fredag 13 mars 2015

Rella rusar 50%

Rella tokrusade idag pga nyheten att bolaget planerar sälja samtliga Aller aktier till Aller. I samband med försäljningen ska Rella likvideras och förväntad utskiftning är 77kr per aktie motsvarande 65% premie på gårdagens kurs. Inget kontrakt har skrivits, försäljningen kräver först godkännelse från Rellas aktieägare vid bolagsstämman 30e april. Vid godkännande är det tänkt att försäljningen ska realiseras senast 1a juli.

Försäljningspriset är nästan identiskt mitt motiverade värde (70% av nettokassa + PE4 på skuldfri kärnverksamhet).

Efter kursrusningen svarar Rella för 10% av portföljen. Jag kommer nog behålla aktierna till likvidation; om försäljningen går igenom (vilket jag bedömmer som mycket sannolikt) blir avkastningen drygt 5% på dagens kurs, en mycket god avkastning på 3-4 månaders tid. Samtidigt är nedsidan begränsad då Rella på "going basis" är värt dagens kurs.