söndag 28 augusti 2011

"Riskfria" räntor är inte så säkra i nuläget (del 2)

Jag brukar surfa in på Skagen Fonders hemsida lite då och då. Duktiga förvaltare med rimlig sparfilosofi (men mindre rimliga avgifter kanske). Där erbjuds fonduppdateringar med info om vilka aktier som köpts på sistone och varför. Vidare erbjuds förvaltarnas syn på omvärlden och investerarfilosofi i olika artiklar.

Stjärnförvaltaren Kristoffer Stensrud har skrivit en artikel som liknar ett av mina inlägg. Artikeln jämför aktie- och räntesparande i dagsläget. Jag har faktiskt inte härmat inlägget även om det kan verka så:)
Kristoffer Stensruds tillväxtmarknadsfond har en utmärkt avkastningshistorik
(bildkälla affärsvärlden)
Citat från Stensruds artikel:
"De som under perioden från 1930-talet till mitten av 1980-talet satt med det mest säkra, statsobligationer, förlorade ungefär 90 procent av köpkraften. Det sved inte så mycket varje enskilt år, men totalt sett är resultatet helt förfärligt. [...] Egentligen ser statsskulder, vare sig de är grekiska eller amerikanska, ganska ruttna ut som investeringsobjekt. Inte minst i betraktande av att man bara får utbetalt några få procent i avkastning, utan inflationsskydd. [...] Fastän man inkluderar bankkrisen på tidigt 90-tal och finanskrisen under 2008, har den genomsnittliga aktieägaren uppnått acceptabla resultat sedan 1930-talet.

[...] I ett långt perspektiv är de dagliga rörelserna på aktiemarknaderna inte speciellt intressanta.[...] Centralt för att lyckas som förvaltare är det att kunna skilja den kortsiktiga från den långsiktiga bilden, det fundamentala från det psykologiska. Det är att vara medveten om att det är det långsiktiga värdeskapandet i företagen som när allt kommer omkring ger de goda investeringsresultaten. Så gäller det självklart att inte heller betala för mycket för detta värdeskapande.

Man måste dessutom ha mod att gå mot de kraftiga psykologiska strömmarna. Att köpa ett bolag när det mesta av osäkerheten är inbakat i aktiekursen ger ofta ett bra långsiktig resultat. Viktigare är att följa de rätta penningströmmarna, som skapas i företagen och delas med aktieägarna. [...] När skepsisen är som störst är förväntad avkastning betydande."

Del 1 i serien finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar