torsdag 28 april 2011

EXC + CEG = sant?

Nyheterna kommer som spön i backen.. Knappt har dammet lagt sig efter J&Js annonserade förvärv så kommer Exelons meddelande om samgående med Constellation Energy, ett annat elbolag.

Samgåendet är kanske inte hugget i sten:
"The company will have to receive approval from state regulators in areas where Constellation operates."

Exelon har tidigare försökt förvärva två andra elbolag och stött på förhinder hos myndigheter som stoppat köpen (pga farhågor om minskad konkurrens?). 

Några av de förväntade fördelarna (källa):
"Combining Exelon’s generation fleet and Constellation’s customer-facing businesses creates a strong platform for growth and delivers benefits to investors and customers
Adds stability to earnings and cash flow
Expands a valuable channel to market our generation
Increases geographic diversity of generation, load and customers in competitive markets"
Constellation Energy (CEG) fokuserar mindre på kraftgenerering och mer på distribution (som är säkrare och mer reglerat men har mindre uppsida):
När vi två blir en (källa)

Tidigare producerade Exelon närmare 70% av sin el med kärnkraft. "Nya" Exelons kraftproduktion ser ut så här:
"Nya" Exelons energimix (källa)

Största skillnaden är att andelen gas ökar kraftigt på kärnkraftens bekostnad. Gas verkar mer framtidssäkert och miljövänligt än kol/olja. Exelon var största kärnkraftsoperatören i USA redan innan förvärvet och nu ökar antalet kärnkraftverk ytterligare (kärnkraftsproduktionen ökar ca 10%)

Utdelningen för Exelon förändras inte i och med uppköpet. Påverkan på vinst: 
"The combination isn't expected to affect Exelon's adjusted earnings in 2012; in 2013, it is expected to add to earnings by more than 5%."
Köpesumma
Köpeskillnaden blir ca 8 miljarder usd vilket är ca 18% premium mot marknadsvärdet på CEG. Förvärvet är "100% stock –0.93 shares of EXC for each share of CEG".

Jag är inte helt med på noterna vad detta innebär. Antagligen utspädning av antalet Exelon-aktier.


Skulle defensiven köpa ett fristående CEG?

Aldrig kollat närmar på CEG förut. Snabbcheck:

PE: Mellan 8 och 18...
Svårbedömt. Negativt 2008 och 2010 samt mycket starkt 2009. Även kassaflödet från rörelsen påvisar dessa volatila tendenser. Baserat på de tre senaste åren är PE 18, baserat på de tre åren dessförinnan är PE 8.
PB (exklusive goodwill) under 1- mumma

Utdelningen halverades 2009:(

Minskande försäljning år efter år. 

Räntetäckningsgraden verkar vara ca 3 under normalåren. Soliditet exklusive goodwill 40% vilket är högt för amerikansk utility.

Jag skulle aldrig köpa CEG som fristående bolag. Alldeles för volatil historik. Svag räntetäckning.


Det är ett stort förvärv, köpesumman motsvarar runt 30% av "gamla" Exelons börsvärde. Ska fundera vidare kring detta. Alternativ, med stor andel kärnkraft, är Entergy och Public Service Entrp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar