lördag 4 augusti 2012

Exelon q2 + PG q4

Exelon
Exelons utveckling är svårbedömd p.g.a. samgåendet med CCE. Redovisningen jämför nuvarande Exelon med 2011 års Exelon vilket är ganska meningslöst med tanke på hur mycket tillgångarna ökat. Det som vidare försvårar jämförelser är att samgåendet gjordes mitt i ett kvartal. Men jag uppskattar att halvårets försäljning och rörelseresultat minskat 25% respektive 50% sedan ifjol. Exelon nämner lägre elpriser och varm vinter som förklaringar.

Jag är inte så alarmerad över just de här kvartalen, svängningar är normalt i branschen. Däremot har jag börjat inse (väl sent?) att CCE inte alls har lika stabil historik som Exelon när det gäller intjäning. När jag väger samman de tidigare separata bolagens historik blir bilden mycket mindre lockande än innan samgåendet. Jag kommer inte öka i Exelon under överskådlig framtid. Känns lite snopet, jag köpte ju Exelon på basis av dess egna meriter, meriter som numera är kraftigt utspädda. Ska fortsätta uppdatera nyckeltalen för Exelon så att de bättre speglar företaget efter samgåendet.


PG
2012)
Försäljning 3%
Rörelseresultat (exklusive nedskrivning av goodwill) -4%

Den ökade försäljningen beror på höjda priser, volymen verkar överlag vara oförändrad eller något ner. Prishöjningar borde innebära förbättrade marginaler kan man tycka. PG växer starkt i tillväxtmarknader med tvåsiffrig försäljningstillväxt. PG har haft ett par tunga år utan tillväxt. Men värderades betydligt lägre än exempelvis Coca-Cola och Unilever.
Jag har förresten lagt in ett nytt bloggtips till höger. "The Investments Blog" har många läsvärda inlägg, se själva:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar