måndag 13 juni 2016

Tesco säljer turkisk verksamhet för spottstyver

Tesco har stegvis avyttrat sin internationella verksamhet (Japan 2012, USA 2013, egna butiker i Kina 2013, Sydkorea 2015) och den lilla turkiska verksamheten står nu näst på tur. De turkiska butikerna svarar för knappt 1% av Tescos försäljning.

Tesco Turkiet är börsnoterat och börsvärdet var ca 550m£ innan försäljningen blev offentlig. Tesco säljer nu sin 95%-iga ägarandel för  endast 72m£ motsvarande en rabatt på 85% mot rådande börsvärde! Prislappen motsvarar endast 0,15 gånger försäljning. Intrycket blir att Tesco varit desperata att sälja oavsett pris. Som bakgrund har Tesco Turkiet gått med stora underskott sedan 2013. Genom att exkludera den förlustbringande turkiska verksamheten ökar rörelseresultatet ca 10-15%. 

På grund av den ringa storleken på den turkiska verksamheten har försäljningen negligerbar effekt på min värdering av Tesco. Men försäljningen reser frågetecken kring ledningens kapitalallokering.

söndag 5 juni 2016

maktkamp i mcg

En av grundarna bakom MCG, Jann K Lindberg, kallar till extraordinär generalförsamling med följande motivering;
"Styrets leder og flertallet av det nyvalgte styret har over en tidsperiode på naermere ett år, unnlatt å foreta de omfattende kostnadsreduserende tilltak som er nødvendige for å tilpasse driften til selskapets meget betydelig reduserte inntekter. Hensyn tatt til den alvorlige krisen som råder innen seismikkindustrien, vil nødvendige tiltak omfatte både reduksjon i antal ansatte og reduksjoner i det meget høye lönnsnivå som er opprettholdt for virksomheten". 
Jann K Lindberg leder en gruppering med cirka en tredjedel av aktierna som har som mål att reducera lönekostnader samt byta ut hela styrelsen. Grupperingen lobbar också för reducering av styrelsen från fem till tre personer (ett företag med tolv anställda anses inte behöva en femhövdad styrelse). Båda grundarna av MCG är representerade i gruppen. (källa Finansavisen 24e maj)

Jag bedömer att gruppens intressen sammanfaller med aktieägarnas och ger mitt blygsamma stöd genom att ge Jann K Lindberg fullmakt att rösta i mitt ställe på den extraordinära generalförsamlingen (brevet med inkallelse till generalförsamlingen innehåller ett referensnummer/pinkod som kan användas till fullmakt över internet).