onsdag 21 juli 2010

Grahams allmänna investeringsråd

Lite allmänna råd från Grahams The intelligent investor

Diversifiering.
Mellan 10 och 30 aktier. "adequate though not excessive diversification"
För en småsparare som investerar på fritiden tror jag det är svårt att hinna följa fler än 20 bolag.

Graham förespråkar sk dollar cost averaging dvs att regelbundet spara en viss summa. Härigenom köper investeraren fler aktier när priserna är låga och färre när priserna är höga.

Allokering
Antagligen den mest avgörande aspekten för framgång eller misslyckande. Dock mycket svårt att bedöma när marknaden är på toppen eller botten.

Graham rekommenderar en "standardallokering" mellan räntor och aktier på 50/50. Alltid 25-75% räntor. Detta möjliggör en automatisk omallokering när aktierna gått upp (vilket gjort att aktieandelen blivit för stor) eller ned (räntedelen har blivit för stor). Inte alla perioder där aktier varit bättre än räntor. Det senaste decenniet ses som ett "förlorat" decennium på aktiemarknaden.

Förutom en räntedel och en egenkomponerad aktiedel har jag en kategori med aktieindexfonder. Med dessa fonder får man en billig spridning till samtliga branscher och regioner.

Kloka ord
Thorough analysis. Reasonable assurance that the investor will not lose everything. Adequate return.

The stock market works as a voting machine in the short term. In the long term it works like a weighting machine.

Stocks have prices, companies have values. Owning a stock is owning a part of a company.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar