torsdag 31 mars 2011

H&M q1: kraftigt försvagat resultat

Idag släppte H&M q1 som gäller för perioden december- februari.  Försäljningen fortsätter att visa fin utveckling trots få nya butiker. Resultatet är dock svagt, främst pga omvärldsfaktorer som ökade transportkostnader, dyrare bomull och stora valutaeffekter.

Jämförelse med Q1 2010: 
Omsättning i lokala valutor +9%
Omsättning i sek                 -1%
Resultat efter skatt i sek      -30%

Karl-Johan Persson, vd:
"Kvartalet kännetecknades också av att många omvärldsfaktorer hade en negativ påverkan på resultatet, i motsats till förra året då de hade en gynnsam påverkan i motsvarande kvartal. Dessa omvärldsfaktorer, som H&M inte kunnat påverka, var t ex stora negativa valutaeffekter samt kostnadsinflation i leverantörsledet med bland annat kraftigt höjda bomullspriser. Vi valde att inte föra vidare dessa kostnadsökningar till kund, utan satsade istället på att stärka vår prisposition för att ytterligare befästa vår starka marknadsställning på lång sikt."
Andra omvärldsfaktorer är minskat kapacitetsutrymme hos leverantörernas fabriker (som lett till ökade priser) samt höjda transportkostnader.

Axplock om försäljning
Nyetablering i Rumänien.

Några marknader med stark omsättningstillväxt i lokal valuta:
Sydkorea +860%
Ryssland  +128%
Kina         +45%

Tre länder visade negativ försäljningsutveckling; Norge, Schweiz och Japan (mellan 2 och 6% i lokala valutor).

Under kvartalet öppnades bara 6 butiker netto, varav 3 i Kina. Detta kan jämföras med det planerade nettotillskottet för året som är 250.

Bedömning
Glädjande är alltså  att försäljning i lokal valuta visar fortsatt stark utveckling trots få nya butiker under kvartalet. En hel del av detta kvartals ökade kostnader bör vara av tillfällig art och drabbar även H&Ms konkurrenter. Finanstankar skriver:
"Dessa negativa omvärldsfaktorer är dock cykliska och kapaciteten bland H&Ms leverantörer ökar när priserna går upp, vilket så småningom skapar ett tryck nedåt på H&Ms inköpspriser. Detsamma gäller bomullspriserna. Detta är inga komplexa verksamheter med stora "barriers to entry", utan de följer i stort sett skolboksexemplet i mikroekonomi med utbud med hög priselasticitet där utbudet ökar när priserna är högre för att möta efterfrågan, vilket i sin tur driver ner priserna eftersom det tenderar att bli ett överutbud, även om det är en viss tidsförskjutning eftersom det tar ett tag att smälla upp fabriker och odla bomull."
Jag tycker att man ska försöka se den större bilden på längre sikt när det gäller H&M. Bolaget har fortfarande enorm potential i marknader som Kina, Ryssland och Sydamerika.

2 kommentarer:

 1. Aktien är ner ca 4% idag.

  Jag ser de stora insiderköpen som ett styrkebesked. Stefan Persson (tidigare VD, numera styrelseordförande och fader till nuvarande VD) köpte i januari och februari stora poster. Runt 7 miljoner aktier om jag summerat korrekt.

  När insiders säljer kan det bero på olika anledningar men när insiders köper är det en stark indikation på att deras tilltro till företaget är starkt. Få har lika bra förståelse för bolaget som den egna ledningen.

  SvaraRadera
 2. Exakt när man köper så tror man på företaget, men när man säljer kan det bero vad som helst, privat konsumtion, skulder, ta ut pengarna och leva av dom, det kan ju även betyda att insidern inte längre tror på företaget också.

  Jag ser också Stefans köp som en bra indikation vart familjen Persson ser företaget i framtiden.

  SvaraRadera