lördag 9 mars 2013

hur katastrofalt skulle ett mentolförbud vara för LO?

Lorillard värderas 30-40% lägre än konkurrenterna Altria och Reynolds p.g.a. farhågor kring mentolförbud. Motley Fool skriver:
" If the FDA does go through with the ban, Lorillard's sales would undoubtedly take a hit. Still, the fallout may be less disastrous than people seem to be expecting. 
Studies carried out by the Tobacco Products Advisory Committee and investment bank UBS discovered that more than a third of surveyed menthol smokers would quit if menthol cigarettes were banned. However, other studies find that, not surprisingly, very few who intend to quit turn out to be successful."
Det verkar troligt att många av de som idag röker Newport mentol kommer gå över till Newport ickementol vid eventuellt förbud. Ett alternativ kan vara att köpa olagliga importerade mentolcigaretter. Om Lorillard tappar var femte mentolrökare på förbudet minskar vinsten ca 25% (med marginalantagande som nedan*). Om var tredje mentolkund tappas blir vinsttappet ca 40%. Värt att notera är att Lorillard fortfarande är billigare än Altria och Reynolds om kundtappet begränsas till var tredje mentolrökare. 

*Fallande försäljningsvolym kan delvis kompenseras av lägre kostnader. Kostnader såsom råvarukostnader bör kunna reduceras fullt ut i takt med volymtapp medan t.ex. personal och fabrikskostnader kan vara svårare att reducera i samma takt. Jag antar att Lorillards brutto- och rörelsekostnader minskar med 80% av försäljningstappet (dvs 10% lägre försäljning skulle innebära 8% lägre kostnader). Oförändrad räntekostnad och skattesats. Antar att 90% av Lorillards försäljning och kostnader är mentol.

2 kommentarer:

  1. Mina tankar gick helt fel, innan jag såg att LO stod för tovaksbolaget:-)

    SvaraRadera