torsdag 6 januari 2011

hur defensiv är defensiven? (del 1)

Nu när jag har analyserat de enskilda bolagen i portföljen tänkte jag ge mig på en slags portföljanalys. Men låt mig börja med att informera om att Shells värdering numera är korrigerad. Högre än vad jag först trodde men fortfarande schysst i mina ögon.

Pengar i handen
(bildkälla)
Nedan kommer en översikt över portföljen: 

Värdering sett till utdelningar
Direktavkastning:   4,1% (baserat på 2009 års utdelning)
Utdelningsandel:     60%

Utdelningarna ger drygt 4% tillbaka på insatsen det första året. En ganska hög siffra. S&P 500 ger i jämförelse 1,7% (källa). Det är ändå en relativt försiktig portfölj som ger betydligt mer än dagens låga räntor. Tillväxten får man på köpet.

Ganska hög utdelningsandel vilket beror på att jag gillar bolag med starka utdelningar (se t.ex. detta inlägg).

Aktieåterköp kan vara ett intressant komplement till "vanliga" utdelningar. Nuvarande portfölj har snittat aktieåterköp på ungefär 1% per år sedan 2005. Detta innebär att antalet aktier minskat med ca 1% per år vilket gör att utdelning och vinst per aktie ökar i motsvarande grad. Jag håller på och spanar på ett par bolag med lägre utdelningar men större aktieåterköp (och därmed högre tillväxt per aktie).

Värdering sett till vinst
P/E (3år):                     15,0
P/E (2009):                  15,2
Earnings power (6år):  6,7%

Grahams huvudregel är att PE ska vara under 15. Portföljens värdering sett till vinster är alltså lite hög. Man får dock komma ihåg att det här är baserat på 2009 års vinster och de flesta bolag har sett ökade vinster här under 2010. Earnings power, långsiktig intjäningsförmåga utan tillväxt, är nästan 7% vilket jag tycker är helt OK. Det känns rätt defensivt att kunna räkna hem 7% avkastning om förhållandena sen 2004 upprepas nästföljande år.

Värdering sett till bokfört värde
P/B:                               3,4

Graham rekommenderar ett PB under 1,5 (tangible). Min portfölj har alltså en hög värdering på det bokförda värdet. Två aktier som drar upp PB är Coca-Cola och H&M (som ju inte behöver så mycket tillgångar i sin verksamhet). 

Värdering sett till tillväxt
Vinsttillväxt (snitt sen 04):                  9,4% per år
Omsättningstillväxt (09vs04):             7,4%
Utdelningstillväxt sen (09vs04):         10,8%

Den historiska tillväxten är ganska hög, särskilt med tanke på att de senaste åren har varit krisår. Grahams tumregel är
motiverat PE= 8 + 2(tillväxt)
Om den historiska tillväxten återupprepas ser värderingen helt klart aptitlig ut. Att portföljen dessutom ger över 4% i utdelning gör det hela ganska intressant. Mitt mål är en årlig avkastning på 10% över tid och det ser uppnåeligt ut med dessa nyckeltal.

Historik
Grafen nedan är portföljens genomsnitt. Jag har modifierat vinsterna genom att använda 2001 års vinst som index (1).Lite svajigt men ändå ganska bra tillväxt samt stabilitet. Vinsterna har visserligen stagnerat sedan 2007 men det ser ändå tryggt ut. Det är framförallt Cincinnati samt oljebolagen som drar ner snittet de senaste åren. Men dessa bolag visar å andra sidan starka vinstuppgångar 2010.

Ja det var värderingen det. I del 2 i denna serie blir det lite mer subjektivt resonemang kring branscher, geografi samt andra riskfaktorer.

2 kommentarer:

  1. The 4.1% yield is nice. My portfolio has an average yield that is a bit less than 4% (but well over 3%), and I'm looking to increase it a bit this year. A couple of stocks like CVS and CHD drag my average yield down a bit, and some of my companies like Emerson had higher yields when purchased but dropped a lot as the stock price increased so much faster than dividends.

    SvaraRadera
  2. Yes im pleased with my yield:) However the average payout-ratio is quite high at 60%. PE is also a bit higher then i would wish.

    SvaraRadera