måndag 26 maj 2014

portföljupdate maj-14

I april och maj blev det inga nya inköp pga restskatt. Om jag hade haft medel över hade jag valt räntepapper. Jag gillar fortfarande PM men dess andel av portföljen är redan ansträngt hög. Rella har en intressant värdering långt under nettokassan och helt OK kärnverksamhet. Men kapitalallokeringen hos Aller lämnar en hel del att önska varför jag inte vill öka den andelen heller.
Utöver PM och Rella har jag svårt att hitta köpalternativ.

Räntor           20%

Aktier           80%   
PM                53%
Kabe             12%
Rella               6%
Ekornes          4%
XOM              4%

Klicka för förstoring

söndag 11 maj 2014

PM q1-14

Q1-14 vs dito 2013)
Volym (antal cigaretter)              -4% 
Førsæljning (konstant valuta)           -2%
Rørelseresultat  (konstant valuta)     -4%
Enligt PM beror hælften av volymtappet på timingeffekter. Førsæljning och rørelseresultat ær oførændrade exklusive dessa timingeffekter. En orsak till volatiliteten ær skattehøjningar som brukar ge førsæljningsboost månaderna innan genomførande.


Prishøjningsførmåga
Kærnan i min investering i PM ær dess starka prishøjningsførmåga som jag tror ær bestående. En viktig orsak till prishøjningsførmågan ær att tobaksskatten i de allra flesta lænder ær åtminstone delvis volymbaserad. Detta førsvårar lågpriskonkurrens och økar prishøjningsførmågan hos premiumprodukter (se detta inlægg).  Jag tror inte skattens utformning kommer ændras. I EU och Ryssland har tobaksskatten tværtom blivit mer volymbaserad de sista åren (se detta inlægg). Jag ær øvertygad om att tobaksskatterna kommer fortsætta højas. Med varje volymbaserad højning økar prishøjningsførmågan hos PMs premiumprodukter. En annan faktor som førsvårar konkurrens ær att tobaksreklam ær førbjuden i många lænder (vilket førstås gør det svårt før nya varumærken att etablera sig).

Med stigande inkomster i tillvæxtmarknader økar efterprågan på premium. PM dominerar detta segment. Enligt PM ær Malboros marknadsandel inom premiumsegmentet 56% i EU och 45% i Latinamerika. I Østeuropa/Mellanøstern/Afrika ær andelen "bara" 35% men Parliament (superpremium) svarar før ytterligare 14% (kælla CAGNY Conference Feb-14).

I USA har decennier av minskande volymer kompenserats mer än väl av prishöjningar. Morningstar skriver:
"Manufacturers are able to pass through price increases at a rate of between 2.5 times and 3.0 times the rate of volume declines, and that relationship has held firm even through the perfect storm of the large excise tax increase, the recession, and the spread of smoking bans in 2009. "

Philip Morris prishöjning relaterat till försäljning.
Källa 2013 Annual Meeting of Stockholders