lördag 1 oktober 2011

Kan Mr Market förutse framtiden? (del 1)

Det brukar sägas att börsen är framåtblickande. Det sägs att börsen inte reagerar på basis av dagens förhållanden utan att börsens växlingar beror på förväntningar om framtida vinster. Svenska börsen har i år rasat omkring 25%. Många företag är billiga baserade på dagens förhållanden (nuvarande vinstnivå, nuvarande utdelning osv) men många analytiker pekar på risken för fallande vinster. Det kan då vara intressant att utläsa hur duktig börsen historiskt varit på att förutse vinstförändringar.

Data kommer från Robert Schillers bok Irrational Exuberance. Löpande uppdaterad data finns på denna hemsida. Historiken syftar på amerikanska S&P 500. Jag fokuserar på inflationsjusterad data.

70-tal
Jag kopplar 70-tal till de tvenne oljekriserna. Oljepriset tiofaldigades på lika många år. Förvånande nog verkar det som att vinsterna i ekonomin som helhet stod sig rätt väl. Vinsttillväxten snittade 2,5% realt. Börsen var mer dramatisk och rasade nästan 60% på två år.  Börsen snittade -5% årligen under årtiondet. Möjligen förutsåg börsen vinstnedgången 1975 då den rasade något år tidigare.
Klicka gärna för förstoring
Blå färg= Pris
Röd färg= Vinst
1970= basår


80-tal
80-talets börs- och vinsthistorik är nästan motsatsen till 70-talet: 70-talets sura börs har blivit manisk och 70-talets stigande vinster har förbytts i stagnation. Börsen steg 7% årligen (i reala termer) medan vinsterna föll. Jag ser ingen korrelation utan börsen steg nästan oavsett konjunktur.

Blå färg= Pris
Röd färg= Vinst
1980= basår


90-tal
Här fortsätter mönstret från 80-talet: börsen stiger mycket snabbare än vinsterna. Diagrammets skala räcker inte ens till.. jämför gärna med sömniga 70-talet. Börsen stiger 12% årligen medan vinsterna ökar 5% årligen (inflationsjusterat). Inte heller detta årtionde ser jag någon tydlig korrelation förutom att båda kurvorna stiger. Vinstnedgången 1991 går börsen obemärkt förbi.
Blå färg= Pris
Röd färg= Vinst
1990= basår


00-tal
Jag kopplar 00-tal (säger man så?) till IT-bubbla och finanskris. 80- och 90-talets börsmani förbyttes i depression. Börsindex hade i december 2010 tappat 33% sedan millenniets början (4% årligen). Detta trots att vinsterna stigit något. Vinstnedgången 2001 speglades först i efterhand på börsen. Mellan 2003 och 2007 steg vinsterna snabbare än börsen. Därefter raderades nästan vinsterna och börsen föll 50%. Sedan steg vinsterna lika kraftigt och börsen likaså (60%). Börsen verkar för omväxlings skull visa mindre volatilitet än vinsterna. Rent teoretiskt borde det vara så då företagens inneboende värde inte borde förändras så mycket bara för att det är hög- eller lågkonjunktur.
Blå färg= Pris
Röd färg= Vinst
2000= basår

Sammanfattning- två glada och två ledsna börsdecennier
Med undantag av 1973 tycker jag inte att börsen har varit något vidare på att förutse vinsttrender. Med undantag av 00-talet har Mr Market haft lite av sitt eget liv och inte speglat vinstutvecklingen (varken nuvarande eller framtida).
* Under 70-talet tickade vinsterna på sakta men säkert. Börsen var fallande.
* Under 80-talet var vinsterna fallande men börsen steg.
* 90-talet kännetecknades av rusande börs oavsett konjunktur.
* Under 00-talet har börsen lekt följa Jon med vinsttrenderna. Jag tycker nog börsen varit mer rationell än vanligt under det senaste decenniet.

ledsen-glad-glad-ledsen
Det verkar som att börsen kan vara omotiverat positiv i ett årtionde eller två men sedan faller modet och allting blir grått. Börsen har en tendens att överreagera men förr eller senare återvänder index till vad som kan motiveras utifrån företagens "inneboende värde".

Värdering då?
En av Grahams tumregler är att börsen är rimligt värderad om "earnings yield" är dubbelt så hög som räntan hos företagsobligationer med hög kreditvärdighet (earnings yield är 1/PE). Då jag endast har tillgång till statsräntan har jag fått använda den istället. Det vi ser är att börsen visserligen gör utfall från det rimliga värdet men att börsen också reverserar tillbaka så småningom. Börsen var enligt denna tumregel någorlunda rimligt värderad 1975-1985 samt sommaren 2008 och framåt.
Grön= faktisk PE10 vid tidpunkten
Grå= teoretiskt motiverat PE10 med dåvarande räntenivå
Graham skriver:
The stock market works as a voting machine in the short term. In the long term it works like a weighting machine.
Peter Lynch:
Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves.
Jag anlitar hellre en spåkärring än Mr Market som indikator för framtida vinster. Det där med att förutse konjunkturer och börstrender är överhuvudtaget inget jag ödslar tid på. Jag fokuserar på pricing, inte timing.


Läsaren AAA har tipsat om en gammal intervju med Warren Buffett. Bland annat tipsar Buffett om värdering genom jämförelse av börsvärde och BNP:
"probably the best single measure of where valuations stand at any given moment. For investors to gain wealth at a rate that exceeds the growth of U.S. business, the percentage relationship line on the chart must keep going up and up. If GNP is going to grow 5% a year and you want market values to go up 10%, then you need to have the line go straight off the top of the chart. That won't happen. For me, the message of that chart is this: If the percentage relationship falls to the 70% or 80% area, buying stocks is likely to work very well for you. If the ratio approaches 200%--as it did in 1999 and a part of 2000 -you are playing with fire."

Grafen nedan sträcker sig fram till februari 2011. Vi ser att Mr Market värderat den reala ekonomin mycket olika över tid. Nuvarande kvot är 79% (källa).
Börsvärde genom BNP
(källa Gurufocus)
I den här grafen ser vi att börsen har tagit ut svängningarna mycket mer än den reala ekonomin.
BNP- respektive börshistorik i nominella värden
(källa Gurufocus)

4 kommentarer:

 1. Hej,
  Jag har länge (sedan ca 2003) haft i bakhuvudet "buffetts" 17-års cykler avseende DJIA, när jag mentalt förberett mig på att aktiemarknadens utveckling kommer att vara tämligen flat/nedåt sedan toppen i mars 2000. Så min slutsats är att värdeinvesterare har ytterligare 5-10 år på sig att köpa aktier billigt, och sen får man börja hålla igen. Se t ex en artikel från 2001:
  http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/12/10/314691/

  AAA

  SvaraRadera
 2. Tack för tipset! Det saknades lite bilder och tabeller i er länk, länken nedan inkluderar dessa!
  http://blog.cnstock.com/UploadFiles/2007-8/810344950.pdf

  SvaraRadera
 3. Spännande och intressanta data. Tack för det. 70-talet låter inte så dumt. Bolagen gör mer och mer vinst, men priserna på dem minskar... Kanske dags för utsvängda jeans snart igen. :)

  SvaraRadera
 4. Roligt att inlägget uppskattas. Ja man blir lite nostalgisk:) Funderar på att dra några rader om 20-60tal också.. lite liknande tendenser.

  SvaraRadera