måndag 19 december 2011

kassaflödeshistorik

Jag tänkte fortsätta gårdagens kassaflödesguide med att titta närmare på kassaflödeshistoriken för "mina" företag. Det fria kassaflödet är som bekant de intäkter som finns kvar efter att alla kostnader och fysiska investeringar har gjorts. Det kan vara intressant att undersöka om pengarna alltid räckt till och om utdelningsutrymmet stigit med tiden. Graferna nedan visar utvecklingen för fritt kassaflöde med 2002 som basår. Jag har inte tagit med effekten av aktieåterköp.


Exelon har stora investeringsbehov och intäkter som svajar med elpriset. 2005 och 2011 har Exelons intäkter inte räckt till kostnader och investeringar (sedan tillkommer utdelningen). Exelon har fått nalla på sin kassa eller ta banklån. Jag aktar mig för företag som år efter år ökar belåningen.


Exxon Mobils fria kassaflöde ökade stadigt fram till 2008. Med finanskrisen rasade oljepriset medan kostnader och investeringar låg kvar. Det är synd att jag inte har med två tydliga botten- eller toppår. Bedömning av tillväxt blir mer rättvis om man jämför två perioder i samma konjunkturfas.


 
 H&M:s fria kassaflöde har haft en fin och stabil resa. 2011 har det blivit en del grus i maskineriet pga omvärldsfaktorer såsom extrema bomullspriser, dyrare transporter och kapacitetsbrist i textilfabriker.


 Telias fria kassaflöde är lägre idag än för nio år sedan.

Unilevers fria kassaflöde sjönk mellan 2004 och 2008 men har sedan dess återhämtat sig för att avsluta decenniet på 2002 års nivå.


Tillväxt
Jag har låtit Excel bedöma respektive kurvas lutning ("fcf growth") samt motsvarande tillväxt för löpande kassaflöde (efter förändring av rörelsekapital). Tillväxtberäkningen bortser från aktieåterköp. 
Det fria kassaflödet har för Exelon, Telia och Unilever växt långsammare än inflationen. Jag finner en viss tröst i att de brukar dela ut ganska mycket (drygt halva vinsten). Den svaga tillväxten är särskilt oroande i fallet Unilever där värderingen är ganska hög. Man får dock inte glömma att Unilever har avyttrat en hel del verksamhet på sistone (se detta inlägg) vilket lugnar mig. Flera av företagen har å andra sidan haft tvåsiffrig tillväxttakt. För J&J och Novartis (med flera?) är förvärv en viktig orsak (se återigen detta inlägg).

Genom att jämföra utvecklingen i det fria kassaflödet med det löpande kassaflödet kan vi bedöma effekten av investeringar. Vi ser att det fria kassaflödet har växt långsammare än det löpande för Exelon, Exxon, H&M, Telia och Unilever. Det innebär att Capex% ökat under perioden och att företagen lägger större andel av intjäningen på investeringar. Det tycker jag är en varningsflagga. Stigande Capex% kan vara ett tecken på hårdare konkurrens och lägre lönsamhet. Varningen är kanske mest befogad för Telia som måste investera allt större summor för att hålla konkurrensen stången. H&Ms urstarka tillväxt har hållits tillbaka något av att investeringarna ökat snabbare än intjäningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar