söndag 2 januari 2022

Avkastningshistorik 2010-2021

2021 blev ett extremt starkt börsår där stockholmsbörsen och S&P500 rusade kring 30%. Jag började året med brist på ideer och en extremt fokuserad portfölj med 70% i Berkshire Hathaway samt 20% i TGS-Nopec. Trots den tveksamma utgångspunkten landade årets avkastning på +36% (SEK, ex kassa) vilket är bästa året hitills.

BRK
Berkshire fortsätter prestera väl på alla fronter. För det första går de helägda bolagen bra över nästan hela linjen, en av stjärnorna är Berkshire Hathaway Energy som fortsätter växa tvåsiffrigt med god lönsamhet och med utrymme för fortsatt stora investeringar flera decennier framåt. Som grupp är vinsterna från de helägda bolagen ca 15% högre än 2019 (9m-21 vs 9m-19). För det andra går Apple, det viktigaste delägda bolaget, extremt bra och växte under året försäljningen med ca 30% och vinsten med ca 60%. För det tredje fortsatte Berkshire med betydande aktieåterköp till attraktiva priser. 

Jag började köpa Berkshire sommaren 2020 till vad som i efterhand var ett uppenbart rövarköp;  kvalitetsbolag till ca 13x vinsten (11x exklusive överskottskassa) och uppenbar rabatt mot summan av delarna. Sedan dess har priset gått ca 80% och värderingen verkar nu rimlig sett till summan av delarna. Under 2021 steg kursen ca 30% i USD och ca 40% i SEK. Under året har jag reducerat positionen i BRK i takt med att kursen närmat sig mitt estimerade värde och köpt nya innehav (mer nedan). 

TGS
Under 2021 rusade oljepriset ca 50% och kurserna på oljerelaterade bolag följde med från pressade nivåer (Statoil/Equinor upp över 60% t.ex.). Men efterfrågan för seismisk data förblev djupfryst då oljebolagen fortsätter hålla tillbaka investeringarna  (TGS estimerar att nuvarande investeringar ersätter 20% av produktionen) och TGS aktiekurs var ner nästan 40% under 2021. Min förväntan om stigande oljepris slog alltså in men jag lyckades välja fel nisch i sektorn. 

TGS står ändå stabilt i stormen och har fortfarande en stor nettokassa med goda kassaflöden under 2021 tack vare flexibel kostnadsstruktur och investeringsnivå. Jag gillar fortfarande bolaget som är världsledande och har en mycket värdefull databas som växt kraftigt över åren.Värderingen är mycket låg om lönsamheten normaliseras.

TGS rasade alltså kring 40% under året men förlusten i min portfölj blev begränsad  då jag hade tur med timing under året. I början av året "upptäckte" jag nämligen tobaksbolagen Altria och British American Tobacco där jag såg likvärdig eller bättre risk/reward än TGS och var nöjd med att öka riskspridningen. Som grädde på moset steg kursen på TGS ca 15% innan jag reducerade positionen i mars för att köpa MO/BTI.

MO+BTI
Altria och British American Tobacco är tobaksbolag med fokus på cigaretter. Jag gillar sektorn och har varit investerad i den tidigare. Det är svårt att hitta konsumentvaror med så stabila marknadsandelar och så stark prishöjningsförmåga.

"Gammaltobak" är sedan några år tillbaka under belägring från "reduced risk products" (Vaping, Heat Not Burn, Nikotinsnus) som växer extremt snabbt och redan tagit betydande marknadsandelar i flera marknader. Jag tror dock att tobaksjättarna har goda möjligheter att ta starka positioner även i de nya produktsegmenten. Tobaksjättarna har råd att investera stora summor, utnyttja befintlig distribution och kunskap om reglering och lobbying. I nuläget är de nya produktkategorierna helt dominerade av tobaksjättarna. Philip Morris dominerar heat not burn (ca 80% av världsmarknaden),  Altria och BTI dominerar US closed vaping (ca 80-90%), BTI dominerar skandinaviskt nikotinsnus (ca 70%), Swedish match dominerar US nikotinsnus (ca 70%) osv. 

De nya produktkategorierna innebär risker men också möjligheter. Enligt BTI har globala antalet nikotinanvändare börjat stiga igen och försäljningstillväxten från nikotinprodukter har enligt BTI ökat sedan RRP slog igenom. Mitt intryck är att PM HNB och SM nikotinsnus har lönsamhet och prishöjningsförmåga i linje eller högre än gammaltobak medan vaping går med massiva förluster.

Bolag med stark ställning inom RRP värderas relativt högt (SM och PM värderas till 20 respektive 16x vinsten) medan bolag med svagare ställning värderas lägre (MO och BTI värderas till ca 9x vinsten). Jag köper MO och BTI pga deras starka ställning i USA; de dominerar gammaltobak och har bra exponering mot RRP. Bolagen dominerar US vaping och Altria har licens på att sälja PMs heat not burn om de blir tillåtna i USA. BTI är tvåa på HNB och nikotinsnus globalt sett.

BTIs lönsamhet är pressad pga att bolaget plöjer ner pengar i RRP och prioriterar volymtillväxt före lönsamhet inom segmentet. Med nollvärdering av RRP-segmentet sjunker PE till ca 8x (men RRP är värt mer än 0). Altria har betydande verksamhet utanför cigaretter och implicit värdering av cigarettsegmentet blir ca 6-7x vinsten om övriga delar värderas separat (delägande i Anheuser-Busch, cigarrer med lång historik av stigande volymer, oraltobak, mm).

Jag tror att Altria och BTI har potential att ge extremt god avkastning på fem till tio års sikt förutsatt att de låga värderingsmultiplarna består och bolagsvinsterna går till aktieåterköp. För BTI räcker nolltillväxt i kärnverksamheten och stegvis förbättring av lönsamhet i RRP (till nollnivå 2025) för att ge ca 17% CAGR givet att alla vinster används till aktieåterköp och vinstmultipeln ligger kvar på 9x. Vi antar då nollvärdering av RRP segmentet. Om detta segment växer som prognostisterat och värderas till samma P/S som kärnverksamheten ökar CAGR till ca 20%. Nolltillväxt i kärnverksamheten bygger på att prishöjningsförmågan är någorlunda intakt, dvs att priserna kan fortsätta kompensera volymnedgångar. År 2017-2019 sjönk US cigarettvolymer snabbare än historiskt, ca 4-6% årligen, men Altria ökade vinsten från gammaltobak 4-5% årligen tack vare prishöjningar och lägre kostnader kopplade till lägre volymer. 


Avkastning
Enligt Avanzas beräkning landade portföljavkastningen på 36% exklusive kassa. Viktigaste innehaven bakom avkastningen var Berkshire följt av Altria och BTI medan TGS drog ner avkastningen något.  Vid årets slut har jag över hälften av portföljen i trion BRK + BTI + MO. Jag har även fem mindre positioner a 5% vardera i bolag som jag bedömmer har god bolagskvalitet och OK värdering (LMT, Orkla, Swedish Match, Philip Morris, TGS). Jag har därmed en "anti-ESG" portfölj med såväl tobak som vapen och olja☺

Sedan 2010 har portföljen snittat 11% per år vilket är bättre än Europaindex, i linje med Sverigeindex och sämre än USA-index. Genomsnittlig kassa har pendlat mellan 10 och 20% över åren. Kassan har dragit ner snittavkastningen (med undantag av 2020 där den kunde investeras till attraktiva värderingar) men förbättrat nattsömnen. Desto större portföljen blir desto mer bekväm blir jag med en mindre andel kassa.

Avkastning mätt i SEK. Inklusive courtage, exklusive skatt.
Klicka för förstoring.