lördag 16 augusti 2014

Inkøp aug-14

Månadens inkøp blev Tesco (ny position). Jag analyserade bolaget sommaren 2012 och skrev då:
"det fria kassaflödet har varit svagt i en räcka av år och det har regelmässigt varit lägre än utdelningen. [...] Jag har svårt för bolag som belånar sig till utdelningen.  
I januari kom Tesco med en vinstvarning där årets vinst förväntas bli oförändrad mot fjolårets. Det verkar ganska allvarligt med tanke på att 80% av kassaflödet återinvesteras. "
Kassaflødet gav alltså en varningsflagga som inte syntes i resultatrækningen. Sedan skrivtillfællet har Tescos vinst rasat och kursen ær ner ca 20%. Jag har svårt før bolag med svaga kassafløden men Tescos værdering lockar mig att gøra ett undantag. Bolaget værderas kring tio gånger vinsten och  baserat på Tescos marknadsværdering av fastigheterna handlas bolaget 20% under bok. Det tycker jag ær billigt før ett bolag som i mina øgon har tydliga konkurrensførdelar tack vare sin storlek.

Jag gillar æven att Tessco har dragit ner på sitt imperiebyggande:
"We are reducing our capital expenditure to no more than £2.5 billion for at least the next three years. A greater proportion of this reduced overall spend is devoted to our existing stores. "
Den lægre investeringstakten højer det fria kassaflødet och ger en multipel på uppskattningsvis 13 gånger fritt kassafløde.

Jag børjar med en positon motsvarande 3% av portføljværdet. Om priset ligger kvar eller sjunker kan jag tænka mig att øka.

Før vidare læsning se riskminimerarens serie om bolaget.

torsdag 14 augusti 2014

Ekornes Q2-14

Ekornes har haft det kjæmpigt sista åren. Rørelseresultatet peakade år 2010 och har sedan dess snittat  30-40% lægre. Ekornes hævdar att det fræmst beror på konjunkturen, att Ekornes dragits ner av en fallande møbelmarknad. Citat från Q2:

Most markets are challenging and unpredictable, especially in Central Europe where traffic into furniture stores is still down with 30-40 % compared to a year ago.

Men jag tror att det æven beror på att Ekornes tappar mot konkurrenter. I Sverige har t.ex. møbelkedjan MIO slutat sælja Ekornes fåtølj och istællet tagit in billigare alternativ.

Det var længe sedan jag økade i Ekornes. Såhær i efterhand kan jag tycka att jag fokuserat før mycket på nyckeltal (god historisk lønsamhet, låg belåning, starkt kassafløde) och før lite på lønsamhetens uthållighet. Dvs samma misstag som jag gjorde med Svedbergs. Det som ær bra med Ekornes ær att værderingen inte prisar in någon urstark lønsamhet (P/B ær 2,0). Jag behåller men økar inte.

Q1Q2 vs fjolåret
Førsæljning (konstant valuta)           -7%
Rørelseresultat (konstant valuta)    -34%