fredag 1 januari 2021

Avkastningshistorik 2010-2020

2020 blev ett omvälvande och historiskt år. Ekonomier har tvärstannat och hela branscher har sett efterfrågan kollapsa över en natt. På börsen har osäkerheten speglats i extremt stora kursrörelser och stockholmsbörsen upplevde sitt största ras någonsin på en enskild handelsdag i mars (-11,1%). Från toppen 19e februari till botten 23e mars sjönk stockholmsbörsen ca 34% men började därefter en snabbt stigande trend och passerade ATH i november för att sluta året på +7%. Jag har försökt att följa min strategi att ignorera makro och fokusera på pris VS estimerat långsiktigt värde på stabila och motståndskraftiga bolag.


Ovanligt hög portföljaktivitet

Jag har under året gjort ovanliga många affärer vilket primärt beror på de stora kursrörelserna.

Tack vare börskraschen fick jag äntligen glädje av att hålla kassa och kunde investera till mycket attraktiva priser i mars. Jag försökte begränsa mig till bolag som "garanterat" skulle överleva en lång coronapandemi och som handlades till stor rabatt mot mitt estimerade värde. Jag landade då på tre gamla favoriter vars aktiepriser hade fallit kraftigt (Dundee, Hornbach och TGS), bolag med starka finanser och motståndskraftig verksamhet. Ett annat bolag med fallande aktiepris var MCH men där valde jag istället att sälja (och omplacera i nämnda trio) pga att mitt estimerade värde också rasade pga att Corona är ett existentiellt hot för MCH. 

Inom ett par månader efter inköp rusade Dundee och Hornbach med 70 respektive 90% vilket i Dundees fall berodde på att dolda värden synliggjordes genom försäljning och aktieåterköp (majoriteten av Dundees likvida tillgångar låg i aktier i DPM, ett gruvbolag med nettokassa som inte påverkas nämnvärt av Corona och som Dundee sålde under våren i kombination med återköpsprogram av undervärderade preferensaktier) och i Hornbachs fall pga att bolaget omprövades från corona-förlorare (stängda butiker) till corona-vinnare (renoveringsboom). Kursrusningarna innebar att priserna närmade sig mitt estimerade värde (som inte ändrades nämnvärt mellan mars och juni) och jag valde att omplacera det mesta av portföljen med undantag av TGS i Berkshire Hathaway

Under oktober föll TGS aktiekurs på nytt och till ännu lägre nivåer än under mars. Jag såg det som ett tillfälle att köpa fler aktier i ett kvalitetsbolag med betydande nettokassa och mycket flexibla kostnader. Sedan dess är kursen upp ca 50% så de överdrivna kursrörelserna verkar fortsätta. Under hösten och vintern har jag även gjort flera nya inköp i Berkshire. Vid årets slut svarar Berkshire och TGS för absoluta majoriteten av portföljen och kassan uppgår till 10%.

 

Avkastning
Portföljavkastningen landade på 31% för 2020 (inklusive kassa och mätt i SEK) vilket är bästa året hitills och betydligt bättre än de börsindex jag jämför mig mot. Sedan 2010 har portföljen snittat 10% per år vilket är betydligt bättre än Europaindex, i linje med Sverigeindex och betydligt sämre än USA-index. 

Viktigaste faktorerna bakom årets goda avkastning är dels hög avkastning på tre ursprungliga positioner (Apetit+Dundee+ Hornbach) med 30-40% sedan årets början och dels hög avkastning på nya positioner (Dundee+Hornbach+TGS) med 50-90% sedan inköp.

Avkastning mätt i SEK. Inklusive courtage, exklusive skatt. 

7 kommentarer:

 1. Hur ser du på TGS idag? Är du fortfarande aktieägare? Den har kommit ned en del på slutet igen, ledningen beskriver dock läget som "muted" vad gäller ny prospektering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Hugo, jag är fortfarande aktieägare i TGS. Kundernas investeringar i nya fält har (ännu) inte följt oljepriset uppåt vilket jag tror marknaden förväntade.

   Men jag resonerar att desto längre ny-investeringar hålls tillbaka desto större blir framtida efterfrågan. Under tiden fortsätter TGS bygga ut sin databas. Jag ser TGS som den starkaste aktören i sektorn med stor nettokassa, flexibla kostnader och goda kassaflöden.

   Men det är svårt att bedöma normal intjäning och normal tillväxt. I våras flyttade jag därför delar av innehavet till Altria/BTI.

   Radera
  2. Dags för en halvårsrapport? En del av kapitalet har alltså flyttats från olja till tobak. Du är verkligen en frisk fläkt bland skyhöga SaaS-multiplar, ESG-trender och finanstwitter. Fortsätt blogga!

   Radera
  3. Hej Aktieutdelning, roligt att höra! Jag det börjar nog bli dags.. Berkshire är fortfarande överlägset största position men halvårets nya inköp har gjorts i Altria samt BTI.

   Radera
 2. Kanske dags för en halvårssummering? En del av kapitalet har alltså flyttats från olja till tobak. Du är verkligen en frisk fläkt bland skyhöga SaaS-multiplar och ESG-trender. Fortsätt blogga!

  SvaraRadera