lördag 19 december 2015

Inköp dec-15

Jag fortsätter köpa retail som passerat 40% av portföljen. Aktieandelen har passerat 90% för första gången sedan jag började investera 2009. Timingen känns illavarslande med tanke på att S&P500 nosar på historisk toppvärdering. Men min strategi är att fortsätta investera så länge jag hittar bolag prissatta långt under mitt estimerade värde.

Hornbach Holding (60€)
Hornbach vinstvarnade i förra veckan vilket gjorde att kursen rasade 20%. Jag anser att Mr Market överreagerar och passar på att öka.

Om vi börjar med att se på tillgångsvärde så tar nuvarande börsvärde höjd för att fastigheterna endast är värda ursprunglig investering (vilket verkar konservativt med tanke på att 75% av butiksinvesteringarna är äldre än tio år och 20% äldre än tjugo år) samtidigt som övriga materiella tillgångar, ex cash, är värda 50% av bok.
Om vi istället ser på intjäning och värderar HH som ett fastighetsbolag, dvs med noll fastighetsavskrivning, blir tio års skuldjusterat PE ca 9. Om vi inkluderar fastighetsavskrivningar blir tio års skuldjusterat PE ca 14.Värt att betänka är att försäljning och tillgångar ökat ca 50% sedan 2005.

Kvalitativt då? Hornbach har högst försäljning/yta bland de stora tyska byggkedjorna (källa Hornbach Baumarkt årsredovisning). Marknadsledaren OBI har t.ex. 25% lägre försäljning per kvadratmeter trots att Hornbachs butiker är 50% större (källa OBI hemsida). Detta innebär att Hornbach kan erbuda lägre priser och/eller högre personaltäthet än konkurrenter.

Hornbach Holding svarar nu för 13% av portföljen.


Tesco PLC (145p) 
Tesco handlas på 18-årslägsta och sliter på de flesta fronter. Försäljningen hålls uppe genom stora prissänkningar vilket resulterat i obefintlig lönsamhet. Med soliditet kring 30% är den obefintliga lönsamheten oroande. Största delen av Tescos skulder är dock inte räntebärande. Om Tesco sålde den internationella verksamheten skulle det allra mesta av nettoskulden kunna amorteras.

Justerat för avyttringen av Homeplus (Sydkorea) är Tesco EV/S ca 0,30 vilket är i linje med Sainsburys. Värderingen av T och S tar höjd för att butikerna endast är värda ursprunglig investering trots att brittiska fastighetspriser ökat 200% sedan 1995. Smolket i bägaren är att bolagen har stora hyresåtaganden men viktigt att komma ihåg är att hyreskontrakten även ger tillgång till fastigheter. 

Tesco svarar nu för 16% av portföljen.

1 kommentar:

  1. så glad att jag sålde tesco, kom ur den med blota förskräckelsen gjorde en förlust på ett par % eller 2K SEK men var det värt...

    SvaraRadera