söndag 29 juli 2012

sex aktier i Grahams smak

Här är en uppdaterad version av min hemmagjorda stockscreener som inkluderar vinst och utdelning för 2011 (baserad på fredagens stängningskurser). Fördelen med min screener jämfört med de som finns på nätet är att PE baseras på flera års snitt. Jag ser fram emot nylanseringen av börsdata. Har hört ryktas att funktioner kommer inkludera PE på basis av flera års vinster, räntetäckningsgrad samt fem års ROA.

Urval a la Graham
Kriterier inspirerade av Graham:
* Large Cap
* PE6                    < 16
* Div Yield            > 3%
* P/B ex goodwill <2
* Utdelning sedan 2000

Boliden och Ericsson föll på sista kriteriet då de har kort utdelningshistorik.  Första finalisten är skogsbolaget Holmen.  Jag känner mig inte helt bekväm med dess nyckeltal. Uppvärdering av skog 2011 innebar stor engångsvinst och högre eget kapital (skogen värderas enligt DCF). Inte så billig sett till underliggande vinst och fritt kassaflöde. Aktien ligger på min spanlista då jag gillar majoritetsägaren Lundbergs.

Två banker är representerade. SHB med ganska stor värderingspremie mot Nordea, är 30% högre P/B motiverat? Synd att byggbolagen har så krångliga kassaflöden, Peab ser annars intressant ut med tanke på majoritetsägare i familjen Paulsson. SAAB kanske kan vara värt att ta en närmare titt på, bra med Wallenbergarna som tydliga ägare. SSAB har för stora skulder i mina ögon (jag är särskilt petig när det gäller cykliska bolag och SSAB är långt ifrån godkänt).


Låga PEs
* Large cap
* PE6 < 13
* DY  > 0%
Femton aktier har PE6 under 13. Bank och bygg har flest representanter.

lördag 28 juli 2012

Exxon q2

q1q2)
Flytande produktion           -7%
Naturgasproduktion            -4%
Produktionen har alltså minskat sedan ifjol. En förklaring kan vara att Exxon gjort ganska stora avyttringar (6 miljarder dollar, ett par procent av totala tillgångar). Trots den minskade produktionen har försäljningen ökat 5%, gissningsvis p.g.a. högre priser. 

Resultatet är upp tvåsiffrigt men orsaken är ovan nämnda avyttringar (som realiserar dolda värden som vinst). Löpande kassaflöde är oförändrat.

torsdag 26 juli 2012

TEF q2- slopad utdelning

Läget verkar vara allvarligare än vad jag insett för Telefonica. Utdelningen slopas överraskande nog helt: 
"In the current extremely challenging economic and financial environment, exogenous factors are creating severe instability and are exacerbating potential financial risks. Since those unprecedented factors are beyond Telefónica’s control, it is crucial that the Company takes definitive steps to effectively defuse potential risks.
 
Today, the Board of Directors has decided that under the criteria of prudent administration it is in the best interest of all Telefónica’s stakeholders that the dividend and share buyback program corresponding to 2012 be cancelled [...] as a one-time exceptional measure.[...] The Company will resume its shareholder remuneration in 2013 by paying a dividend of 0.75 euros per share."

Kanske har jag gjort nybörjarmisstaget att lockas av hög yield utan att tillräckligt begrunda dess uthållighet. Men det är fortfarande inga katastrofsiffror för Q2, mitt inköp tog höjd för större besvikelser resultatmässigt.

q1q2)
Försäljning (lokal valuta)      -1%
Rörelseresultat (lokal valuta) -14%
Resultat efter skatt                -34%
Kassaflöde från rörelsen       -14%

Försäljning (lokal valuta):
Latinamerika     +6%
Europa             -6% (varav Spanien -12%)

Rörelseresultat (lokal valuta):
Latinamerika -4%
Europa         -23%

TEF är ett av mina minsta innehav så utdelningsslopandet får ingen katastrofal effekt på total utdelning. Jag kommer behålla aktierna men inte öka då mina investeringskriterier inte längre är uppfyllda.

onsdag 25 juli 2012

spansk rekordränta- problem för TEF?

Den spanska statsräntan är på rekordnivå och har passerat 7%. Bloomberg skriver:
"Telefonica faces the prospect of rising funding costs because of ties to crisis-ravaged Spain [...] Europe's debt crisis, increasing unemployment and slowing economy have brought Spain’s credit rating within a hair of junk status. A further downgrade could trigger another cut for Madrid-based Telefonica too [...] Telefonica’s annual interest cost may rise by more than 500 million euros in that case"

Skuldtyngda Telefonicas räntenetto uppgick i fjol till 2,8 miljarder EURO och 500 miljoner till skulle innebära nästan 20% högre räntekostnad.

Vad skulle effekten bli på resultatet?
För att få ett bättre grepp av effekten har jag testat i Excel. Om Telefonicas räntekostnad skulle öka med 50%, allt annat lika, skulle resultatet minska ca 13%. Ganska begränsad effekt således. Högre upplåning är dock inte Telefonicas enda orosmoln, även intjäningen befaras falla. Om räntekostnaden ökade 50% samtidigt som rörelseresultatet föll 30% skulle resultatet minska med hälften. De tre scenariorna ger P/FCF på 5, 7 respektive 9. 


Det kliar i mina köpfingrar, litegranna mot bättre vetande då Telefonica varit en serieförvärvare som dragit på sig stora lån. Jag ökade nyligen i Vivendi så min exponering mot telekom börjar också bli lite väl stor.

tisdag 24 juli 2012

q2 från JNJ, Nov, PM och Telia

Semestern i Sognefjorden blev riktigt lyckad. Det enda smolket i bägaren var att farsan drog upp en öring medan jag kammade noll. Det har släppts några q2s under min frånvaro. Alla jämförelsetal syftar på q1q2. 

JNJ
Försäljning Q1Q2 i konstant valuta: +2% (varav nyligen förvärvade Synthes bidrar med hälften).
Geografiskt ökade försäljningen utanför USA 7% medan den sjönk 3% på hemmamarknaden. Amerikanska konsumentsegmentet går fortsatt trögt (produktionstrassel och produktåterkallningar). Försäljning av patenterade läkemedel har rasat i USA (konkurrens från generiska kopior) och rusat internationellt.

Resultat före skatt Q1Q2 (USD):                -11%
Justerat resultat exklusive "engångseffekter": +2%
Till engångseffekterna hör nedskrivning av immateriella tillgångar och effekter kopplade till förvärvet av Synthes.


Novartis
Försäljning Q1Q2 i konstant valuta: 0%
Rörelseresultat i konstant valuta:      -7%
Patenterade läkemedel, Novartis viktigaste produktgrupp, ökade 4% i konstant valuta (8% exklusive patentutgångar. Nya patenterade läkemedel (lanserade 2007 och framåt) svarade för 34% av försäljningen (27% i fjol). Konsumentsegmentet går däremot fortsatt dåligt pga produktionsproblem. Dess försäljning minskade 18% och dess vinst rasade med 92%.


Philip Morris
Volym +2% (exklusive förvärv)
Försäljning +7% (konstant valuta)
Som vanligt går EU trögt medan tillväxtmarknaderna växer starkt.
Rörelseresultat (konstant valuta) +8%


Telia
Försäljning (lokal valuta, exklusive förvärv):    +2%
EBITDA (lokal valuta, före engångseffekter)   -3%

Kommentar från VD Lars Nyberg:
"I april nådde vi en viktig milstolpe då TeliaSonera tillsammans med AF Telecom och Altimo löste ägartvisterna i MegaFon. Detta ledde till att vi fick en engångsutdelning på 12,4 miljarder SEK i det andra kvartalet. [...] Tyvärr kvarstår dödläget i Turkcell."

lördag 14 juli 2012

drar till fjälls

drar traditionsenligt till fjälls. I år blir det pensionsversionen med boende i stuga och dagsturer. Ska bli kul att se norska fjäll och fjordar till omväxling mot de svenska massiven.
Kårsavagge i Abisko

Tar med mig boken "Value Investing", skriven av James Montier, för regniga dagar. En av få investerarböcker som fått följa med i flyttlassen. Bilden nedan är från boken. Vi ser att avkastningen på amerikanska aktier snittat ca 8% årligen sedan 1870. Utdelningar har stått för en stor andel.
James Montier: Value Investing
Montier skriver på ett annat ställe:  "there is a 0.98 correlation between past growth and forecast growth, and a -0.9 correlation between forecast growth and actual delivered futual growth". Dvs analytiker tenderar att prognostisera tidigare tillväxttakt in i framtiden. Kopplingen mellan historisk och framtida tillväxt är dock enligt undersökningen starkt negativ. Det här väcker förstås en del funderingar hos mig då historisk tillväxt är ett av mina kriterier.

Trevlig sommar!

söndag 1 juli 2012

Analys av Tesco

Senast uppdaterad: 17e juni 2016

Allmänt om bolag
Tesco är världens tredje största detaljhandelskedja (efter Wal-Mart och Carrefour). Hemmamarknaden England dominerar med två tredjedelar av førsæljningen. Övriga marknader ligger i Östeuropa och Asien.  Tesco har en stark position i hemmamarknaden England med marknadsandel närmare 30%.

Tesco har varit ganska skandalomsusat sista åren. Inte nog med att själva rörelsen går svagt (tyska lågpriskonkurrenter erövrar mark, priskrig) utan bolaget har även ägnat sig åt  redovisningsfiffel. Graden av pessimism speglas i att aktiekursen är 30% lägre än under botten på finanskrisen.

Till skillnad från Wal-Mart finns ingen tydlig majoritetsägare.
Kælla Tesco Investor Presentation

Geografisk spridning
Andel av 2013 års försäljning:
UK                       68%
Asien                   16%
Europa ex. UK     14%
Tesco Bank            2%
Enligt Tescos årsredovisning ær bolaget etta eller tvåa i UK, Irland, Ungern, Polen, Slovakien ,Tjeckien och Thailand. 

Vinsterna då?
Andel av 2013 års rörelseresultat:
UK                       66%     
Asien                    16%
Europa ex. UK       7%
Tesco Bank             6%


Historik
Tesco har en imponerande vinst- och utdelningshistorik fram till 2011, førsæljning och resultat växte länge væxt tvåsiffrigt. Men sedan 2011 har førsæljningen stagnerat och vinsten har rasat. Ifjol redovisade Tesco en jätteförlust, den sjätte största förlusten i brittisk företagshistoria.

Jag har justerat vinsten på føljande vis:
* Exkluderat vinst/førlust från førsæljning av fastighet
* Exkluderat 2014 års jättenedskrivning av fastigheter
* Exkluderat nedskrivning av goodwill


Det fria kassaflödet har varit svagt i en räcka av år och har regelmässigt varit lägre än utdelningen. Capex% uppgår sedan 2002 till hela 90% dvs nästa hela det löpande kassaflödet återinvesteras. Den här varningsflaggan gjorde att jag stod utanför Tesco på "den gamla goda tiden" (jag investerade först efter att kursen slaktats). På senare tid har bolaget glædjande nog dragit ner på sitt imperiebyggande och avyttrat en del marknader. 
Kassaflöde per aktie


Värdering (baserat på priset 1,55£)
Direktavkastning:      0%

EV/EBI (skuldjusterat PE, fem års vinstnitt)  13
EV/EBI (skuldjusterat PE, tio års vinstnitt)    11
Baserat på samma vinstjusteringar som ovan.
Fritt kassaflöde har historiskt snittat kring en fjärdedel av redovisad vinst.

P/B ex goodwill*      0.7
*     byggnader och land@ ursprunglig investering. 


Finansiell ställning
Räntetäckningsgrad (5y):  4
Soliditet*                          31%
byggnader och land@ ursprunglig investering.
Tesco har en betydande operationell hävstång i och med att företaget hyr 40% av butikerna.

Lönsamhet
Tescos lønsamhet har længe varit medioker. Tio års ROA (net income, ex goodwill) är endast 5%. Med marknadsværderade fastigheter sjunker nyckeltalet ytterligare. Med sådan lønsamhet behøver Tesco skuldsættning før att ge ægarna någorlunda avkastning. En varningsflagga är att lønsamheten har minskat mærkbart sedan decenniets børjan.


Bedömning
Med konservativ fastighetsvärdering* uppgår P/B till 0,6. Det krävs således bara medioker lönsamhet för att ge god avkastning. Jag anser att Tesco har stordriftsfördelar och att ca 20% av verksamheten (online, östeuropa och asien) är värd betydande premie mot nämnda bok. Med tanke på att Tescos fastigheter är extremt konservativt bokförda är min misstanke att Tescos balansräkning överlag är konservativ efter nedskrivningsrundan.

Tescos pensionsskulder fungerar även som en "hedge" mot stigande räntor . Om realräntan ökar 1 procentenhet motsvarar minskningen av pensionsskulden drygt 20% av börsvärdet (ref tidigare inlägg).

Mitt estimerade värde är 2,3£ vilket är ca 50% högre än börsvärdet.

* Ursprunglig investering plus inflation, 50 års avskrivningstakt på byggnader. Värt att beakta är att fastighetspriserna i UK har ökat mer än dubbelt så mycket som inflationen sedan 1995.

-----
Länkar:
Riskminimeraren: Djupanalys Tesco PLC

Før øvriga inlægg om bolaget, anvænd bloggens søkfunktion på startsidan.