lördag 6 januari 2024

Avkastningshistorik 2010-2023

Efter fjolårets nedgångar gjorde flera tillgångsklasser comeback under 2023. Mr Markets känsloläge pendlade tillbaka från pessimism till optimism vilket inte minst speglades i värderingen av tillväxtbolag. Fonden Ark Innovation tappade 70% ifjol och rusade 70% iår. Likaledes tappade Tesla 70% ifjol och rusade 130% i år. 

Min trio av jämförelseindex avkastade alla ca 20% i SEK medan defensivens portfölj endast gav 11%. Dvs svag relativ avkastning efter fjolårets indexkross. Genomsnittlig avkastning sedan starten 2010 är ca 16% vilket är i linje med USA-börsen och mycket högre än Europa och Sverige-index. Under senaste fem- respektive tioårsperioden har portföljen snittat 33 respektive 19% CAGR vilket är klart bättre än jämförelseindex.

Året inleddes med Berkshire som dominerande innehav (70%). Bolaget fortsätter prestera bra men aktien matchade inte börsindex. Med oförändrade innehav sedan årets början hade portföljen avkastat ca 15% i SEK dvs årets aktivitet drog ner avkastningen. Tidigare år som 2020 och 2022 har dock omplaceringar bidragit starkt. 

De omplaceringar jag gjort är att sälja existerande innehav för att köpa aktier i den gamla favoriten British American Tobacco samt sektorkollegan Scandinavian Tobacco Group.

- Jag tyckte att värderingen av Berkshire blev mindre lockande i takt med stigande kurs och stigande räntenivå. När jag sålde Berkshire kring 360$ var estimerad Earnings Yield ca 7% vilket kunde jämföras med riskfri ränta kring 5%.

- Jag köpte då hellre aktier i nämnda tobaksbolag till 15-18% Earnings Yield. Jag gillar att vinsterna primärt används till utdelning och återköp vilket är mycket värdeskapande med dagens värderingar. Särskilt BTI värderas extremt lågt, exklusive ägarandel i indiska ITC och verksamhet inom nya nikotinkategorier värderas gammaltobak till kanske 2-4x vinsten.

Vid årets slut domineras portföljen av BTI och STG. Det krävs i mina ögon mycket konservativa antaganden för att räkna hem 15-20% IRR från dessa aktier.