torsdag 20 oktober 2011

q3 från J&J, PM och Telia

J&J
q3)
Försäljning                +7%
Rapporterad EPS         -7%

q1q2q3)
Försäljning                 +6%
Rapporterad EPS       -17%

Konsumentsegmentet i USA går knackigt med ett försäljningstapp i år på 9%. Förklaringen är produktionsproblem och produktåterkallningar. Morningstar skriver:
"based on consumer surveys, most of the company's key products have taken only minor hits to their brand names, which should enable J&J to return the OTC drugs to market share levels that are only slightly lower than prerecall levels once manufacturing is back on line and direct-to-consumer advertising begins."
Övrig verksamhet verkar flyta på bra. Försäljning i lokal valuta, q1q2q3:
Consumer            -2%
Pharma                 6%
Medical Devices   1%   
Det går som på räls i tillväxtmarknader. I central- och Sydamerika ökar försäljningen t.ex. 10%.

Morningstar skriver om nya produktlanseringar inom pharma och bedömer att dessa nya produkter kan "mer än ersätta" J&Js begränsade patentutgångar de närmaste fem åren.

Jag tror att nuvarande problem är tillfälliga och ser ett kvalitetsföretag i J&J.Philip Morris
q3)
Försäljning (lokal valuta)          +16%             
EPS (lokal valuta)                     +32%
Volym (exklusive förvärv)          +4%

q1q2q3)
Försäljning (lokal valuta)            +10%
EPS (lokal valuta)                        21%
Volym (exklusive förvärv)          +1%

Urstarkt 2011. Vi ser att försäljning ökat mycket starkare än volymen. Förklaringen är nog prishöjningar. Som vi ser ger det stor effekt på lönsamheten att ha kvar samma kostnadsvolym och ändå öka intäkterna. Det är tack vare prishöjningar som amerikanska tobaksbolag har presterat bra i decennier trots sjunkande volymer.

Under årets tre första kvartal har försäljningen i Asien ökat 28% i lokal valuta (!). EU är sämst i klassen med oförändrad försäljning. Genomsnittlig marknadsandel i företagets 30 största marknader har ökat 1,4 procentenheter och uppgår numera till 36,3% (PMIs egna beräkningar).

PMI prognostiserar en helårsvinst på ca 4,8 usd vilket ger ett PE på 14. Jag planerar att köpa fler aktier för nästa lön.Telia
q3)
Nettoomsättning (lokala valutor och exklusive förvärv)                 +2%
EPS (sek)                                                                                                 -16%

q1q2q3)
Nettoomsättning (lokala valutor och exklusive förvärv)                  +3%
EPS (sek)                                                                                                 -14%

Den viktigaste förklaringen till den svaga vinsten är sjunkande resultat från intressebolag och joint ventures. Om denna post varit densamma som i fjol hade vinsten bara minskat 2% (pga valutaförändringar). Det är främst Turkcell som tappat:
"goodwillavskrivning hänförlig till Vitryssland och valutaförluster till följd av devalveringen av den vitryska rubeln. Dessutom gjordes en reservering hänförlig till ett vite utdömt av den turkiska konkurrensmyndigheten."
Som jag tidigare skrivit är jag högst tveksam till Telias ägarandelar i intressebolag. Förstår inte varför bolaget ska leka investmentbolag. Telia har nog att fokusera på med verksamhet i Norden, Baltikum och Eurasien. För att inte glömma den för mig svårbegripliga utposten i Spanien.

Kvartal 3, nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv:
Mobilitetstjänster    +3%
Bredband                 -6%
Eurasien                 +17%
"Som vanligt" går bredband sämst och Eurasien bäst. En förklaring till bredbandssegmentets svaga försäljning är fortsatt fallande fasttelefoni (-11% i både Finland och Sverige). Mobildata går urstarkt tack vare explosionen av smartphones.

Jag är inte lika het på gröten som tidigare när det gäller Telia. Kvalitativt tveksam med intressebolag, spansk verksamhet och statligt ägande. Företaget investerar mycket men får ganska lite tillbaka i form av tillväxt. Men värderingen tar å andra sidan hänsyn till dessa svagheter. Själva kärnverksamheten i norden samt exponeringen mot tillväxtmarknader tycker jag är trevlig. Konjunkturstabil intjäning och relativt god lönsamhet. Telia är störst i norden vilket bör kunna ge skalfördelar. 

Utsikterna för 2011 är oförändrade: 3% omsättningstillväxt i lokala valutor medan "påverkbar kostnadsmassa" ökar mindre än omsättningen. Ingen spännande tillväxtraket precis. Däremot erbjuder aktien 6% direktavkastning som nog stiger i takt med inflationen.

1 kommentar:

  1. Telias misslyckade excesser i utlandet påminner inte så lite om Vattenfalls. Vad är det med dessa statliga giganter och varför känner de sig tvungna att gå in i dyra expansionsprojekt i utlandet?

    SvaraRadera