torsdag 28 oktober 2010

"Du - en ofrivillig valutaspekulant"

Fick hem tidningen Affärsvärlden idag (fick något prova-på erbjudande från Aktiespararna). Av 100 sidor var det tyvärr bara en  artikel som fångade mitt intresse (men den var å andra sidan riktigt bra). Här kommer några citat:

"Som sparare [i utländska aktier eller fonder] tar du alltså inte bara en aktierisk. Du tar även en valutarisk. Normalt är rörelserna så små att det inte är ett kännbart problem. De senaste två åren har inte varit normala.

[...] Traditionellt har det inte ansetts vara värt priset att "hedga" kronan, att via terminer försäkra sig om en framtida växelkurs. Den historiska standardavvikelsen i valutasvängningarna har varit låg. [..] Det har hittills kostat mer än det smakat att säkra valutakurserna. Valutarisken har samtidigt vägts mot den minskade risken en global placeringsstrategi ger.

[...] För dig som sparar långsiktigt och i jämn takt är valutarörelser underordnade. Så länge det inte sker en fundamental förändring av valutornas snittvärde, så får en månadssparare en neutral växlingskurs.
 

[...] Valutaspekulation är inget för veklingar. Att spekulera i långsiktiga valutarörelser är ökänt svårt."

(Bildkälla)
 För någon månad sen skrev jag ett inlägg där jag kom fram till liknande slutsats; valutarisken är värd att ta för att få tillgång till ett större utbud aktier. Det är för komplicerat och svårt för en småsparare att hålla på med valutor. Så länge sparandet sker regelbundet och långsiktigt bör inte valutarisken bli allt för betydande.

Jag tycker man kan använda liknande resonemang på valutor som råvaror; de ger ingen löpande avkastning och är extremt svårbedömda. Samtidigt har till och med Warren Buffet börjat med valutor  (var det 2003?). Han befarade (korrekt) en försvagad dollar. Jag tror att dollarförsvagningen kan fortsätta, ser inte tryggt ut med USAs budget- handels- och sparunderskott (länk till dokumentär). Dollarn hålls uppe av att det är en världsvaluta samt att Kina stödköper dollar för att stödja sin export.

En försvagad dollar skulle göra att mina amerikanska aktier blir mindre värda i sek. Men jag tycker absolut det är värt en viss valutarisk att få tillgång till amerikanska kvalitetsbolag med attraktiv värdering. På lång sikt kommer valutarisken antagligen inte ha så stor betydelse, inte i jämförelse med värdestegringarna.

6 kommentarer:

 1. Köper man amerikanska bolag som är aktiva på den internationella marknaden blir valutarisken dessutom mindre. Den risk du tar då är i princip att sveriges ekonomi går så bra att vår valuta går upp i förhållande till resten av världen. Med en blandning av svenska och internationella aktier sprider man alltså sina risker ytterligare.

  SvaraRadera
 2. Det har du rätt i. Fem av mina "amerikanska" bolag kan nog kallas internationella (Coca-Cola, J&J, Novartis, Shell, Total) medan tre endast är verksamma i US (Cin, Exe, Huds).

  Sen gynnas väl amerikanska exportbolag med kostnader i USD och intäkter i övriga valutor av försvagad dollar? Så brukar resonemanget gå kring svenska bolag iaf..

  SvaraRadera
 3. Jag anser att du, och många andra, resonerar helt bakvänt när det gäller valutarisk. Vanligt sunt förnuft säger att:

  Valutarisken MINSKAR när investeringarna sprids över flera valutor. Valutarisken ÖKAR när investeringarna koncentreras till en enda valuta ("alla ägg i samma korg").

  Diversifiering sänker risken när det gäller aktieportföljers sammansättning. Samma gäller förstås även valutor.

  SvaraRadera
 4. Agenten: du kan ha rätt.. jag känner mig rätt vilsen med valutor.

  Men om jag bara hade haft svenska bolag hade ju valutarisken onekligen varit mindre. Särskilt om bolagen endast varit verksamma i sve, som Castellum t.ex.

  Men om man nu ska satsa utanför Sve så bör valutarisken minska desto fler valutor man exponerar sig mot (direkt eller indirekt), precis som du säger.

  SvaraRadera
 5. Varför skulle valutarisken onekligen vara mindre om du är 100% exponerad mot en enda valuta, i det här fallet SEK?

  Försvagas SEK blir alla importerade varor och tjänster dyrare (och inte minst utlandsresor). Det är möjligt att Castellum klarar sig lika bra ändå, men DU gör det inte. För DINA pengar (inklusive värdet på dina Castellum-aktier) tappar ju värde/köpkraft när SEK försvagas.

  SvaraRadera
 6. Det kan du nog ha rätt i. Fokuserade på portföljen och inte på mig som privatperson.

  Nåväl...min slutsats har ju alltid varit att det är värt att diversifiera med utländska bolag.

  SvaraRadera