fredag 2 november 2012

XOM q3-12

q1q2q3)
Som bakgrund är oljepriset ganska oförändrat medan priset på naturgas har fortsatt att rasa. 
Försäljning   +1%
Vinstförändring är svårbedömd då Exxons kvartalsrapporter är odetaljerade. Redovisad vinst är upp 10% men exklusive avyttringar är den ner minst fem procent.

Med dagspriset 90 USD får Exxon följande värdering:
PE5        12
PFCF5   15
Godkänd värdering i mina ögon, trevligt att ha en viss hedge mot stigande oljepriser. Exxon har tillsammans med Chevron överlägset bäst finanser bland oljegiganterna.


Aktieåterköp
Exxon har gjort stora aktieåterköp under året. Det jag gillar med Exxons återköp är att de är kontinuerliga över åren. Det vanliga brukar annars vara att företag gör återköp när vinsten är hög (och aktien dyr) för att sedan slopa återköpen under lågkonjunktur (när aktien är billig).

Sedan 2002 har Exxon minskat antalet utestående aktier med 33% (ökningen år 2010 beror gissningsvis på förvärvet av XTO som antagligen delvis betalades med aktier).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar