tisdag 27 november 2012

svenska bolag med gynnsam ägarbild - Large Cap

En fördel med svenska börsen jämfört med amerikanska är att ägandet i många fall är mer koncentrerat. En tydlig huvudägare kan i bästa fall innebära långsiktighet, stöd i kristider och (förutsatt att ägandet är tillräckligt viktigt för ägaren) kontroll/styrning av företagets ledning.
 
Kriterier
  • Direktavkastning > 2% 
  • Största ägaren     >  20%
  • Large Cap (blir uppföljning med Mid & Small Cap)
Jag får det till att 34 bolag uppfyller dessa kriterier. Detta kan vara bolag som är värda att studera närmare. Elva av dessa har majoritetsägare.

Jag gick loss med kritorna och färglade olika ägarsfärer. Vi ser att investmentbolag spelar en betydande roll. Familjeägande är också vanligt (flera av investmentbolagen ägs i sin tur av familjedynastier).
Klicka för förstoring
Datakälla är placera.nu (Avanzas hemsida)

lördag 17 november 2012

Buffett fortsätter minska kraftigt i J&J och P&G

Under Q3 har Berkshire fortsatt sälja stora poster i J&J och P&G. Nästan samtliga aktier i J&J är sålda (95% av balansen q2-12) medan positionen i P&G reducerats med 30% sedan årsskiftet. Jag hoppas att försäljningarna inte beror på att Berkshire ser stora kvalitetsbrister.
 
Berkshire har köpt fler aktier i framförallt IBM och Wells Fargo.

Philip Morris volym och pris

Philip Morris skriver i sin senaste Investor Presentation:
"Pricing continues to be the key driver of our income growth".
Det är fördelaktigt att kunna växa genom prishöjningar. Företaget slipper satsa på nya produkter eller marknader. Det krävs inte några investeringar. Effekten på vinsten blir större än prisökningen då företagets kostnader (råvaror, personal mm) hålls oförändrade. För PM kan en prishöjning på 2% innebära att rörelseresultat ökar med 4 eller 5%.

"Priselasticiteten" (dvs hur mycket efterfrågan påverkas av pris) är låg för tobak (en anledning är skattesystemens utformning). Philip Morris har sedan 2006 höjt priserna hela 6% per år.

I tabellen nedan har jag räknat på vad olika tillväxttakter, när det gäller volym respektive pris, skulle ha för effekt på rörelseresultatet givet mina antaganden ("Cost Of Sales" proportionerligt mot volym , "Marketing, Administration and Research Cost" konstant).

Ett exempel: med 2% lägre volym och 2% högre priser skulle rörelseresultatet öka 2%. Vi ser att Philip Morris kan växa även med negativ volymtillväxt. Den här tabellen tar inte hänsyn till att skulderna kan ökas (med bibehållen finansiell styrka) i takt med stigande rörelseresultat.

torsdag 15 november 2012

H&Ms aktie backar på noise

H&Ms aktie är ner 3.7% idag på svag oktoberförsäljning. Det verkar absurt att en enda månads försäljning har betydelse för aktiekursen. Historiskt har tillväxttakten varierat kraftigt över månaderna:
Baserat på tolv månaders rullande försäljning (sep11 -sep12) och genomsnittlig vinstmarginal sedan 2001 är PE strax under 20. Det tycker jag är prisvärt för ett skuldfritt bolag som är familjeägt och familjestyrt med urstarkt ROE.

Även Philip Morris har gått ner i pris på sistone.

Ekornes + VIV Q3

sitter här med feber på andra dygnet så vi får se om det blir mer osammanhängande än vanligt..

Ekornes
q1q2q3)
Försäljning                                   -2%
Rörelseresultat (konstant valuta)  -5%
"De fleste internasjonale møbelmarkedene preges av de finansielle urolighetene og den realøkonomiske usikkerheten i Europa og i noen grad USA [...] markedet for dyrere møbler har en svakere utvikling enn gjennomsnittet."
Ekornes har sannerligen styrka att övervintra med soliditet på 80% och räntetäckningsgrad över 100. Bra lönsamhet (tredje bästa ROA i min portfölj). Värderingen är inte så ansträngande:
PE5       11
PFCF5  13


Vivendi
Vivendi är mitt största innehav.
q1q2q3:
Försäljning (konstant valuta)    -3%
EBITA (konstant valuta)         -12%
"Justerad" EPS                         -13%
 
Försäljning q1q2q3 (konstant valuta):
GVT                         +28%
Canal+                      +3%
Activision Blizzard  -8%
SFR                          -7%
Maroc Telecom        -3%
Universal Music       -3%
Universal Musics förvärv av EMI slutfördes i slutet av september och hade därför ingen större betydelse för redovisningen.

Som indikation på värdering av ett konglomerat kan vi räkna på summan av delarna. Det ryktas att Vivendi är intresserade av att sälja den brasilianska telekomverksamheten för 7-8 miljarder EURO. Vivendi äger 60% av börsnoterade Activision Blizzard med marknadsvärdet 5.7 miljarder EURO. Vivendi värderas som helhet till ett börsvärde på 20.3 miljarder EURO. Det innebär att på basis av försäljningspriset på GVT och börsvärdet på Activision värderas Vivendis övriga verksamhet till PE under 3.

onsdag 14 november 2012

TEF-> FT+VIV

byter ut Telefonica mot France Telecom och Vivendi. Ser nämligen högre värde i de senare.

Till kvällen blir det några rader om Ekornes och Vivendis Q3.

onsdag 7 november 2012

Telefonicas q3 är missvisande

Media återger Telefonicas braskande kvartalsrubrik:

Citatet gäller januari-september. Jag blev förvånad över resultatet, jag hade väntat mig något i linje med q1q2 (då rörelseresultatet gick ner 17%). Så jag tog och grävde och såg då att Telefonica bokförde en stor engångskostnad q3 2011 (kopplad till personalnedskärningar i Spanien). Det är en post som knappt nämns i kvartalsrapporten. Rimligtvis bör denna engångskostnad exkluderas om man vill jämföra åren emellan. Som vi ser nedan får hanteringen av denna engångskostnad stor effekt.

q1q2q3)
Försäljning                                                                             -0.3%
Redovisat rörelseresultat                                                       +21%
Rörelseresultat exklusive personalnedskärning 2011            -20%

Väldigt långt från ärlig rapportering till aktieägarna.. 

måndag 5 november 2012

FT vs TEF vs VIV

då ska vi se om jag lyckas publicera inlägget idag.. försökte igår utan framgång (hoppas jag inte lurade hit allt för många via bloggfeeds). 

Det senaste kvartalet har TEF rusat över 10% medan FT rasat över 20%. Det har inneburit att Telefonica numera har en tydlig värderingspremie gentemot FT. Försäljningen värderas 50% högre, vinsten 35% högre och det fria kassaflödet 65% högre.
Jag har som bekant drivit en tes att lönsamheten tenderar att stiga med marknadsandelar. TEF är ca 50% större än FT men lönsamheten är densamma. Kanske beror det på att TEF "sprider ut" sin storlek över fler marknader (förkastar förstås all data som motsäger min tes).

TEF's räntetäckningsgrad är marginellt högre än FT. En faktor som en del tycker talar för premievärdering är att närmare hälften av TEFs försäljning kommer från snabbväxande Latinamerika medan FT är mer beroende av gamla gråa Europa (kanske 15% i tillväxtmarknader). Risken är dock att konkurrenterna flockas till Latinamerika och driver ner lönsamheten. Det kan också tänkas att Telefonica måste investera stora summor för att behålla sin position. Vivendis lönsamhet utklassar de mer homogena telekomgiganterna tack vare dess verksamhet inom tv-spel och musik, där konkurrensfördelarna är större och lönsamheten högre. Räntetäckningsgraden är fyra gånger högre. Mot den bakgrunden är det förvånande att Vivendi värderas till lägre P/S än TEF.

I nuläget har jag 8% av portföljen i Telefonica, 10% i France Telecom och 25% i Vivendi. Om jag slapp courtage och skatt hade jag nog bytt ut Telefonica mot FT och/eller Vivendi. 

fredag 2 november 2012

XOM q3-12

q1q2q3)
Som bakgrund är oljepriset ganska oförändrat medan priset på naturgas har fortsatt att rasa. 
Försäljning   +1%
Vinstförändring är svårbedömd då Exxons kvartalsrapporter är odetaljerade. Redovisad vinst är upp 10% men exklusive avyttringar är den ner minst fem procent.

Med dagspriset 90 USD får Exxon följande värdering:
PE5        12
PFCF5   15
Godkänd värdering i mina ögon, trevligt att ha en viss hedge mot stigande oljepriser. Exxon har tillsammans med Chevron överlägset bäst finanser bland oljegiganterna.


Aktieåterköp
Exxon har gjort stora aktieåterköp under året. Det jag gillar med Exxons återköp är att de är kontinuerliga över åren. Det vanliga brukar annars vara att företag gör återköp när vinsten är hög (och aktien dyr) för att sedan slopa återköpen under lågkonjunktur (när aktien är billig).

Sedan 2002 har Exxon minskat antalet utestående aktier med 33% (ökningen år 2010 beror gissningsvis på förvärvet av XTO som antagligen delvis betalades med aktier).