:

 1. Risken med att titta på femårsmedelvärden här är att finanserna kan se starkare ut än vad de är, speciellt för Telefonica. Sämre resultat ger lägre räntetäckningsgrad vilket kan bli ödesdigert. Telefonica har haft bättre marginaler och har möjligtvis högre fallhöjd också (även om det lika gärna kan bli tvärt om).

  Den finansiella hävstången som framgår tydligt av skuldsättningsgraden (skulder/eget kapital, inklusive goodwill) är rejält mycket högre hos TEF (370 %) än hos FTE (250 %), 2011 års värden. De är dock inte värst i klassen. Portugal Telecom som sticker ut i screeners med en våldsamt hög direktavkastning har en skuldsättningsgrad på över 700 % vilket inte är trevligt då hävstången verkar åt fel håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. det är sant; 2011 var FTs räntetäckningsgrad 4.1 och TEFs 3.1.

   Fast om man exkluderar goodwill är skillnaden inte lika stor; soliditet 2% för FT och -2% för TEF.

   tack för att ni kikade förbi:)

   Radera
  2. Nej visst är det så! Exkl. goodwill så ser det annorlunda ut. Dock tycker jag skuldsättningsgrad inkl. goodwill säger något ganska intressant om bolagen som komplement till de andra nyckeltalen. Goodwillen har trots allt uppkommit vid tidigare förvärv (med stora andelar lån) och förhoppningarna som bolagen har med förvärven är att priset som de har betalt för förvärven (som överskrider förvävens egna kapital vilket skapar goodwill) ska medföra en god avkastning. Mycket riktigt så har också TEF högre avkastning på både eget och totalt kapital (inkl. goodwill) än FTE. Detta till en högre risk då hävstången är större.

   Radera
 2. Jag är mycket sugen på Vivendi och inväntar just nu en bostadsaffär för att bestämma mig hur mycket tid jag ska lägga på aktiemarknaden.

  SvaraRadera