torsdag 11 april 2019

Dundee konverterar pref E till ordinära aktier

Häromveckan kom nyheten att Dundee väljer att konvertera samtliga preferensaktier av typ E till ordinära aktier. Som jag tidigare nämnt är det här scenariot positivt för kvarvarande preferensaktier (typ B respektive D, som är det aktieslag jag äger) då utdelningen blir mycket säkrare. Konverteringen innebär att Dundees årliga utdelning till preferensaktier minskar från ca 13mCAD till 7mCAD.

Som en följd av konverteringen har kursen på pref B/D stigit ca 10% vilket verkar blygsamt med tanke på att Dundees utdelningsbörda nästan halverats (dagens kurs kring 12,5CAD per pref B ger DY på 11,4% som stiger med räntenivån).

Det går dock att tolka konverteringen ur ett mer pessimistiskt sken då konverteringen innebär massiv utspädning (antalet ordinära aktier ökar nästan 70%) som ägarna borde vilja undvika om man ser bolaget som undervärderat. Å andra sidan hade alternativet till konvertering varit att återköpa stora delar av Pref E redan i juni. Dundee har intresse av att minimera utbetalningar med tanke på att bolaget sitter på massiva förlustavdrag som kan användas för att minimera framtida skatt.

Pref B/D efter konverteringen
Årlig utdelning på pref B+D uppgår alltså till ca 7mCAD med nuvarande räntenivå. Det här beloppet kan relateras till att Dundee vid årsskiftet hade "likvida" tillgångar på ca 250mCAD (nettokassa i holdingbolag a 37mCAD+ sålda bolag a 15mCAD+ räntepapper a 32mCAD+ börsnoterade aktier a 166mCAD). Givet att samtliga privata innehav är värda noll behövs alltså en avkastning på ca 2,8% för att bibehålla utdelningen (före skatt då Dundee har enorma förlustavdrag). Jag tycker det är lockande att det krävs en så svag avkastning för att bibehålla utdelningen a 11,4% på kvarvarande preferensaktier.

Vän av ordning invänder att Dundee har betydande centrala omkostnader a 15mCAD årligen. Men stora delar av dessa omkostnader är hänförliga till Dundees privata innehav. Om de privata innehaven avvecklades skulle omkostnaderna minska samtidigt som Dundee rimligen skulle få en del betalt. Bokfört värde på privata innehaven uppgick vid årsskiftet till ca 360mCAD (här ingår nybyggda kasino/hotellet Parq Resort med endast 10mCAD bokfört värde jämfört med 140mCAD investering). Som jag ser det är utdelningen alltså väl skyddad av tillgångsvärden.