söndag 21 april 2013

J&J och PM q1-13

J&J
Försäljning (konstant valuta)      +10%

per operationellt segment:
Consumer               +3%
Pharma                  +11%
Medical                 +12%
Kanske börjar J&J få ordning på produktionsproblemen inom konsumentsegmentet (förbättring från 2012 då försäljningen var svagt fallande). Hela tillväxten från Medical beror på förvärvet av Synthes. Försäljningen har ökat 11% inom USA och 9% utanför.

Värdering (84.5$)
Antal aktier har ökat med 3% sedan ifjol. Med uppdaterat antal aktier landar aktien på följande värdering:
PE3       21
PFCF3  20
2011 och 2012 var svaga år med kostsamma produktåterkallningar och stoppade fabriker. Med återgång till tio års snittmarginal sjunker PE till 19. Jag ser J&J som ett kvalitetsbolag. Värderingen har tyvärr rusat (>30% senaste året) vilket gör att ytterligare inköp får vänta.


PM
Försäljning (konstant valuta)                  +3%
Antal sålda cigaretter minskade nästan 7% jämfört med q1-12. Tack vare prishöjningar har försäljning ändå ökat.

försäljningstillväxt per geografiskt segment med volymtillväxt inom parentes
EU                                                            -5% (-10)
Eastern Europe, Middle East & Africa    +11 (+1)
Asia                                                           +5 (-10)
Latin America & Canada                          +2 (-8)

Philip Morris nämner följande förklaringar till volymraset:
* Svår jämförelseperiod, starkt q1-12 med volymtillväxt över 5%
* Skottdag 2012 (en färre dag på ett kvartal motsvarar väl 1%)
* Uppbyggnad av lager innan årsskifte p.g.a. kommande skattehöjningar (primärt Turkiet och EU).
* Kraftig skattehöjning i Filippinerna (60-70 högre försäljningspris mot kunden) vilken reducerade PMs försäljning med hela 43%. Exklusive Filippinerna var PMs volym "bara" ner 2%.

Värdering (92$)
Antal aktier -4%. Värdering med uppdaterat antal aktier:
PE3        18
PFCF3   18
Jag ser PM som ett kvalitetsbolag. Jag tror att PMs prishöjningsförmåga kommer bestå många decennier framöver. Efter förra veckans inköp svarar PM för 25% av portföljens marknadsvärde.
 
Tillväxtmarknader efterfrågar mer västerländska varumärken i takt med stigande välstånd. Asien har gått om EU i betydelse för PM. I takt med stigande välstånd tenderar även andelen premiummärken öka. PM andel av premiummarknad 2012:
Indonesien 96%
Egypten     94%
Turkiet       93%
Mexiko      90%
Argentina  75%

Klicka för förstoring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar