torsdag 29 september 2011

H&M q3 - lönsamheten börjar återgå till det normala

VD Karl-Johan Persson:
"H&M fortsätter att ta marknadsandelar i ett utmanande läge för klädhandeln. Detta visar H&M:s starka ställning på marknaden och vi ser det som ett kvitto på att kunderna uppskattar vårt arbete med kunderbjudandet. 
Vi har stor respekt för det rådande ekonomiska läget. I denna situation är det extra viktigt att vara långsiktig och att alltid se till att ge kunderna den bästa kombinationen av mode och kvalitet för pengarna på varje marknad. 
Vi har en stark affärsidé, en stark finansiell ställning och vi växer med fortsatt hög lönsamhet."
H&M har haft det lite motigt under innevarande år. Rörelsemarginalen var 17% de senaste nio månaderna vilket kan jämföras med 21% som är genomsnittlig rörelsemarginal q1q2q3 sedan 2007. Orsaken är omvärldsfaktorer:
* Valutaförändringar har gjort att vinst och försäljning i sek försämrats.
* Bomullspriset har flerdubblats.
* Dyrare inköp pga kapacitetsbrist
* Allmänt svag klädmarknad. Klädförsäljningen i Sverige har t.ex. minskat över 4% i år (källa). H&Ms försäljning i Sverige är förresten oförändrad så dess marknadsandel har ökat.

De tre första faktorerna är med stor sannolikhet tillfälliga. Med högre priser kommer fler vilja starta bomulls- och textilfabriker. Minskande klädförsäljning är mer oroande. Glädjande är att H&M ökar marknadsandelar. Lönsamheten har visat bättre motståndskraft än konkurrenter såsom KappAhl.

Siffrorna
Som vi ser nedan har lönsamheten förbättrats sedan årets första halva . En anledning är att  bomullspriserna har gått ner en del sedan toppen. Vidare har kvartalets valutaförändringar inte varit fullt så ogynnsamma som q1q2. Vi ser också att H&M, trots en orolig omvärld, fortsätter växa försäljningen fint i lokal valuta. H&M har under året etablerat sig i tre nya länder: Kroatien, Rumänien och Turkiet.

Nio månader:
Omsättning lokal valuta +9%
Omsättning sek               0%
EPS                                 -21%
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital:  -24%

Q3:
Omsättning lokal valuta +5%
Omsättning sek               0%
EPS                                  -15%

En vild gissning: lönsamheten fortsätter förbättras i q4 och visar 10% nedgång sedan 2010. Detta skulle ge en vinst per aktie för helåret på 9,3kronor= PE 22. Det är ju ganska högt men då får man tänka på att det mesta har gått H&M emot under året. Långsiktigt är det ett fint case. Som jag brukar tjata om har H&M sedan börsnoteringen 1974 ökat antalet butiker med närmare 9% årligen. Det fina i kråksången är att tillväxten inte kräver så stora investeringar. H&M kan dela ut nästan hela vinsten och ändå växa tvåsiffrigt (med bibehållen skuldsättning). Med dagens värdering tycker jag det räcker bra med 5% årlig tillväxt framöver (med tanke på att direktavkastningen är närmare 5%).

Jag har stort förtroende för ledning och ägare och tror att de kan lotsa H&M genom nuvarande svårigheter. Tack vare att H&M är skuldfritt kan bolaget övervintra svårigheterna. Man behöver inte göra panikåtgärder såsom realisationer. Expansionen fortsätter enligt plan (till och med något snabbare). Jag anser att H&M har god tillväxtpotential (se bild nedan).

Några stickprov
Nedan listas fyra av H&Ms framtidsmarknader. Försäljning i lokal valuta, nio månader, inom parentes ökning av antalet butiker.
Ryssland       +91%  (45%)
Kina              55% (30%)
USA               22%   (+5)
Storbritannien 20% (+4)

Jättemarknaden Kina svarar bara för 3% av koncernens försäljning. Även i Ryssland och USA finns god potential då dessa länder svarar för 1 respektive 7% av försäljningen. Bilden nedan har tidigare publicerats på bloggen men den kan förtjäna upprepning då den är så tydlig och elegant (förvånar givetvis ingen med tanke på upphovsmannen). 


Försäljning (lokal valuta) minskar i fem länder. Trots att antalet butiker ökat med 20% i Japan har försäljningen rasat. Anledningen är antagligen jordbävningen i våras.
Japan            -19%     (20%)
Schweiz        -6%   (+1%)
Slovenien      -5   (9)
Norge           -4   (1)
Österrike        -2%   (0)

Förvånande nog verkar försäljningen gå bra i Grekland, Italien och Spanien. Kanske går konsumenter över från dyrare affärer till H&M i kristider.
Portugal   5%  (10%)
Irland       7      (17)
Italien     13  (7%)                 
Grekland  30   (17)
Spanien     4   (3)

Ingen kan väl ha missat att jag är väldigt positiv till H&M-aktien med nuvarande pris. H&M svarar för en fjärdedel av portföljen. Tyvärr har H&M gått upp 6% idag.. jag hade gärna fortsatt köpa H&M under 200kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar