fredag 29 april 2011

Total Q1: Högre olje- och gaspriser speedar försäljning och resultat

Idag släppte Total sin Q1 och samtliga bolag i min portfölj har därmed rapporterat hur året börjat.

Försäljning +22%
Resultat     +51%

Det genomsnittliga oljepriset (brent) ökade knappt 40% under perioden medan gaspriset ökade över 20%. Högre energipriser brukar missgynna segmenten raffinaderi och Chemicals (t.ex. produktion av asfalt, gödsel) pga högre råvarukostnader. På samma sätt får oljebolag med både utvinning och raffinaderier/chemicals en viss kompensation när energipriserna är låga: då går åtminstone raffinaderi och chemicals lite bättre. Detta samband stämde dock inte under Q1 då alla segment gick bättre än ifjol.

Energiproduktionen har minskat ca 2% (oljeproduktionen 6% lägre, gasproduktionen ökat 1%). Total uppger att ca en fjärdedel av produktionsminskningen beror på "situationen" i Libyen. På helårsbasis har Libyen tidigare bidragit med ca 2% av Totals produktion och denna produktion faller bort i och med inbördeskriget.

Utdelningen lämnas oförändrad. Antagligen pga de stora investeringar som görs.


Investeringar
Total vill förvärva 60% i en solkraftstillverkare för 1,4 miljarder usd. Följer därmed trenden där oljebolag satsar på förnybara bränslen. Jag ser hellre att Total fokuserar på sin kärnverksamhet gas/olja, det är där man har sina konkurrensfördelar.

Total fortsätter, tack och lov, att sälja aktier i läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis. Obegripligt innehav för mig och det är ingen liten post, ägarandelen är ca 5%. Total meddelade i senaste årsredovisningen att man ämnar ha sålt hela innehavet senast 2012.

1 kommentar:

  1. Jag kan ju nämna värderingen också som brukligt. Tre års PE under 10, direktavkastning 5,3%. PB under 2. Prisvärt i mitt tycke.

    Svagast försäljningstillväxt och svagast finanser (räntetäckning "bara" 25:)) av de fyra giganter jag spanat på.

    SvaraRadera