torsdag 22 juli 2010

Valutarisk

 När vi investerar i utländska tillgångar tillkommer valutarisken. I diagrammet nedan kan vi se att sek/usd fluktuerat rätt rejält de senaste åren. Varit uppe och nosat på 9,5 kr/usd och ner under 6kr/usd. Rörelser på 10% eller mer under ett år är inte ovanligt.

Valutarörelser (Bildkälla)

Warren Buffet har det senaste decenniet försökt minska sitt beroende till amerikanska dollarn. På grund av USAs stora bytesunderskott och stora skulder tror han på en allt mer försvagad dollar. Jag antar att ett sätt kan vara att köpa på sig euro som i detta scenario ökar i värde (mätt i USD). Jag gillar inte valutainvesteringar då de inte växer i värde av "egen kraft" utan bara är svårvärderade papperslappar.

Anledningen att jag tar in utländska aktier i min portfölj är för att jag inte hittar tillräckligt många fina bolag inom Sveriges gränser. Jag accepterar valutarisken mot att jag i gengäld får fina bolag. När vi inte längre köper utländska räntor eller valutor ökar komplexiteten då bolagens intjäning även påverkas av valutaförändringar. Det är få bolag som endast har försäljning i "hemlandet". En försvagad dollar leder visserligen till att mina amerikanska innehav ökar i sek, allt annat lika. Samtidigt blir de amerikanska bolagens import av t.ex. råvaror dyrare mätt i USD.

Av mina svenska bolag är det bara Axfood och Castellum som endast har försäljning i Sverige. Övriga bolag påverkas av valutarörelser (även om aktiepriset inte gör det lika tydligt). Ett bolag som Clas Ohlson har antagligen stora inköp av varor i Asien men största delen av försäljningen i de nordiska länderna. En försvagad krona och fördyrad import kompenseras därmed inte i försäljningen.
 
Det här med valutor är komplicerat och oerhört svårt att förutspå. Jag skulle säga att den ökade risken som kommer från valutors rörelser är värd att ta med tanke på den ökade diversifieringen och förbättrade kvalitén (förhoppningsvis) på portföljen.

 Skagen fonders legend Kristoffer Stensruds syn: "Valuta vem bryr sig"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar