lördag 29 juni 2013

telekomreglering

En förklaring till France Telecom och SFR's svårigheter är hårdare telekomregleringar. Som exempel minskade SFR och France Telecoms försäljning 7 respektive 5% ifjol och bolagen hävdar att försäljningstappet hade begränsats till 2 respektive 3% om regleringarna varit oförändrade.

En av de viktigare regleringseffekterna är att FT och SFR fått allt mindre betalt när andra operatörer använder dess nät. I Europa får nätverksägaren ersättning enligt reglerade priser och dessa priser har rasat i Frankrike. Sedan 2009 har taxan fallit 84% för mobilt röstsamtal, 78% för fast telefoni och 66% för sms. Virtuella operatörer (utan egen nätverk, hyr all kapacitet) har ökat sin andel av franska mobilmarknaden från mindre än 1% för ett decennium sedan till 13% ifjol.
Källa Vivendis årsredovisningar
Taxorna är lägre i Frankrike än i många jämförbara länder. I Januari var priset för röstsamtal exempelvis mer än dubbelt så högt i Tyskland och Storbritannien. Sveriges taxa var dryga 60% högre. 


Lågt reglerade priser ger låga investeringar? 
I finanstidningen Barron's kan vi lösa följande:
"Over the past 15 years, Europe's telecom regulators have focused on spurring competition and driving retail prices lower. [...] Prices have indeed fallen and there's no shortage of competition: Western Europe [had] more than 50 mobile operators at the end of last year, versus four in the U.S. covering a similar-size territory and population.
[...] The problem is that telecoms are investing too little in new infrastructure. [...] Europe's lack of telecom investment is sapping jobs, economic growth, and competitiveness, according to a report last December by McKinsey. [...] To spur spending, regulators are poised to allow industry giants to earn higher profits on their networks."
GSMA (intresseorganisation för mobiloperatörer) har finansierat en rapport där forskare har jämfört den europeiska och amerikanska telekomsektorn. Som bakgrund är den amerikanska telekomsektorn mindre reglerad och kännetecknas mer av fri konkurrens (så länge den är rättvis mot alla aktörer).

Enligt rapporten är priserna (mätt som intäkt per användare respektive anslutning) märkbart lägre i EU än i USA. Sedan 2007 har investeringarna i trådlösa nätverk minskat något i Europa medan de rusat  i USA. Datahastighet hos mobila nätverk var ifjol hela 75% högre i USA än Västeuropa.

Slutsatser
Jag tror att France Telecom och SFR är igenom det värsta när det gäller reglerade priser. Kanske är dagens priser till och med ohållbart låga om telekominvesteringarna ska hålla någorlunda jämna steg med USA. Men man ska aldrig säga aldrig när det är politiker inblandade (se bara på brasilianska elmarknaden..)

onsdag 26 juni 2013

Portföljupdate juni-13

Då är jag tillbaka till civilisationen igen efter ett par veckor i obygden. Längtar redan tillbaka till lugnet.. Ett av målen med mitt sparande är att kunna köpa en stuga vid en sjö ute på vischan. Ett annat mål är möjligheten att trappa ner i arbetstid om jag känner för det. Den livskvalitén och tryggheten är väldigt mycket värda för mig. Med konkreta mål man verkligen vill uppnå tycker jag det blir lätt att avstå från en hel del konsumtion. Jag har skrivit väldigt lite om sparande på bloggen (mer om hur sparpengarna bör investeras) men spartakten är den allra viktigaste faktorn för att nå sina mål. Sparar man ingenting spelar avkastningen mindre roll..

För mig är det största värdet av att investera i individuella aktier att intresset har väckts. Jag tror jag får svårt att slå index på sikt men jag är övertygad om att jag aldrig hade sparat som idag om jag inte "fastnat i aktieträsket".

Portföljupdate juni-13
Under tiden jag varit utan internet verkar börsen ha tappat en del. Det glädjer mig då jag kan köpa samma företag till lägre prislappar. Tabellen nedan visar dagens värderingar. Uppmärksamma läsare ser att definitionen av FCF är lite ändrad sedan sist (nyckeltalet baseras på fler år än tidigare). Effekterna av denna ändring blev rätt små. 
FCF och E per aktie bygger på senast kommunicerade antal aktier.
Tobaksjätten Philip Morris är största position motsvarande närmare en fjärdedel. Jag anser att risken är mycket låg i detta bolag och jag känner mig därför bekväm med detta fokus. Telekom har också en stor position men där känner jag mig osäkrare och jag vill på sikt minska bredsidan mot denna sektor. Jag anser fortfarande att France Telecom och Vivendi värderas väldigt attraktivt men osäkerheten finns där. På tal om telekom håller jag på med ett inlägg om telekomreglering som jag siktar på att publicera till helgen.
Hetaste kandidaterna för nästa inköp är Ekornes, Kabe och/eller Philip Morris.
Ha en fortsatt trevlig sommar!

torsdag 6 juni 2013

PM Investor Presentation juni 2013

Asien får en allt större betydelse för Philip Morris. Försäljningen i regionen växer starkt och ifjol svarade regionen för närmare 40% av bolagets försäljning och rörelseresultat. Tidigare i veckan hade Philip Morris presentationer om just den asiatiska verksamheten.

Stigande välstånd
En viktig orsak till Philip Morris framgångar i regionen beror på stigande inkomstnivåer. BNP per capita i regionen har enligt Philip Morris källor ökat 9% årligen sedan 2008. Denna utveckling förväntas fortsätta med en snabbt växande medelklass.

Med stigande inkomster ökar efterfrågan på premiumprodukter och varumärken från väst. Enligt Philip Morris uppskattningar har försäljningen av premiumcigaretter i Asien ökat 55% sedan 2008 (mer än dubbelt så snabbt som resterande två tredjedelar av marknaden). Philip Morris äger Marlboro som överlägsen världsledare (större än tvåan och trean kombinerade) med särskilt stor dominans inom premiumsegmentet. Tack vare Marlboro med flera uppgår PM's andel av det  asiatiska premiumsegmentet till 46% (PM's egna siffror).


Motståndskraft mot tobaksregleringar? 
Sedan ett halvår tillbaka måste alla cigarettpaket i Australien ha samma identiska design med avskräckande bilder. Enligt Philip Morris har effekterna på tobakskonsumtionen hittills varit begränsade:
"Six months after the implementation of plain packaging, the Australian market is not yet showing any significant changes in overall consumption patterns. Industry volume in the first quarter was essentially stable compared to the same period in 2012. As expected, and partially because of the February price increase, we've seen a modest acceleration in the growth of the lower price segments."

Skattesystem stärker prishöjningsförmåga
Jag har skrivit om tobaksskattens betydelse ett par gånger förut (bland annat här och där). Enligt Philip Morris presentation är volymskatten dominerande i Asien. Hela 92% av tobaksskatten är volymbaserad dvs X kr per cigarett (I EU är motsvarande siffra 35%).

 Volymbaserad skatt innebär att det sätts ett prisgolv och lågpriskonkurrens försvåras/omöjliggörs. Det blir även lättare att höja priser. Som exempel kan vi tänka oss ett cigarettpaket som kostar 100kr varav 50kr är volymskatt och 50kr är tobaksbolagets försäljning. 5kr högre pris mot kund innebär då 10% högre försäljning men bara 5% högre slutpris.

lördag 1 juni 2013

skrämmande dokumentär om Stora Ensos redovisning

SVT sände häromveckan dokumentären Dubbel Bokföring. Dokumentären målar upp en skrämmande bild av redovisningsfiffel hos Stora Enso. Ledningspersoner ska under åratal ha manipulerat bokföring och revisorer ska ha blundat för lagbrott.

Dokumentären hävdar: 
* Mångmiljardutdelningar från dotterbolag till moderbolag har inte påverkat konsoliderade värdet på dotterbolagen.
* VD och styrelse har fått sitta kvar trots det enormt värdeförstörande förvärvet av Consolidated Papers. Förvärvet innebar stora kostnader men ledningen har undvikit nödvändiga nedskrivningar. Trots att revisorer varit medvetna om dessa nedskrivningsbehov har redovisningen godkänts.
* Under årens lopp har bolaget betalat ut stora utdelningar vilket varit möjligt tack vare att  nödvändiga nedskrivningar inte redovisats och pga att aktieåterköp bokförts på fel sätt. Den finska handelskammaren har kommit fram till att Stora Enso ägnat sig åt olagliga aktieutdelningar.

Största ägare i bolaget är sedan länge familjen Wallenberg (idag 27% av röster). Markus Wallenberg har suttit styrelsen sedan 1998. Näst största ägare är sedan länge finska staten (idag 25% av röster). Det är förvånande att redovisningsfifflet kunnat uppstå och fortgå trots dessa förmodat långsiktiga huvudägare.

Som investerare kan en lärdom vara att inte se blint på nuvarande utdelning och utdelningshistorik. Vidare att bokfört värde kan vara missvisande och att förvärv ofta går åt skogen. Vilka andra lärdomar kan dras?