lördag 30 juli 2011

Total Q2

Igår kom Q2 för Total. Som vi såg i föregående inlägg ökade konkurrenten Exxon vinsten rejält sedan 2010. Under det senaste året har oljepriset (Brent) ökat omkring 40% (i euro) medan naturgas ökat något liknande. För Total ser inte siffrorna fullt så ljusa ut. 


Uttryckt i Euro:
Försäljning +11%
Resultat     -12%. Resultat innan skatt är upp ca 4%.

Jag skulle tro att den främsta förklaringen till det svaga resultatet ,trots prisökningarna, är minskad produktion. Oljeproduktionen har minskat ca 10%. Detta har kompenserats något av att gasproduktionen ökat 10%. Olja betingar dock ett betydligt högre pris per volymenhet.

För några månader sedan undersökte jag några stora oljebolags produktionsutveckling och reserver (se detta inlägg). Vi såg där att Totals produktion sedan 2004 visat en svagt nedåtgående trend och att produktionen idag ca 10% lägre än år 2004. BP och Shell har liknande problem. Jag tror att de flesta oljegiganter kommer att visa svagt fallande oljeproduktion medan naturgasproduktionen ökar. Bolag som Chevron och Exxon ser ut att vara mindre utsatta vilket förklarar Totals lägre värdering. PE är 8,0 på 2010 års vinst.


Jag gillar inte Totals förvärv av solcellstillverkaren SunPower och inte heller att bolaget leker investmentbolag och köpt mycket aktier i läkemedelsbolaget Sanofi. Positionen i det senare bolaget är på väg att avvecklas, tack och lov. Exxon är betydligt större och lönsammare. I mina ögon mer fokuserat på kärnverksamheten. Inte samma produktionsfall. Starkare fritt kassaflöde. Kvaliteterna kommer dock inte gratis då PE är mycket högre.

Jag tycker att begränsade positioner i olika större oljebolag är ett bra sätt att hedga sig mot eventuella oljeprischocker som skulle drabba världsekonomin hårt. Värderingarna är dessutom låga i sektorn.

----
Jag har förresten tagit bort den där bokstavskombinationen för att förenkla kommenterande. Förhoppningsvis är det inga robotar som hittar hit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar