torsdag 23 april 2015

Tesco q4-15, TGS q1-15

Tesco 2015 vs 2014
Tesco har ett brutet räkenskapsår som slutar i februari. Årets rapport är en riktig kalldusch, bolaget rapporterar en jätteförlust på 6 miljarder GBP (att jämföra med eget kapital på 15m ifjol). Den viktigaste orsaken till förlusten är att Tesco skriver ner fastigheterna med närmare 5 miljarder. Fastigheterna har tidigare bokförts enligt investering minus avskrivning men bolaget har nu använt diskonterade kassaflöden.

Det verkar spontant som att Tesco gjort en väldigt försiktig DCF-värdering. Investering minus avskrivning ger normalt ett mycket lågt bokfört värde för äldre fastigheter. Den nya värderingen av de europeiska fastigheterna motsvarar 80% av investering minus avskrivning. Till värderingen har Tesco använt diskonteringsräntor på 7-15% vilket verkar högt i dagens lågränteklimat.

Bokfört värde är efter nedskrivningen ca 18 miljarder GBP. Motstridigt nog kommunicerar Tesco samtidigt att marknadsvärde på bolagets fastighetsportfölj är ca 24 miljarder. (Detta kan jämföras med tidigare ledning som kommunicerade 34 miljarder ifjol. Minskningen motiveras av "significant weakening of the UK retail property market").

Pga nedskrivningen halveras eget kapital och soliditet ex goodwill minskar från 26 till 9%. Nettoskuld utanför Tesco Bank ökar nästan 30% vilket beror på kombination av svagt löpande kassaflöde och bibehållna investeringar.

Om vi ser på själva verksamheten så verkar försäljningen ha hållits uppe tack vare prissänkningar. En positiv aspekt är att online växt tvåsiffrigt.
Försäljning (konstant valuta)          -1%
Justerat rörelseresultat                  -58%
Årets justerade rörelseresultat täcker bara räntekostnaden två gånger.

Jag anser fortfarande att summan av delarna är högre än börsvärdet men den ökade skuldsättningen minskar mitt motiverade värde.TGS q1-15 vs q1-14
Försäljning       -23%
Rörelseresultat -60%
"Demand for seismic data has significantly deteriorated over the first three months of 2015 and the outlook for improvement in the market remains quite uncertain"
TGS balansräkning har stärkts ytterligare och soliditet ex goodwill uppgår till urstarka 80%. Kassan är på all time high, den motsvarar 15% av börsvärdet och 20% av tillgångarna. TGS kan använda sin finansiella styrka för att investera till nedpressade priser under nergångstider som idag.

Extra intressant blir det med tanke på att de största konkurrenterna har rätt ansträngda finanser. TGS, PGS och CGG svarar tillsammans för ca 80% av globala multi client marknaden. CGGs soliditet ex goodwill är endast 14% och bolaget gick med förlust både 2013 och 2014. PGS soliditet ex goodwill är goda 52% men tre års räntetäckningsgrad är svaga 7. Dvs konkurrenterna hade svaga resultat även innan oljekraschen. TGS klarar tuffa tider bättre tack vare sina låga fasta kostnader (inga egna båtar, ingen egen utrustning).

Jag tycker att värderingen är mycket intressant, med återgång till historisk ROE är skuldjusterat PE ca 6.

2 kommentarer:

  1. Tror man skriver ned fastighetsbeståndet av tre anledning. (1) Så du helt enkelt kan lägga tillbaka värden senare. (2) För att få ned den löpande avskrivningen. (3) För att få bättre ROE-siffror. Sammantaget kommer de få 2015 års siffror att se bättre ut, vilket kommer leda till en uppvärdering. Tycker det ser lovande ut framåt.

    SvaraRadera
    Svar
    1. du kan nog ha en poæng, det ær ju ett vanligt tricks att ny VD gør jættestor nedskrivning vid tilltræde før att dærigenom kunna visa goda resultat føljande år. Intrycket blir att nedskrivningen ær tidigare lednings fel (nya vd'n ær ju ny) medan framtida resultatførbættringar ær tack vare den nya VD'n.

      Radera