torsdag 4 augusti 2011

Unilever q2

Mitt i börsfallet (ner nästan 4% i skrivande stund) stiger Unilever 5%. Bolaget släppte sin q2 idag. Då ska vi se om det är motiverat..
"Market conditions remain sluggish in the developed economies but emerging markets continue to deliver strong growth. "
Har vi hört det förr?:)

Omsättning q1q2: +6% i konstanta valutor varav ungefär 2% är volymbaserad och 4% beror på prishöjningar. Prishöjningar är trevligare än volymökningar då det inte innebär några ökade kostnader (ökad volym innebär mer råvara, fler maskiner mm). Det tyder också på starka varumärken om man lyckas höja priserna mer än inflationen.

De fyra operationella segmentet visar likvärdig utveckling med 6-8% försäljningstillväxt.

Geografiskt: 
                               Volym           Pris
Asia Africa CEE      3%              6%
The Americas          -1%             7%
Western Europe        3                 2

Konkurrensen verkar vara störst på de mogna marknaderna Nordamerika och Europa. Unilever har mer än hälften av försäljningen i tillväxtmarknader och denna andel ökar år efter år. 

Vinsten är upp 10% q1q2 jämfört med dito 2010. Jag tror det främst är prishöjningarna som förklarar att vinsten kan öka snabbare än försäljningen.

Direktavkastning 3,9% och PE3 på 16. Fortfarande prisvärt i mina ögon. Tror nämligen att Unilever kan prestera bättre än de senaste fem åren då försäljningen "bara" ökade 3% årligen (men även en sådan tillväxttakt, där vinsten ökar lite snabbare tack vare prishöjningar, skulle räcka fint).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar