söndag 19 augusti 2012

Analys av France Telecom (Orange)

Senast uppdaterad: 25e maj 2013

Allmänt om bolag
France Telecom (Orange) är världens sjätte största telekombolag efter antal kunder. Största ägare är franska staten med 27%.

Geografisk spridning
Andel av 2012 års försäljning:
Frankrike                          59%
Övriga Europa                  32% (varav Spanien 9%, UK 9%, Polen 7%)
Afrika och Mellanöstern      8%
Västindien                           1%

Jag tror att storlek och marknadsandelar är viktigt inom telekom. Orange har en stark position i hemmamarknaden Frankrike. Andra europeiska länder där Orange är marknadsledande är Polen, Rumänien och Slovakien. Även flera  utposter i Afrika ser riktigt starka ut (verkar generellt ha starka positioner i f.d. franska kolonier).


Historik
Orange gjorde enorma förvärv vid millennieskiftet och har sedan dess fått sälja tillgångar (antagligen mycket billigare än inköpspris) för att minska skulderna. Jag gillar kapitaldisciplinen och bristen på förvärv sedan dess (även om det åtminstone de första åren antagligen var en tvingande nödvändighet).

Historiken är lite knepig att bedöma p.g.a. avvecklad verksamhet. Vinsten i grafen är exklusive nedskrivning av goodwill, exklusive avyttringseffekter och exklusive vinst tillhörande minoritetsintressen.

France Telecom gick med enorm förlust 2002 (känns igen från Telefonica och Telia). Utdelningen slopades 2003. 2012 belastades med stora kostnader kopplade till pensionsöverenskommelser som kommer innebära lägre personalkostnader kommande år. Exklusive engångseffekter sjönk rörelseresultatet ca 8% jämfört med 2011.

Precis som för Telefonica och Telia uppvisar kassaflödet en stabilare resa. Jag har korrigerat fritt kassaflöde för att spegla faktisk skattekostnad istället för betald skatt (France Telecom har tidigare haft en stor skattefordran tillgodo och därför betalt väldigt lite skatt). Kassaflödet har även reducerats med uppskattad intjäning som tillhör minoritetsintressen.Tillväxt (bedömning utifrån historik)
Försäljningen är i stort sett oförändrad sedan 2003 (minskat realt) medan vinsten minskat närmare 2% årligen. Organisk tillväxt är dock bättre då FT gjort avyttringar (tillgångar exklusive goodwill har minskat 10% under perioden).
  

Värdering (baserat på priset 8.1€)
Direktavkastning:                           9.9%
Utdelningsandel (5y E)                   59%
Utdelningsandel (5y FCF)              50%
P/E5                            6
P/FCF5                      5
Vinst exklusive nedskrivning av goodwill och exklusive vinst tillhörande minoritetsintressen. Fritt kassaflöde med skattekostnad istället för skattebetalning och justerat för minoritetsintressen.


Finansiell ställning
Räntetäckningsgrad:     4 (fem års snitt)
Soliditet ex goodwill    1%
Mycket belånad balansräkning. Räntemarknaden bedömer Orange som säkrare än Deutsche Telecom och Telefonica av räntenivån att döma.


Lönsamhet 
Fem års ROA (net income ex goodwill) är 7%. Det är  godkänd lönsamhet (blir lite högre ROE p.g.a. belåning). Ingen synbar försämring av ROA över åren (med undantag av 2012 som belastades av pensionsöverenskommelse).Bedömning
Jag ser uppsida i France Telecom hvis de säljer verksamhet i länder där de är en mindre operatör (t.ex. Spanien och Österrike) och istället fokuserar på att behålla styrkeposition i hemmamarknaderna.

Jag tror att lönsamheten inom telekom kommer fortsätta vara godkänd. Det finns ett visst skydd mot konkurrens. Se på Deutsche Telecom som övermodigt försökt etablera sig i USA. DT har gjort enorma investeringar och är numera fjärde störst i USA. Men lönsamheten är inget vidare; förlust på EBIT-nivå ifjol.

Jag tycker att France Telecom är köpvärd på nuvarande kurs. Extremt låga förväntningar inbakade i kursen.

20 kommentarer:

 1. Bra inlägg!

  Jag är själv sliten mellan bolag som detta med hög direktavkastning från början och inte efter 5 år av tillväxt. Skuldsättningen känns lite jobbig samtidigt som man kan tro telecom när nådogrlunda stabil pga bindningstider och sånt vilket inte borde leda till plötsliga störtdykningar.

  Som sagt så 12,3% i avkastning kommer bräcka HM på ca 4,2% i decennier trots att HM må ha en tillväxt på 10% per år. diskonterar man sen med tiden så känns högavkastare idag mycket bättre än t ex HM förutsatt att inget katastrofalt skulle inträffa.

  Intressant som du säger att börsen börjar bli dyr exklusive finans och telekom. Lite konstigt kan man tycka i dessa tiden när konjunkturen sviktar :).

  Mvh Erik

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja det är lite konstigt, börsen "borde" vara billig p.g.a. eurokris, nolltillväxt i USA trots enorma stimulanser och budgetunderskott, avtagande tillväxt i länder som Kina och Brasilien.

   Amerikanska S&P500 handlas till 21 gånger tioårsvinsten vilket är högt sett historiskt. Europa är nog generellt ganska lågt värderat men inte mina favoriter såsom konsumentgiganter.

   Radera
  2. lägre direktavkastning brukar vara säkrare men hög direktavkastning ger väldigt fin effekt med återinvesterade utdelningar.

   Radera
  3. Börsen kan väl sägas vara dyr och i många andras ögon billig.
   Många bolag har gått upp direkta fundament
   Många andra bolag har gått nedåt.
   För att nämna några - Apple. Porsche, Rauttaurrukki, Orkla, Millicom, SKF,Metso Autoliv, Brunswick osv.
   Visa utav dessa var väldigt låga 2008-2009 och har därefter gått uppåt och ligger staidgt högt(inte högst) andra har gått upp sedan 2008- men kan i avseenden ligga läggre än 2008. Fundamenten är oklara och lite oroväckande - tycker jag. Är det alla stimulanser som gör "stabila" företag rikare - medan andra gått ned ned ned? Är det konkurrensen från Kina osv ? Vad är vad i det hela?

   Radera
 2. Du har redan bolag i telekom i portföljen, men du tycks sakna tex skogbolag. Är det en medveten viktning du har gjort att avstå - eller finns det någon annan anledning till att du avstår att köpa substans för under substansvärdet?
  Det verkar knappast saknas avsättning för skogsprodukter tex med tanke på ökande efterfrågan på energi världen över. Vore intressant att höra ditt resonemang kring det inhemska "gröna guldet"

  SvaraRadera
  Svar
  1. jag har generellt svårt för skogssektorn p.g.a. låga lönsamhet och stora kapitalbehov. SCA är lågt värderat sett till redovisad vinst men bolaget har investerat mycket mer än avskrivningarna sedan decenniet utan mycket tillväxt. P/FCF är ca 30.

   Sätter inte så stor tilltro till substansvärde inom skogs- och fastighetsbolag då skog och rörelsefastigheter värderas med DCF som ger stort svängrum för antaganden. Här skriver jag lite mer om skogsvärdering:
   http://www.defensiven.com/2011/10/dolda-varden-i-skogen.html

   Förr var jag mer influerad av Graham och köpte låga P/B men idag är jag mer Buffett frälst (kanske med undantag av telekom) och vill ha bolag som inte har mördande konkurrens och där lönsamheten kan förväntas vara uthålligt hög.

   Radera
 3. Hur ser du på det faktum att telekombranschen står inför pressade vinster och stora kostnader för små nya andelar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. risken finns att lönsamheten pressas med tanke på att det är i stort sett homogena tjänster som erbjuds. Fortsatt avreglering kommer antagligen öka konkurrensen. Jag tror dock stordriftsfördelar är en faktor som kan borga för OK lönsamhet även framöver.

   Men dagens värdering kräver ingen tillväxt. Telekombolagen investerar stora belopp (ungefär halva löpande kassaflödet) och detta bör åtminstone delvis kompensera fallande lönsamhet. Stigande befolkning i tillväxtmarknader borde innebära större telekommarknader vilket också dämpar.

   Radera
 4. Jag tror konkurrenten Iliad kan förstöra mycke för France Telecom

  "France Telecom has said it will reduce its dividend payments to shareholders this year and is putting off a promised buyback of shares. It blamed that on a mobile phone price war with rival Iliad. Since Iliad launched its ultra low-cost mobile offers in January, chief financial officer Gervais Pellissier said France Telecom has lost over 200000 customers. France Telecom's revenues and operating profits deteriorated last year but not more than was expected"

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja Illiad innebär ökad konkurrens och det är nog mycket farhågor kring detta som pressat kursen. En sak som dämpar är att Illiad inte har några egna nät så de får hyra kapacitet av FT.

   Radera
 5. Soliditet 3 % fick mig att höja på ögonbrynen, men det är naturligtvis exklusive goodwill och knappt 29 % inklusive goodwill. Jag är lite kluven kring det här med goodwillen och vad den egentligen ger när man beräknar soliditeten. Graham kräver soliditet exkl. goodwill > 33 % för försörjningsbolag (utilities) men man blir onekligen sugen på grund av värderingen. Det är klart att det är ansträngt läge om FT skulle behöva ta mer lån, men hur ser det ut jämfört med andra operatörer så som Telefonica, Telia osv? Du kanske har skrivit om det redan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. jag tycker inkludering av goodwill blir missvisande. Företag som historiskt växt utan förvärv kommer få lägre tillgångar än företag som gjort förvärv, även om de "verkliga" tillgångarna är identiska. Jag tror Graham går ett steg längre och exkluderar alla immateriella tillgångar.

   Jämför några telekombolag i detta inlägg:
   http://www.defensiven.com/2012/04/hog-utdelning-fran-europas.html

   FT och TEF har svagast finanser av telekomgiganterna (men värderas till en tredjedel eller så). France Telecom har bättre soliditet än Telefonica men likvärdig räntetäckningsgrad. Telia och Vivendi ser starka ut (stora dolda värden i Vivendi som ger 0 soliditet).

   Radera
 6. Mycket bra poäng med telekom, defensiven. Jag har själv en förkärlek för just telekom och du för upp en viktig poäng då du säger att marknadsandel spelar stor roll. Mobil telefoni/data har blivit något väldigt konjunktursokänsligt de senaste åren, det sista människor vill vara utan är just förmågan att när som helst bli nådda eller kunna uppdatera sin status i något socialt nätverk. Detta ger mycket stabila intäkter för bolagen. Äger själv DeutscheTelekom, AT&T, Verizon och Tele2.. inte bara högutdelande vilket du fört upp i tidigare inlägg utan också (bortsett Tele2 och till viss del DeutscheTelekom) aktier som gått riktigt bra den senaste tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. på tal om AT&T och DT så blockerades ju den förras förvärv av den senare av amerikanska myndigheter p.g.a. farhågor om bristande konkurrens. Säger en del om AT&Ts marknadsställning..

   Radera
  2. trevligt med Kinnevik som ägare i Tele2, telekomgiganternas ägarstruktur brukar annars inte vara så attraktiv.

   Radera
 7. Jag har inte handlat utländska aktier tidigare.
  Det är ingen skillnad väl om man köper på franska börsen eller NYSE?
  (Förutom att man tar valutarisk mot Euro på första och dollar på andra)

  Och det är som vanligt att utdelningarna är skattefria i KF och 30% skatt i vanlig aktiedepå?
  (medan man i ISK måste ta upp den utländska källskatten i deklarationen för avräkning)

  *****************************

  Jag håller med dig om att France Telecom är intressant och har även tittat på Fortum, Eni och Dell.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "the investments blog" i blogglistan till höger har skrivit en del läsvärt om Dell och HP

   Radera
  2. Nej, det är ingen skillnad om du köper i Frankrike eller på NYSE bortsett valutaskillnaden även om man nog inte ska ta alltför stor hänsyn till det om du tänkt investera för en längre tid framöver då denna oftast är negligerbar över tid.

   Fast det stämmer inte att utdelningarna är skattefria. Det är som du skriver 30% i ett vanligt konto för amerikanska aktier (men som för alla källskatter kan man dra av denna devlis, se artikel nedan) medan den är 15% i KF/ISK (där man i en ISK mycket riktigt ska kunna dra av den mot schablonintäkten man betalar för sin ISK, enligt källor på Internet kan man däremot inte dra av mer än den totala schablonskatten.. men alltid skönt att slippa den delvis). För en KF är det bökigare, se https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=139583&commentPage=3&expanded=true , och jag har personligen aldrig försökt få tillbaka källskatt i en KF.

   Återstår att se om det jag skrev angående ISK:n stämmer i nästa års deklaration.   Radera
  3. Jag frågade Avanza om detta för ett tag sedan och dom sa följande gällande den utländska källskatten.

   "I samma scenario för en kapitalförsäkring kommer Avanza att begära tillbaka den skatt du betalat i utdelning och betala ut till ditt konto."

   Dvs att man får tillbaka den och att det sker automatiskt...man behöver inte ta upp det i deklarationen som med en ISK.

   Radera
 8. När är nästa ex-dividend dag?

  SvaraRadera