tisdag 28 juni 2011

Marginaler för tre svenska klädbolag

Delas H&Ms lönsamhetsproblem av konkurrenterna? 

Bruttomarginal
I en historisk kontext är dagens bruttomarginal inte extremt dålig. H&Ms bruttomarginal är ca 2% lägre än snittet sen 2007. År 2010 var lite av ett extremår då H&Ms bruttomarginal var 5% högre än femårssnittet. Konkurrenterna uppvisar samma trend.
H&Ms och KappAhls marginaler syftar på perioden december till maj medan Björn Borg är januari till mars.

En förklaring till den försvagade bruttomarginalen är bomullspriset som är extremt i en historisk jämförelse. Priset har mångdubblats det senaste året. Det är olika utbudsstörningar som är förklaringen; översvämningar i Pakistan och Australien samt exportbegränsningar i Indien. Bomullsodling har plötsligt blivit lönsammare vilket i förlängningen ökar utbudet (och minskar priset). Jag kan tycka att bruttomarginalen har försvagats förvånansvärt lite med tanke på de enorma prishöjningarna. Gissningsvis är bomullsråvaran en liten del av kostnadsbilden.
Bomullspriset har mångdubblats det senaste året (källa)


Rörelsemarginal
De senaste kvartalens rörelsemarginal är svag men inte unik. 2009 var inte mycket bättre. 2010 var ett ovanligt bra år (13% bättre än snittet). Björn Borg och H&Ms rörelsemarginal är 15% lägre än det historiska snittet. KappAhls är 65% lägre.

H&Ms och KappAhls marginaler syftar på perioden december till maj medan Björn Borg är januari till mars.


Bolagen med högst rörelsemarginaler har den minsta nedgången. Slump? Icke!

Exempel) Höga marginaler som stötdämpare

Utgångsposition (marginaler baseras på faktisk redovisning)
                              H&M            KappAhl
Omsättning                100                100
KSV                         -40                 -40
Rörelsekostnader       -43                -56
Rörelseresultat             17                   4 


Bruttomarginalen försämras 10%, allt annat lika:
Omsättning                100                100
KSV                         -44                 -44
Rörelsekostnader       -43                -56
Rörelseresultat           13                    0

H&Ms rörelsevinst minskar 24% medan KappAhls raderas.Diskussion
Jag har tidigare använt 2010 som ett "normalår" för PE-beräkning och annat. Detta var kanske inte  så klokt med tanke på att 2010 var ett ovanligt bra år lönsamhetsmässigt. En tänkbar modifiering är att använda historiska resultatmarginaler på försäljningen 2010.
"H&Ms marginaler fluktuerar mellan åren och lönsamhetsnedgången 2011 är ingenting extremt historiskt sett. " 
En annan iakttagelse är att H&M inte är ensam om lönsamhetsproblemen. Lönsamhetsnedgången vore betydligt allvarligare om det berodde på försämrad kostnadseffektivitet eller ökad konkurrens. H&Ms marginaler fluktuerar mellan åren och lönsamhetsnedgången 2011 är ingenting extremt. 

Det är inte bara ökade inköpskostnader som minskat lönsamheten. Även försäljnings- och administrationskostnader bidrar. I lokala valutor har dessa poster ökat 13% jämfört med försäljningsökningen 10% (lokala valutor).
H&M skriver angående dessa poster:
"Kostnadsökningen beror främst på expansionen men även på de fortsatta långsiktiga satsningarna inom marknadsföring, IT och distanshandel. Satsningarna syftar till att ytterligare stärka H&M:s marknadsposition på lång sikt och säkra framtida expansion."

2 kommentarer:

 1. Hej, snyggt inlägg!

  kan komplettera med denna rapport
  http://www.fas.usda.gov/cotton/circular/2010/December/cotton_full12-10.pdf

  Citerar:
  Daily volatility in the cotton futures market increased in 2008/09 and continues to rise. In 2008/09 prices moved outside of the relatively narrow range they had been trading in.
  Recent higher prices are supported by fundamental market conditions, such as, the tightest global stocks-to-use ration in 15 years
  and the smallest U.S. stocks in 85 years.

  However, fundamentals do not account for the unprecedented price volatility of recent months, when futures prices moved up or down the limit 30 of the last 45 trading days.

  In the face of tight global stocks and China’s depleted state reserves, the impact of uncertainty regarding China’s import needs, has lead to great volatility. Another source of uncertainty is the lack of transparency in India’s export program on cotton and yarn.

  Since the initial restrictions on cotton exports
  were announced in April, the program has changed frequently and unexpectedly."

  TRADE CHANGES IN 2010/11
  Major Exporters:
  • Brazil is raised 250,000 bales to 2.65 million on larger supplies.
  • Australia is lowered 200,000 bales to 2.7 million due to export logistical constrains.
  • Uzbekistan is lowered 150,000 bales to 3.75 million on a smaller crop.
  Major Importers
  • Pakistan is lowered 200,000 bales to 3.2 million as domestic demand deteriorates.

  SvaraRadera
 2. Hej och tack! Oj där får de som är intresserade av bomullsstatistik sitt lystmäte:) Verkar som att bomullspriset påverkar de undersökta klädbolagen ganska lite ändå.

  SvaraRadera