torsdag 30 juni 2011

Bästa amerikanska aktien det senaste halvseklet

Vilken amerikansk aktie hade den bästa avkastningen år 1957 till 2007? Med en fantastisk årlig avkastning på närmare 20% måste det väl vara kopplat till någon banbrytande ny teknologi? Säkerligen Boeing eller GM då flyg och bilar har  revolutionerat världen sedan 50-talet. Eller varför inte IBM, pionjär på datorer?

Svaret är faktiskt tobaksbolaget Altria (tidigare Philip Morris). Jag skulle tro att Altria har spottat ut utdelningar årtionde efter årtionde. Verksam i en mycket lönsam bransch som inte kräver särskilt mycket investeringar. Aktiepriset har antagligen hållits nere av befarade och realiserade hälsoregleringar (t.ex. varningsetiketter, marknadsföringsförbud) och tobaksskatter. Återinvesterade utdelningar har därmed gett en god effekt. Branschen har nog av många setts som stagnerande vilket gjort att nyetableringar varit få. Dessutom har rökning per capita visserligen minskat men prishöjningar har mer än kompenserat. Warren Buffett har sagt:
"I'll tell you why I like the cigarette business, It costs a penny to make. Sell it for a dollar. It's addictive. And there's fantastic brand loyalty."

Undersökningen som krönade Altria är gjord av professor Jeremy Siegel. Motleyfool skriver:
"the 20 best-performing survivor stocks in Siegel's study from the original S&P500 in 1957 are all dividend payers -- names like Altria, Abbott Labs, Bristol-Myers Squibb, Tootsie Roll Industries, and Coca-Cola. [...] Dividend-paying stocks act, in Siegel's words, as "bear-market protectors" and "return accelerators." When dividends get reinvested, they purchase more and more shares at lower prices during a bear market.
[...] most of the top 20 marketed famous consumer brands or were pharmaceuticals. Brands like Coke and Wrigley have strong moats because of products consumers are willing to pay a little bit more for. As Charlie Munger once described, if you walk into a store and see Wrigley chewing gum selling for $0.40 and Glotz's gum selling for $0.30, you're not going to flinch at paying that extra "lousy dime" for a product you know and trust. But those dimes add up significantly for Wrigley over time!"
[...] Carrying an average price-to-earnings ratio slightly above the market average, these companies weren't exactly cheap on a traditional basis. But throughout the years, they always seemed to deliver a bit more [growth] than the market expected."
Jag har läst någonstans (kommentera gärna om ni hittar källa) att Buffett sagt att bara ett fåtal av 1900-talets stora uppfinningar har varit goda investeringar (gissningsvis pga överetablering). Jag tror att det är klokt att även nästa halvsekel fokusera på beprövade företag. Mogna bolag som ger fina utdelningar. Gärna verksamma i halvtråkiga branscher med långsam förändringstakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar