onsdag 20 oktober 2010

Analys av TeliaSonera - Stabilt telekombolag med potential i öst


Senast uppdaterad: 16e september 2012

Allmänt om bolag
Här kommer en analys om folkaktien TeliaSonera. Tyvärr har aktien en tråkig historik då många svenska småsparare har förlorat mycket på aktien. Telia noterades för 10 år sedan, innan dess var det ett statsägt bolag med monopolställning. Aktien är ännu inte tillbaka på den tidens nivåer (trots ganska fin utveckling för bolaget). Många svenskar belånade sig för att kunna köpa det "säkra" kortet där politiker utlovade guld och gröna skogar. Jag har en känsla av att aktiehistoriken gör att många fnyser åt Telia. En del jag pratat med verkar likställa aktieutveckling med bolagets utveckling.  

TeliaSonera är ett telekombolag. Företaget är den största leverantören av telefoni och internoni och internet i Sverige men är också verksam i övriga norden, Baltikum och Eurasien. Svenska staten äger ca 37% av bolage staten äger ca 14%.


Operationella segment
Andel av 2010 års omsättning och årlig förändring sen 2007 inom parentes. 

1) Mobilitetstjänster 48% (+4% per år sen 2007)
Hit hör bl.a. mobiltelefoni, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster.

2) Bredbandstjänster 37% (-4% årligen)
Tjänsterna omfattar bland annat olika typer av bredband för företag och privatpersoner, iptv samt sorgebarnet traditionell telefoni.

3) Eurasien 15% (+16%)
Mobilverksamheter i länder som Kazakstan, Uzbekistan, Nepal och Kambodja.

Vinsterna då?
Andel av rörelsevinst 2010 och årlig förändring sedan 2007 inom parentes: 
1) Mobilitetstjänster      34 (+9% årligen)
2) Bredbandstjänster     25  (+7%)
3) Eurasien                    42  (+7%)

Imponerande att bredbandssegmentet ökat vinsten trots minskad försäljning. Jag tror att förklaringen kan vara ökad kostnadseffektivitet men även att försäljning inom fast telefoni "byts ut" mot IPTV och bredband (som bör had (som bör ha högre marginaler).

Vi ser också att Eurasien har mycket högre marginaler än övriga regioner:


Geografisk spridning
Andel av omsättning 2010 och årlig förändring sedan 2007: 
Norden                                                 60%  (-1% årligen)
Eurasien                                              15%   (16%)
Baltikum                                               8%   (-7%)
Spanien                                              5%      (117%)
Oklar hemvist (dock icke Eurasien)   12%    (+2%)

Baltikum är en av de regioner där effekterna av finanskrisen blev som störst. Det kan vara en förklaring till försäljningsnedgången. Telias etablering i Spanien är ny och, tack och lov, begränsad (Telias ledning tyckte tydligen inte att Baltikum och Eurasien räckte till som expansionsområde...).


Historik
Efter 2002 är det en ganska fin utveckling för både utdelningar och vinster. Klart stigande och relativt stabila. I grafen nedan har jag som vanligt tagit bort extrautdelningar.
Under tre år var det stora extrautdelningar:
2005: 2,75 kr per aktie
2006: 4       kr
2007: 2,2    kr

Förlusten år 2002 berodde på "omstrukturering och effektivisering". Det blir en plump i protokollet men jag lugnas av att 2002 är det enda förluståret sedan 1995.

Svag tillväxt för löpande kassaflöde och fallande fritt kassaflöde: 


Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)
Vinsterna har ökat ca 8% årligen sedan 2005 medan försäljningen ökat 6% per år. 


Värdering (baserat på priset 49kr)
Direktavkastning:   5.8%
Utdelningsandel (5y EPS): 58%
Utdelningsandel (5y FCF): 84%
P/E (3år):                     10
P/FCF (3y)                  14


Finansiell ställning
Soliditet:                   19
Räntetäckningsgrad:  11 (fem års snitt)
Rejäla finanser för att vara ett stabilt telekombolag. 


Lönsamhet 
År 2010 var vinstmarginalen 22% vilket kan jämföras med Tele2 17% och Telenor 15%. Fem års ROA (ex goodwill) 12%, ungefär dubbelt så hög som Tele2 och Telenor. Det senaste decenniet har Telia återinvesterat 48% av det löpande kassaflödet. Det är ganska mycket och tyder på en kapitalintensiv verksamhet.

Telias lönsamhet har varit stabil över tid och visar inte tecken på ökad konkurrens.  

Bedömning
TeliaSonera står för kvalitet här i Sverige. Överlägsen mobiltäckning och bredband som alltid fungerar. Det motiverar ett visst premiumpris hos många kunder.

En målgrupp som använder mobiltelefoni i väldig utsträckning är unga vuxna. Målgruppen är mycket prismedveten och Telia har skapat ett separat varumärke, Halebop, med lägre priser. I mina ögon ett smart sätt att nå kräsen prismedveten målgrupp utan att kannibalisera på befintlig verksamhet.

De närmaste åren kan Telia "surfa" på Iphone-vågen som innebär exponentiell efterfrågeökning av mobildata. Telias satsning på IPTV verkar också gå bra. Men TeliaSoneras tjänster är i grunden inte särskilt annorlunda än konkurrenternas vilket leder till prispress. Särskilt i mogna teknologier. Konkurrensen är stenhård i de "gamla" segmenten som fast telefoni, "vanligt" bredband och "vanlig" röstbaserad mobiltelefoni med massa nystartade lågprisbolag. Men Telia borde kunna dra nytta av stordriftsfördelar för kostnadseffektivitet.

Mycket av tillväxthoppet kommer från Eurasien. Länder som ofta har bristande infrastruktur. Mobiltelefoni och mobilt internet bör kunna bli en framgångssaga i dessa länder. Telia skriver i sin årsredovisning:
"Norden och Baltikum – fokus på marginaler och kassaflöde:
Norden och Baltikum är mogna marknader med hög mobilpenetration och här har TeliaSonera en ledande marknadsposition. Målet är att växa i linje med marknaderna, dra fördel av tillväxten i mobil data och att bibehålla lönsamheten. [...] De nordiska och baltiska marknaderna är utsatta för prispress orsakad av hård konkurrens och myndighetsinverkan.

 Eurasien – tillväxt och höga marginaler:
TeliaSoneras målsättning är att expandera i Eurasien och dess omgivning.Vi koncentrerar oss på marknader med låg mobilpenetration, relativt stora befolkningar och växande ekonomier där vi kan utnyttja vår managementerfarenhet av att driva verksamhet i området. [...] I Eurasien är mobilpenetrationen lägre än på TeliaSoneras övriga marknader och de fasta näten inte lika utbyggda. Det innebär att dessa länder måste förlita sig på de mobila näten,vilket skapar en stor potential för TeliaSonera.
"

Finns en del kvalitativa tveksamheter för mig. Jag tycker att Telia är för spretigt geografiskt. Förstår inte varför bolaget tvunget skulle etableras sig i Spanien. Vidare tveksam till det stora ägandet i turkiska Turkcell och ryska Megafon. Dessa innehav svarar för runt en fjärdedel av vinsten. Telia har inget bestämmande inflytande över dessa men vill tydligen leka investmentbolag. Nyligen inleddes rättsliga åtgärder mot styrelseordförande i Turkcell då han "nekat oss våra lagliga rättigheter som minoritetsägare". En annan svaghet är att Telias balansräkning har försvagats år efter år genom framförallt förvärv.

Trots dessa kvalitativa brister gillar jag innehavet, inte minst pga värderingen. Direktavkastning på  6% och PE 11. Starka marginaler, stark ROE, helt OK fritt kassaflöde och bättre finanser än andra internationella telekombolag. Prispress i mobila röstsegmentet kan kompenseras tack vare boomen av smartphones som innebär ökad efterfrågan på mobil internetaccess samt behov av snabbare hastighet pga ökad mobildata. På sikt tror jag att tillväxten i norden blir väldigt låg men att det kan bli en fin kassako. Eurasien har större potential (och större risk, inte minst politiskt).

---------------
Andra inlägg av defensiven om Telia:

Andra inlägg om Telia:

2 kommentarer:

  1. Visst defensiven, TeliaSonera (TS) är nagot stabilt och bra att ha i portföljen. Jag har själv ägt TS under nagra ar men salde när France Telecom lade bud pa bolaget för nagra ar sedan. Nu äger jag istället en ordentlig dos Kinnevik som ger mig exponering mot Tele2 och Millicom med ordentlig rabatt. Men jag rekommenderade min far att köpa TS till sin portfölj för ett par ar sedan av liknande skäl som du anger ovan. Jag skulle vilja säga stabilt bolag med lite lottovinstmöjlighet om ägarfragor i österled utfaller väl.

    SvaraRadera
  2. Ja Millicom är spännande, helt nischat mot outvecklade länder. Om jag inte minns fel har de sålt av största delen av verksamheten i Asien för att potentialen är större i afrika och latinamerika? Jag tycker det är läckert att utvecklingsländer kan skippa flera steg i utvecklingen och gå direkt till mobil telefoni och bredband. Jag måste ju dock leva upp till namnet på bloggen och välja det stabilaste kortet:)

    Jag borde nog sätta mig in i Telias ägarstruktur bättre, rejält korsägande borta i öster.

    SvaraRadera