onsdag 21 december 2011

Är Sverige mättat på HM-butiker?

Redan för tio år sedan ansåg ledande HM:are att den svenska klädmarknaden i stort sett var mättad på HM- butiker. Jag har tyvärr tappat bort det exakta citatet men i boken Handelsmännen kan man läsa att H&M år 2001 var representerade i varenda samhälle med 50000 invånare.

Men sedan dess har butiksantalet faktiskt ökat betydligt snabbare än ekonomin i stort och hela åtta gånger befolkningsökningen. Total förändring mellan 2000 och 2010:
Antal svenska butiker:           +46%
Real BNP:                              +25%
Befolkning                              +6%

Försäljning per capita har följaktligen ökat rejält:
Intressantare är att försäljning/butik (förvånande nog) inte visar tecken på mättnad/avtagande marginalnytta. Om nya butiker gav sämre utväxling än tidigare borde snittet ha sjunkit. (En snedvridande faktor kan vara att nya butiker är större än de gamla. Samtidigt bör de hetaste shoppingstråken redan vara upptagna.)
Data är inhämtat för vartannat år innan 2006.

Brasklapp
Befolkningsunderlaget per butik har minskat rejält (56 tusen svenskar per butik i fjol, 77 tusen år 2000). Det tycker jag faktiskt är lite oroväckande. Bör finnas risk för kannibalisering på befintliga butiker om det blir för tätt.

Jag har svårt att tro att klädkonsumtionen kan fortsätta öka som den gjort det senaste decenniet. Det gäller att H&M inte har svenskt imperiebyggande på agendan och att man inte lockas öppna för många butiker.

Nästa inlägg i serien skall jämföra olika länder när det gäller försäljning/butik kopplat till antal butiker.

3 kommentarer:

 1. Sverige är mättat på blogg inlägg HM

  SvaraRadera
 2. intressant inlägg!

  SvaraRadera
 3. anonym1: haha så kan det vara
  anonym2: kul att det uppskattas!

  SvaraRadera