lördag 15 oktober 2011

lästips v41

dividendmonk
Medtronic (MDT) Dividend Stock Analysis

Medtronic är världsledande inom medicinteknik ocg tillverkar bland annat tillverkar pacemakers och insulinpumpar. Dividend champion.

Spana gärna in munkens övriga analyser. Intressanta aktier kan kanske vara Abbott, Becton, Colgate, Chevron, Mccormick eller varför inte sprittillverkaren Diageo.


dividendgrowthinvestor
AT&T and Coca-Cola are more expensive that you think
Befogad varning om överoptimistiska PE. Förra året hade AT en positiv skattekostnad och Coca-Cola realiserade en större engångsvinst (kopplat till avveckling). En enkel men effektiv åtgärd för att normalisera resultat är att basera PE på flera års snitt. När det gäller någorlunda stabila företag bör man också vara lite misstänksam om årets resultat skiljer sig rejält från åren innan.

          EPS 2008     EPS 2009       EPS 2010
AT          2,2              2,1                 3,4
KO         2,5              2,9                5,1


Dutch Trader@ Seeking alpha
Tobacco Stocks: Defensive Play In Uncertain Times
Tobak är en stabil och lönsam bransch. Skattesystemets utformning försvårar lågpriskonkurrens (baseras i många länder på basis av volym istället för pris). Vidare får nya aktörer det svårt då tobaksreklam är förbjuden i många kanaler.

Amerikanska tobaksbolag har gett en fin avkastning över decennierna.  Färre rökare har mer än väl kompenserats av prishöjningar. Jag tror att internationella tobaksbolag som British American Tobacco och Philip Morris dessutom har goda möjligheter att bibehålla (eller öka) volym kommande decennier tack vare stigande efterfrågan från Asien och andra tillväxtmarknader.


Stockman
Nyemission i SSAB nästa huvudvärk för Nyrén?
Industrivärden har de sista åren skaffat sig en hög belåning vilket försvårar en av dess viktigaste ägarfunktioner: att satsa nytt kapital och fungera som skyddsnät i kristider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar