söndag 19 juni 2011

H&M- tillfällig svacka ger köpläge?

H&Ms aktie är ner 5% på ett år. Mätt i svenska kronor ser 2011 onekligen tungt ut för H&M. Under det första kvartalet minskade vinsten runt 30% medan försäljningen (sek) gick ner 1%. Även q2 ser ut att bli svagt då försäljning i sek "bara" ökade 3%.

Lönsamheten i Q1 pressades av ökade bomullspriser och kapacitetsbrist hos tillverkare. Detta är tillfälliga orsaker som drabbar hela branschen (bomullspriset har redan studsat tillbaka en del). En annan viktig orsak är förändrade valutakurser. Försäljningstillväxten i lokala valutor är nämligen utmärkt:
q1:  +9%
q2:  +12%

Back to basics: H&M säljer mer kläder 2011 än 2010. Nya butiker öppnas och H&M expanderar till nya marknader (senast Rumänien). Dess position gentemot konkurrenter verkar vara oförändrad. I kronor och ören ser 2011 ut att bli ett "förlorat" år men den underliggande verksamheten går lika bra som vanligt. En tillfällig svacka kan erbjuda ett gott köptillfälle.

Madonna har varit med och skapat en modekollektion. H&Ms samarbete med kändisar
och stjärndesigners är exempel på H&Ms tredelade fokus: mode, kvalitet och pris.
(bildkälla)
Vilken tillväxt krävs?
Nuvarande värdering kräver ganska blygsamma tillväxtsiffror jämfört med H&Ms historik.
* Enligt Grahams tumregel kräver dagens värdering knappa 6% årlig tillväxt de närmaste 6-7 åren.
* En annan tumregel är att avkastning uppgår till direktavkastning+tillväxt. Med 6% tillväxt blir avkastningen över 10%. 

Historisk tillväxt
* H&M börsnoterades 1974 och sedan dess har antalet butiker ökat med närmare 9% årligen.
* Utdelningen har ökat 16% per år sedan 2002.
* Under den senaste femårsperioden har försäljningen ökat 14% årligen.
* Sedan 2005 har vinsttillväxten varit 15%.

Tillväxten har skett utan några förvärv att tala om och utan ökad belåning.

Räkneövning med olika antaganden
H&Ms tillväxttakt har alltså varit tvåsiffrig det senaste decenniet. Denna tillväxt kommer förr eller senare att avstanna (ett företag kan inte växa snabbare än världsekonomin i evighet). Jag tror att framgångssagan H&M kommer fortsätta många decennier då H&M har många marknader kvar att erövra. Men låt oss vara försiktiga. Fingertoppskänslan för modetrender kanske försämras. Konkurrensen kanske hårdnar.

Ett försiktigt antagande tycker jag är att vinsten och utdelningen växer med 8% årligen tio år framåt. 


Med 8% årlig tillväxt kommer utdelning och vinst mer än fördubblas på tio år. Jag antar att utdelningarna inte återinvesteras utan bara ligger och skräpar. Under den här tioårsperioden uppgår de totala utdelningarna till 158kr. Yield on cost är nästan 10%.

Scenario 1: Oförändrat PE
Med samma PE som idag blir priset vid periodens slut 464kr (19*24,4).

Pris idag:                                          214kr
Utdelningar + pris 2020:                 158+464= 622kr

Årlig avkastning blir 11% innan skatt ((622/214)^(1/10)).


Scenario 2: Direktavkastning 6%
I detta scenario antar vi att H&M år 2020 och framåt växer i takt med inflationen. Aktien nedvärderas.
Jag tror att aktien landar på den nivå som ger direktavkastningen 6%. Baserat på dagens utdelningsandel får vi priset 342kr (20,5/0,06)

Pris idag:                                   214
Utdelningar + pris 2020           158+ 342= 500

Årlig avkastning blir 9% innan skatt. H&Ms höga utdelningsandel ger stöd till aktiepriset.
Tillväxt, PE och resulterande avkastning.
(t.ex. ger 6% tillväxt och ett framtida PE på 15 en årlig avkastning på ca 8% med nuvarande pris)

1 kommentar:

  1. På onsdag kommer Q2 och förväntningarna är svala:

    "H&M:s rapport kommer att visa ett andra kvartal starkt präglat av ökade kostnader. Även om bolaget börjar se ljuset i tunneln kantas resan fortfarande av historiskt höga priser på bomull och transporter samtidigt som löneinflationen hos leverantörerna ska hanteras."
    www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=205833

    SvaraRadera