lördag 29 oktober 2011

Q3 Exelon, Exxon, Nov, PG, Total

Exelon
q3)
Försäljning                    0%
Rörelsevinst                 -14%

q1q2q3)
Försäljning                     5%
Rörelsevinst                  -10%

En viktig förklaring till resultatminskningen är stormrelaterade kostnader i distributionsverksamheten.

I kvartalsrapporten kan man läsa att det är hårdare miljöregler på gång. I januari kommer ett nytt regelverk kring luftföroreningar. Ytterligare regleringar förväntas 2014-2015. Amerikanska elbolag har svarat med att lägga ner ganska mycket kolkraft. Exelon tror på ytterligare nedläggningar fram till 2015 och Morningstar skriver:
"utilities already have announced plans to close 26 gigawatts of coal plants, 8% of all coal plant capacity in the U.S. We think that number could double by 2015."

Exelons VD tror att förvärvet av Constellation Energy kan genomföras Q1 2012. Jag är inte så förtjust i förvärvet då det innebär en "utspädning" av Exelons kärnkraft (som jag ser som företagets styrka). Förvärvet inkluderar mycket distribution och förvisso även en del kärnkraftsreaktorer. Vidare satsar Exelon på solkraft och en del andra kraftkällor medan jag hellre vill se fokusering på kärnkraften.

Exelon gillar att prissäkra sin elproduktion. De har därför inte drabbats så hårt av sjunkande elpriser (till följd av den ekonomiska nedgången). Men prissäkringsinstrumenten börjar rinna ut. Bloomberg skriver
"Exelon faces its biggest decline in earnings in a decade next year as higher-priced power contracts that it sold expire [...] Exelon’s per-share profit will decline 25 percent in 2012, according to analysts’ estimates [...] on expectations lower energy prices will trim revenue


ExxonMobil
q3)
Försäljning       +32%
EPS                    48%

q1q2q3)
Försäljning        +31%
EPS                    48%
Oljeproduktion   +2%
Gasproduktion    +15%

Det är framförallt högre olje- och gaspriser som driver förbättringarna. Oljepriset har ökat nästan 50% det senaste året medan gaspriset ökat 30%.  Starkt gjort att öka oljeproduktionen.


Novartis
Samtliga jämförelser i konstant valuta:
q3)
Försäljning        +12%
EPS                      +9%

q1q2q3)
Försäljning           +15%
EPS                      +5%

Med undantag av Vaccines & Diagnostics (vars försäljning av fågelinfluensavaccin har rasat) växer samtliga segment. Novartis verkar framgångsrika med att parera patentutgångar. Nya produkter (lanserade sedan 2007) genererade 30% av pharmasegmentets försäljning och växte 36% i konstant valuta. Som vanligt har tillväxten varit störst i tillväxtmarknader. I Kina växte försäljningen 35% q3.


PG
Q1 (juli-september))
Försäljning (exklusive förvärv/avyttringar, valutaförändringar)          +4%
EPS                                                                                                      +1%

Rörelsemarginalen har pressats tillbaka, främst pga dyrare insatsvaror samt intensifierad marknadsföring.  Alla sex operationella segment ökar försäljningen. Hälften av försäljningsökningen förklaras av volymtillväxt, hälften av prishöjningar. PG skriver angående volymtillväxt:
"
mid-single-digit growth in developing regions partially offset by a low single-digit decrease in developed regions."

Total
Total redovisar i både euro och usd. Nedanstående är baserat på usd. 
q3)                    
Försäljning        +26%
EPS                   +23

q1q2q3)
Försäljning      +23%
EPS                  +20
Oljeproduktion  -9%
Gasproduktion   +8%

Vi ser att tillväxten under innevarande år är betydligt lägre än Exxon. Jag tror att den huvudsakliga förklaringen är att Exxon ökat energiproduktionen medan Total minskar. Total uppger situationen i Libyen som en förklaring.

Som jag tidigare skrivit föredrar jag Exxon kvalitativt. Exxon visar kapitaldisciplin och fokuserar på kärnverksamheten medan Total leker investmentbolag samt satsar i solkraft. Men detta balanseras av att Exxon, baserat på PB och PE5, värderas ca 60% högre.

2 kommentarer:

  1. Hej. Intressant. Har du någon länk till citatet från Morningstar i Exelonanalysen?

    SvaraRadera
  2. Jajamen:
    http://news.morningstar.com/articlenet/article.aspx?id=395022

    SvaraRadera