onsdag 27 april 2011

Exelon och Handelsbanken Q1

Exelon
Försäljning                          +13%
Redovisad vinst per aktie     -11%
"Underliggande" resultat               +17%

Den underliggande/anpassade vinsten exkluderar bland annat vinster/förluster från hedginginstrument (som används för att minska volatilitet på elpriser). Exelon bedömer att "underliggande" resultat för 2011 kommer att landa kring 3,9 - 4,2 usd per aktie vilket är i linje med 2010.
En uppsida finns i elpriset:
"Wholesale power prices remain weak because of low natural gas prices, a fuel used to generation.
Farhågor kopplade till Japans kärnkraftsproblem
"Generation is confident its nuclear generating facilities do not have the same operating risks as the Fukushima Daiichi plant because they are designed to withstand extreme environmental hazards, including floods and earthquakes, even though Generation’s plants are not located in significant earthquake zones or in regions where tsunamis are a threat."
Antagligen är det nya hårdare säkerhetsregleringar på gång för kärnkraften till följd av Fukushima. Skulle innebära höjda kostnader.

Framtida hårdare reglering av kolkraftens utsläpp?
Morningstar skriver
On March 16, 2011, the EPA issued a draft air toxics rule under the Clean Air Act, which will require existing and new coal-fired electricity generating plants to reduce emissions of mercury and other hazardous air pollutants.[...] 
older, less-efficient coal-fired plants have to make costly upgrades or shut down some generating units. Owners of natural-gas, nuclear and renewable power plants would be the biggest winners. "

Handelsbanken
Totala intäkter justerat för valutakursförändringar                                +1%
Rörelseresultat (total verksamhet) justerat för valutakursförändringar +6%
Resultat per aktie kvarvarande verksamhet                                        +2%

Räntabilitet på eget kapital var goda 13%Imponerande låga kreditförluster på 0,06% vilket innebär en halvering sedan q1 2010.

Flera analytiker hävdar att bankerna gynnas av stigande räntor då räntemarginalen och räntenettot förbättras. Handelsbanken har en bit kvar till vinsterna innan finanskrisen och värderas till ett PE under 12 och PB 1,5. Attraktivt tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar